English version of this page

TRANSFER

Et radikalt skifte fra privatbilisme til bærekraftige former for transport er en vedvarende utfordring i Norge. I TRANSFER vil vi kartlegge løsninger for å øke bruken av kollektivtransport i byregionene.

Smart city design

Illustration: Colourbox

Om prosjektet

Vi gjør dette ved å studere to velkjente men lite undersøkte utfordringer: hvordan innbyggere kommer til (access) og reiser fra (egress) stopp for kollektivtransport, og hvordan innbyggere gjennomfører og opplever bytter mellom transportmidler der reisen består av flere ledd med bruk av flere transportmidler.

For første gang i Norge, vil man gjennom prosjektet, kombinere kvalitative og kvantitative vurderinger av access, egress og bytter, fra både byform-, reisevane-, byvekstavtale- og poltikkpakkeperspektiver, og ikke minst ut ifra hvilke preferanser brukere har.

Mål

I prosjektet vil vi også jobbe mot å identifisere tiltak for å utvikle bærekraftige løsninger for acess, eggress og bytter. Gjennom å identifisere gruppers muligheter til å endre reisevaner vil en omfattende vurdering av hva som er akseptable og effektive mål resultere i anbefalinger som vil legge føringer på hvilke anbefalinger som gjøres i det videre arbeidet med prosjektet. Her vil vi også undersøke hvordan å ta i bruk slike løsninger i bynettverk. Til sammen vil prosjektet vurdere:

 1. Bruk av, og erfaringer med, access, egress og bytter
 2. Hvor effektive ulike tiltak er fra et strategisk synspunkt
 3. Potensialet for å påvirke for ulike brukergrupper holdninger og politiske prosesser

Resultatene vil fremheve behovet for tiltak (som mateløsninger, infrastrukturbehov for sykling, bildeling, parkering, effektiv rutestruktur). Prosjektet vil ende opp med ett sett med anbefalinger for hvordan resultatene fra TRANSFER kan inkluderes i byvekstavtaler og poltikkpakker.

Samarbeid

Prosjektet koordineres av Transportøkonomisk institutt

Finansiering

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråds TRANSPORT 2025 program med kr 1 208 000.

Varighet

2017-2021

 

Publikasjoner

 • Uteng, Tanu Priya & Uteng, Andre (2021). Accessibility Mapping through Linking Land-Use Development Potentials and Planning for Cycling. Built Environment. ISSN 0263-7960. 47(4), s. 515–540. doi: 10.2148/benv.47.4.515. Fulltekst i vitenarkiv
 • Böcker, Lars; Priya Uteng, Tanu; Throndsen, Torstein S. & Anderson, Ellinor Ragnhild (2020). Bike sharing use in conjunction to public transport: Exploring spatiotemporal, age and gender dimensions in Oslo, Norway. Transportation Research Part A: Policy and Practice. ISSN 0965-8564. 138(August 2020), s. 389–401. doi: 10.1016/j.tra.2020.06.009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tønnesen, Anders; Knapskog, Marianne; Priya Uteng, Tanu & Øksenholt, Kjersti Visnes (2020). The integration of active travel and public transport in Norwegian policy packages: A study on ‘access, egress and transfer’ and their positioning in two multilevel contractual agreements. Research in Transportation Business and Management (RTBM). ISSN 2210-5395. doi: 10.1016/j.rtbm.2020.100546. Fulltekst i vitenarkiv
 • Böcker, Lars & Anderson, Ellinor Ragnhild (2020). Interest-adoption discrepancies, mechanisms of mediation and socio-spatial inclusiveness in bike-sharing: The case of nine urban regions in Norway. Transportation Research Part A: Policy and Practice. ISSN 0965-8564. 140(October), s. 266–277. doi: 10.1016/j.tra.2020.08.020. Fulltekst i vitenarkiv
 • Priya Uteng, Tanu; Espegren, Hans Martin; Throndsen, Torstein S. & Böcker, Lars (2020). The gendered dimension of multimodality: Exploring the bike-sharing scheme of Oslo. I Priya Uteng, Tanu; Christensen, Hilda Rømer & Levin, Lena (Red.), Gendering Smart Mobilities. Routledge. ISSN 9781138608276. s. 162–187. doi: 10.4324/9780429466601-10.
 • Priya Uteng, Tanu; Singh, Yamini Jain & Lam, Tiffany (2019). Safety and daily mobilities of urban women — Methodologies to confront the policy of "invisibility". I Lucas, Karen; Martens, K.; Di Ciommo, Floridea & Dupont-Kieffer, Ariane (Red.), Measuring Transport Equity. Elsevier. ISSN 9780128148181. s. 187–201. doi: 10.1016/b978-0-12-814818-1.00012-3.
 • Priya Uteng, Tanu; Singh, Yamini Jain & Hagen, Oddrun Helen (2019). Social Sustainability and Transport: Making ‘Smart Mobility’ Socially Sustainable, Urban Social Sustainability; Theory, Policy and Practice. Routledge. ISSN 9781138069381. s. 59–77. doi: 10.4324/9781315115740.

Se alle arbeider i Cristin

 • Böcker, Lars (2019). Access, egress and transfers in multimodal public transport: Implications for subjective wellbeing and en-route place valuation.
 • Throndsen, Torstein S.; Böcker, Lars & Wikstrøm, Ragnhild Dahl (2019). Utstilling med diverse plakater om bl.a. kollektivtransport, elsykkel insentiver, sykkeldeling og bildeling .
 • Böcker, Lars & Priya Uteng, Tanu (2019). Bike sharing use in Oslo and its potential for public transport access, egress and transfers.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. feb. 2022 14:46 - Sist endret 25. feb. 2022 10:42