Per Gunnar Røe

Bilde av Per Gunnar Røe
English version of this page
Telefon +47 22855217
Mobiltelefon +4791716365 +47-91716365
Rom 344
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • By- og regional utvikling og stedsutvikling
 • Urbanisme, byplanlegging og arkitektur
 • Bærekraftig byutvikling og hverdagsmobilitet
 • Suburbanisering, forstadsutvikling og bostedsvalg
 • Sosiokulturelle stedsanalyser og stedsteori
 • Planleggingsteori og -metoder

Undervisning

Undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå i bygeografi, urbanisme, byutvikling, stedsutvikling og byplanlegging. Underviser først og fremst i følgende emner:

 • SGO2100 - Bygeografi og urbanisme
 • SGO3500 - Byers utvikling og struktur
 • HGO4201 - Urban geographical theory
 • HGO4202 - Urbanism - urban policies and planning
 • HGO4203 - Sustainable urban transformations
 • SGO9008 - Qualitative Research Methods and Analysis (PhD-emne)

Bakgrunn

 • Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, fra 2013
 • Førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, fra 2004
 • Forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning, 1992-2004, fra 2004 i en bistilling
 • Dr.polit. ved Geografisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU, 2001
 • Studier ved Faculty of Arts, University of Melbourne, ett semester i 1998

Verv

 • Medlem i styret til LANDSAM-fakultetet ved NMBU
 • Representant for UiO i CICEROs styre
 • Instituttleder ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO (tidligere)
 • CIENS forskerforum, samt CIENS Urban
 • Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (tidligere)
 • Leder for Nasjonalt fagråd for geografi (tifligere)
 • Styret i den norske forskerskolen i geografi (tidligere)
 • Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO (tidligere)

Samarbeid

 • City Institute, York University, Canada
 • Energy Institute, Durham University
 • Bartlett School of Planning, University College London
 • Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo
 • Byforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet
 • Institutt for landskapsplanlegging, Universitet for miljø- og biovitenskap
Emneord: Samfunnsgeografi, Byutvikling, Stedsutvikling, Natur-kultur-samfunn

Publikasjoner

 • Røe, Per Gunnar (2019). Planlagte bysamfunn – fra sosiale utopier til markedspragmatisme, I: Ida Marie Henriksen & Aksel Tjora (red.),  Bysamfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03005-0.  Kapittel 15.  s 206 - 224
 • Andersen, Bengt & Røe, Per Gunnar (2017). Arkitektur og sosial ulikhet i Oslos vannkant, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  15.  s 325 - 337 Vis sammendrag
 • Andersen, Bengt & Røe, Per Gunnar (2017). Arkitekturpolitikk for sosialt bærekraftig byutvikling, I: Jostein Askim; Kristoffer Kolltveit & Per Gunnar Røe (red.),  En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02707-4.  5.  s 89 - 104
 • Andersen, Bengt & Røe, Per Gunnar (2017). The social context and politics of large scale urban architecture: Investigating the design of Barcode, Oslo. European Urban and Regional Studies.  ISSN 0969-7764.  24(3), s 304- 317 . doi: 10.1177/0969776416643751 Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer & Røe, Per Gunnar (2017). Veier til bedre politikk og styring, I: Jostein Askim; Kristoffer Kolltveit & Per Gunnar Røe (red.),  En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02707-4.  Kapittel 1.  s 9 - 30
 • Røe, Per Gunnar (2017). Ideology, Planning and Meaning In Suburbia: Investigating The Case of Row House Areas, In Nicholas A. Phelps (ed.),  Old Europe, New Suburbanization? Governance, Land and Infrastructure in European Suburbanization.  University of Toronto Press.  ISBN 978-1-4426-2601-0.  Chapter 5.  s 85 - 109
 • Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar & Sæter, Oddrun Kristine (2015). Trust and distrust in Oslo. Examining the relationship between the ideals of urban policy and the (re)actions of citizens, In Magnus Johansson; Taipo Salonen & Erica Righard (ed.),  Social Transformation in Scandinavian Cities. Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability.  Nordic Academic Press.  ISBN 978-91-87675-73-7.  Kapittel 5.  s 107 - 123
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege; Saglie, Inger-Lise; Næss, Petter & Røe, Per Gunnar (2015). Hvorfor studere den kompakte byen?, I: Hege Hofstad; Inger-Lise Saglie & Gro Sandkjær Hanssen (red.),  Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02421-9.  Kapittel 1.  s 13 - 25
 • Røe, Per Gunnar (2015). Iscenesettelser av den kompakte byen - som visuell representasjon, arkitektur og salgsobjekt, I: Hege Hofstad; Inger-Lise Saglie & Gro Sandkjær Hanssen (red.),  Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02421-9.  Kapittel 4.  s 48 - 57
 • Røe, Per Gunnar (2015). The Construction of a Suburb: Ideology, Architecture and Everyday Culture in Skjettenbyen. Built Environment.  ISSN 0263-7960.  41(4), s 538- 549 . doi: 10.2148/benv.41.4.538
 • Røe, Per Gunnar & Sæter, Oddrun Kristine (2015). Med kroppsminner som flyttefølge mellom steder, I: Marit Aure; Nina Gunnerud Berg; Jørn Cruickshank & Britt Engan Dale (red.),  Med sans for sted. Nyere teorier.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245017779.  Artikkel.  s 149 - 161
 • Røe, Per Gunnar (2014). Analysing place and place-making: Urbanization in Suburban Oslo. International Journal of Urban and Regional Research.  ISSN 0309-1317.  38(2), s 498- 515 . doi: 10.1111/1468-2427.12113
 • Røe, Per Gunnar & Vestby, Guri-Mette (2013). Sosiokulturelle stedsanalyser: teorigrunnlag og metodologi, I: Anniken Førde; Britt Kramvig; Britt Engan Dale & Nina Gunnerud Berg (red.),  Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0096-5.  Kapittel.  s 43 - 61
 • Klausen, Jan Erling & Røe, Per Gunnar (2012). Governance and change on the urban fringe - special issue of Urban Research & Practice. Urban Research and Practice.  ISSN 1753-5069.  5(1), s 1- 5 . doi: 10.1080/17535069.2012.656445
 • Røe, Per Gunnar (2012). Green suburbanisms: differentiating the greenness of suburbs, In  Green Oslo : visions, planning and discourse.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3896-0.  Chapter 7.  s 159 - 176
 • Røe, Per Gunnar & Luccarelli, Mark (2012). Introduction: Nature, Urbanism and Liveability, In  Green Oslo : visions, planning and discourse.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3896-0.  introduksjon.  s 1 - 24
 • Røe, Per Gunnar & Saglie, Inger-Lise (2011). Minicities in suburbia - A model for urban sustainability?. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk.  ISSN 1890-9515.  4(2), s 38- 58 . doi: 10.7577/formakademisk.200
 • Røe, Per Gunnar (2010). Hvordan forstå et sted? Om en sosiokulturell stedsanalyse, I: Dag Album; Marianne Nordli Hansen & Karin Widerberg (red.),  Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  Kapittel 18.  s 303 - 320
 • Røe, Per Gunnar (2009). Forstaden som sted, I: Nina Gunnerud Berg; Stig Halvard Jørgensen; Asbjørn Karlsen & Asbjørn Aase (red.),  Mennesker og steder i samspill : festskrift til Britt Dale.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2445-0.  Kapittel 3.  s 43 - 60
 • Røe, Per Gunnar (2006). Utviklingen av "livskraftige" steder - på hvilken måte kan sosiokulturelle stedsanalyser bidra. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  (3), s 193- 205
 • Røe, Per Gunnar (2005). Virtuell kommunikasjon og mobilitet i storbyen, I: Rolf Barlindhaug (red.),  Storbyens boligmarked - drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg.  Spartacus.  ISBN 82-304-0011-3.  Virtuell kommunikasjon og mobilitet i storbyen.  s 137 - 173
 • Røe, Per Gunnar (2003). Kommunikasjon og mobilitet i den elektroniske byen - mot en sosialt nyansert teoretisering. Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift.  ISSN 0282-4329.  (36), s 61- 82
 • Skogheim, Ragnhild & Røe, Per Gunnar (2003). Makt og meningsdannelse i byutviklingen. Nordisk arkitekturforskning.  ISSN 1102-5824.  16(3), s 35- 42

Se alle arbeider i Cristin

 • Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer & Røe, Per Gunnar (red.) (2017). En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02707-4.  203 s.
 • Luccarelli, Mark & Røe, Per Gunnar (2012). Green Oslo : visions, planning and discourse. Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3896-0.  293 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Røe, Per Gunnar (2020). Include - A centre for socially inclusive solutions through co-creation with stakeholders.
 • Røe, Per Gunnar (2020). Sosiale implikasjoner av regional plan for Oslo og Akershus (eller av post-suburban planlegging).
 • Winther, Tanja; Jackson Inderberg, Tor Håkon; Røe, Per Gunnar; Westskog, Hege & Smørdal, Ole (2020). Dialogmøte med OED om Include.
 • Winther, Tanja; Westskog, Hege; Jackson Inderberg, Tor Håkon; Røe, Per Gunnar & Smørdal, Ole (2020). Møte med 22 brukerpartnere Include.
 • Böcker, Lars & Røe, Per Gunnar (2019). Post-suburbanization in Oslo, Norway, and its implications for sustainable mobility.
 • Pirotee, Samrand; Røe, Per Gunnar & Nenseth, Vibeke (2019). Fra soveby til regionby: En studie av regionnivåets innvirkning på planstrategier og styringsprosesser i Lillestrøm.
 • Potthoff, Kerstin; Fløysand, Arnt; García-Godos, Jemima; Røe, Per Gunnar & Turner, Catriona (ed.) (2019). Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 73, No. 3, July 2019. Norsk Geografisk Tidsskrift. 3.
 • Røe, Per Gunnar (2019). En identitetsskapende og inkluderende byutvikling (i en forstadskommune).
 • Røe, Per Gunnar (2019). Energy Spaces and Flows.
 • Røe, Per Gunnar (2019). Er den nye areal- og transportplanleggingen sosialt bærekraftig?.
 • Røe, Per Gunnar (2019). Multifunksjonelle og bærekraftige regionbyer - nye forståelser?.
 • Røe, Per Gunnar (2019). Postsuburbanismens sosiale implikasjoner - den sosiale transformasjonens politikk i Stor-Oslo.
 • Røe, Per Gunnar (2019). Smart Mobility Suburbs - et tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert av EnergiX-programmet til Norges forskningsråd.
 • Røe, Per Gunnar & Gever, Ryan (2019). Post-suburban visions of urbanism.
 • Ueland Seehusen, Nina & Røe, Per Gunnar (2019). Bærum - Den grønne bygda i utvikling. En kvalitativ studie av Bærum kommunes arealplanlegging og private aktørers påvirkning.
 • Gunnes, Jarle; Røe, Per Gunnar & Vedeld, Trond (2018). Ski - en regionby i vekst: En studie av kommunens styringsrolle i en tid preget av krav, påvirkning og vekst..
 • Hoen, Bera; Røe, Per Gunnar & Barlindhaug, Rolf (2018). Dyre forstadsbyer - en studie av boligpriser, boligtyper og boligstørrelser i Osloområdets regionbyer..
 • Potthoff, Kerstin; Holand, Ivar Svare; Røe, Per Gunnar & Turner, Catriona (ed.) (2018). Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 72, No. 5, December 2018. Norsk Geografisk Tidsskrift. 5.
 • Potthoff, Kerstin; Røe, Per Gunnar; Fløysand, Arnt & Turner, Catriona (ed.) (2018). Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 72, No. 4, September 2018. Norsk Geografisk Tidsskrift. 4.
 • Potthoff, Kerstin; Røe, Per Gunnar & Turner, Catriona (ed.) (2018). Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 72, No. 3, July 2018. Norsk Geografisk Tidsskrift. 3.
 • Røe, Per Gunnar (2018). Postsuburban social repercussions and the politics of social transformation in Greater Oslo.
 • Røe, Per Gunnar (2018). Urbanisering av forstedene.
 • Røe, Per Gunnar & Sæther, Bjørnar (2018). Shared Mobility in a Reurbanized and Gentrified Context: How Does the Demographic and Cultural Changes in Today's Cities Influence the Potential for Innovation?.
 • Harboe, Lisbet; Røe, Per Gunnar; Bergsli, Heidi; Hanssen, Gro Sandkjær & Skjulhaug, Marianne (2017). Vi trenger en offentlig og nyansert byutviklingsdebatt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 23- 23
 • Røe, Per Gunnar (2017). Urbanization of Suburbia. The Politics and Planning of Greater Oslo.
 • Røe, Per Gunnar (2017). Urbanization of Suburbia. The Politics and Planning of Greater Oslo..
 • Røe, Per Gunnar & Andersen, Bengt (2017). Arkitekturpolitikk for en sosial byutvikling.
 • Røe, Per Gunnar & Andersen, Bengt (2017). Socially Splintering Smartness: Investigating Oslo’s smart city strategy.
 • Seifert, Isabel; Millstein, Marianne & Røe, Per Gunnar (2017). Cities smarten up and go green. EOS.  ISSN 0096-3941.  98(5), s 10- 10
 • Sørvoll, Jardar; Røe, Per Gunnar & Astrup, Kim (2017). Bedre byer for alle -- har vi riktig fagkunnskap og virkemidler?.
 • Røe, Per Gunnar (2016). Smart suburbanism - conditions for developing sustainable suburban microcities.
 • Røe, Per Gunnar (2016). Smart suburbanism - conditions for developing sustainable suburban minicities.
 • Røe, Per Gunnar (2016). The suburbanisation challenge and suburbanisms of Oslo.
 • Røe, Per Gunnar (2016). Urbanization of suburbia - the politics and planning of greater Oslo.
 • Røe, Per Gunnar & Andersen, Bengt (2016). The Politics of architecture - designing for the urban public realm.
 • Røe, Per Gunnar & Granerud, Kaare Martin (2016, 28. april). Byutvikling.  Finansavisen.
 • Røe, Per Gunnar & Nickelsen, Trine (2016, 01. april). Utvikler smarte mikrobyer. [Fagblad].  Apollon.
 • Mels, Tom; Røe, Per Gunnar & Dale, Britt Engan (2015). Rørtveit, Hilde Nymoen: "Genialt planlagt?" Drabantbyen som hjem i spennet mellom boligfaglige idealer og levde landskap. Doktoravhandlinger ved NTNU 2015:54.. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  69(5), s 310- 311 . doi: 10.1080/00291951.2015.1087423
 • Reichborn-Kjennerud, Kristin & Røe, Per Gunnar (2015). Skal vi ikke ha boliger til overkommelige priser for sykepleiere og lærere? Oslo kan lære av London og Manhattan. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Røe, Per Gunnar & Andersen, Bengt (2014). The Social Context and Politics of Large Scale Urban Architecture - investigating the case of Barcode, Oslo.
 • Sæter, Oddrun Kristine; Røe, Per Gunnar & Andersen, Bengt (2013). Neigbourhood and neigbours matter.
 • Røe, Per Gunnar (2011). Sandvika - by eller suburbant ikke-sted. Fremtid for fortiden.  ISSN 0803-6349.  (2/3), s 102- 109
 • Røe, Per Gunnar (2009). Hva går sosiokulturelle stedsanalyser ut på, og hvordan kan de bli brukt i byutvikling?.
 • Røe, Per Gunnar (2009). Sosiokulturelle stedsanalyser - et mulig verktøy i stedsutvikling og jakten på identitet?.
 • Røe, Per Gunnar (2009). The construction of a suburb: Ideology, planning and identification in “Skjettenbyen”.
 • Røe, Per Gunnar (2008). Constructing places – a planning methodology for the analysis places as socio-cultural constructions.
 • Røe, Per Gunnar & Olaussen, Håkon (2008, 24. januar). "Utopia". [Radio].  NRK.
 • Brattbakk, Ingar; Ruud, Marit Ekne; Røe, Per Gunnar & Vestby, Guri Mette (2007). Sosiokulturelle stedsanalyser - veileder.
 • Gulldahl, Gudrun & Røe, Per Gunnar (2007, 15. september). Emigrantene.  Budstikka pluss.
 • Knoph, Arne & Røe, Per Gunnar (2007, 13. november). Storsentre mindre trendy.  Drammens tidende.
 • Nome, Petter & Røe, Per Gunnar (2007, 17. oktober). Frokost-TV. [TV].  NRK1.
 • Røe, Per Gunnar (2007). Nye byer og nye mennesker. Omtale av Thure Erik Lunds essay; ”Om de nye norske byene”. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  (3-4)
 • Røe, Per Gunnar (2007). Nye byer og nye mennesker: omtale av Thure Erik Lund: "Om de nye norske byene og andre essays", Oslo, Aschehoug 2006. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  (3-4), s 147- 151
 • Orderud, Geir & Røe, Per Gunnar (2006). Bank og finans. Prosedyrer, risiko og innflytelse på boligprosjekter.
 • Røe, Per Gunnar (2006). Den virtuelle urbanismens geografi.
 • Røe, Per Gunnar (2006). Kan kunnskap om det sosiokulturelle stedet fornye den lokale planleggingen?.
 • Røe, Per Gunnar (2006, 20. april). Nye byer i Kina. [Radio].  NRK, Radioselskapet. Vis sammendrag
 • Røe, Per Gunnar (2006). Sosiokulturelle stedsanalyser.
 • Røe, Per Gunnar (2006). Sosiokulturelle stedsanalyser – perspektiver og metodiske utfordringer.
 • Røe, Per Gunnar (2006). Sosiokulturelle stedsanalyser som perspektiv, tilnærming og metodologi.
 • Røe, Per Gunnar (2006). Steds- og samfunnsutvikling av lokalmiljøer - Sosiokulturelle stedsanalyser i planleggingen.
 • Røe, Per Gunnar & Aas, Harald (2006). Kaffelattefiseringen av Oslo.
 • Røe, Per Gunnar (2005). Betydningen av det private initiativ i byutviklingen.
 • Røe, Per Gunnar (2005, 06. oktober). Bredbånd redder ikke bygdene.  Aftenposten morgen.
 • Røe, Per Gunnar (2005, 10. oktober). Dype røtter sterkere enn brede bånd.  Dagens næringsliv.
 • Røe, Per Gunnar (2005, 10. oktober). Flere havner i cyber-grøften.  Dagens næringsliv.
 • Røe, Per Gunnar (2005). Om byprofiler og nettbaserte indikatorprofileringer.
 • Røe, Per Gunnar (2005). Sandvika i støpeskjeen - en sosiokulturell stedsanalyse av Sandvika.
 • Røe, Per Gunnar (2005). Sosiokulturell stedsanalyse - et "verktøy" i arbeidet med stedsutvikling og imagebygging.
 • Røe, Per Gunnar (2005). Sosiokulturell studie av stedsutvikling.
 • Røe, Per Gunnar & Reite, Linda Olin (2005, 06. oktober). Breiband reddar ikkje bygdene. [Radio].  NRK Sogn og Fjordane.
 • Røe, Per Gunnar & Vik, Øyvind (2005, 03. august). Ny teknologi får ikke folk til å flytte på bygda. [Radio].  NRK 1, Norgesglasset.
 • Vestby, Guri Mette; Bergsli, Heidi; Røe, Per Gunnar & Vanberg, Vidar (2005). Metoder i strategisk byutvikling og stedsprofilering.
 • Vestby, Guri Mette & Røe, Per Gunnar (2004). Fortellingen om en stedsutvikling - en sosiokulturell prosess. Evalueringsrapport fra arbeidet med sentrumsutvikling i Eidskog.
 • Røe, Per Gunnar (2003). På gjengrodde stier. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  (1), s 66- 67

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2010 10:54 - Sist endret 11. mai 2020 16:57