Per Gunnar Røe

Image of Per Gunnar Røe
Norwegian version of this page
Phone +47 22855217
Room 344
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Academic Interests

 • Urban studies and urban planning
 • Suburbs, suburbanisation and suburbia
 • Relationship between mobility (spatial and digital) and urbanism
 • Social representations of place
 • Relationship between actors in urban development and "city building"
 • Use of methods to analyse places and place development
 • Urban planning theories and models, included the post modern critique of these

Courses Taught

Background

 • Professor, Department of Sociology an Human Geography, Faculty of Social Sciences, University of Oslo, from 2013
 • Associate Professor, Department of Sociology an Human Geography, Faculty of Social Sciences, University of Oslo, from 2004
 • Researcher at Norwegian institute for Urban and Regional Research, 1992-2004 (Holds now a secondary position)
 • Dr.Polit., Department of Geography, Faculty of Social Sciences, Management and Economy, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, 2001
 • Studies in Human Geography, Urban Geography and Qualitative methods, Faculty of Arts, University of Melbourne, one semester 1998
 • Cand.Agric. in Regional Planning, Department of Landscape Architecture and Spatial Planning (current name), University of Life Sciences (current name), 1991

Full CV (as PDF)

 

Tags: Human Geography

Publications

 • Røe, Per Gunnar (2021). Sosiokulturelle stedsanalyser - et grunnlag for medvirkning i planlegging? In Schreiner, Knut (Eds.), Forankring Fryder: en bok om medvirkning i byutvikling og arkitektur. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02720-3. p. 82–91.
 • Hjorteset, Mari Andrine; Böcker, Lars; Røe, Per Gunnar & Wessel, Terje (2021). Intraurban geographies of car sharing supply and demand in Greater Oslo, Norway. Transportation Research Part D: Transport and Environment. ISSN 1361-9209. 101, p. 1–13. doi: 10.1016/j.trd.2021.103089. Full text in Research Archive
 • Böcker, Lars; Røe, Per Gunnar & Oftedal, Elling (2021). Urban regional planning under the pandemic – the case of Oslo. In Filion, Pierre; Doucet, Brian & van Melik, Rianne (Ed.), Global Reflections on COVID-19 and Urban Inequalities, Volume 4: Policy and Planning. Bristol University Press. ISSN 9781529219043. p. 189–200.
 • Røe, Per Gunnar (2019). Planlagte bysamfunn – fra sosiale utopier til markedspragmatisme. In Henriksen, Ida Marie & Tjora, Aksel (Ed.), Bysamfunn. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03005-0. p. 206–224.
 • Røe, Per Gunnar (2017). Ideology, Planning and Meaning In Suburbia: Investigating The Case of Row House Areas. In Phelps, Nicholas A. (Eds.), Old Europe, New Suburbanization? Governance, Land and Infrastructure in European Suburbanization. University of Toronto Press. ISSN 978-1-4426-2601-0. p. 85–109. doi: 10.3138/9781442616479-008.
 • Andersen, Bengt & Røe, Per Gunnar (2017). Arkitekturpolitikk for sosialt bærekraftig byutvikling. In Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer & Røe, Per Gunnar (Ed.), En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02707-4. p. 89–104.
 • Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer & Røe, Per Gunnar (2017). Veier til bedre politikk og styring. In Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer & Røe, Per Gunnar (Ed.), En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02707-4. p. 9–30.
 • Andersen, Bengt & Røe, Per Gunnar (2017). Arkitektur og sosial ulikhet i Oslos vannkant. In Ljunggren, Jørn (Eds.), Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202521615. p. 325–337.
 • Andersen, Bengt & Røe, Per Gunnar (2017). The social context and politics of large scale urban architecture: Investigating the design of Barcode, Oslo. European Urban and Regional Studies. ISSN 0969-7764. 24(3), p. 304–317. doi: 10.1177/0969776416643751.
 • Røe, Per Gunnar & Sæter, Oddrun Kristine (2015). Med kroppsminner som flyttefølge mellom steder. In Aure, Marit; Berg, Nina Gunnerud; Cruickshank, Jørn & Dale, Britt Engan (Ed.), Med sans for sted. Nyere teorier. Fagbokforlaget. ISSN 9788245017779. p. 149–161.
 • Røe, Per Gunnar (2015). The Construction of a Suburb: Ideology, Architecture and Everyday Culture in Skjettenbyen. Built Environment. ISSN 0263-7960. 41(4), p. 538–549. doi: 10.2148/benv.41.4.538.
 • Røe, Per Gunnar (2015). Iscenesettelser av den kompakte byen - som visuell representasjon, arkitektur og salgsobjekt. In Hofstad, Hege; Saglie, Inger-Lise & Hanssen, Gro Sandkjær (Ed.), Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02421-9. p. 48–57.
 • Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar & Sæter, Oddrun Kristine (2015). Trust and distrust in Oslo. Examining the relationship between the ideals of urban policy and the (re)actions of citizens. In Johansson, Magnus; Salonen, Taipo & Righard, Erica (Ed.), Social Transformation in Scandinavian Cities. Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability. Nordic Academic Press. ISSN 978-91-87675-73-7. p. 107–123.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege; Saglie, Inger-Lise; Næss, Petter & Røe, Per Gunnar (2015). Hvorfor studere den kompakte byen? In Hofstad, Hege; Saglie, Inger-Lise & Hanssen, Gro Sandkjær (Ed.), Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02421-9. p. 13–25.
 • Røe, Per Gunnar (2014). Analysing place and place-making: Urbanization in Suburban Oslo. International Journal of Urban and Regional Research. ISSN 0309-1317. 38(2), p. 498–515. doi: 10.1111/1468-2427.12113.
 • Røe, Per Gunnar & Vestby, Guri-Mette (2013). Sosiokulturelle stedsanalyser: teorigrunnlag og metodologi. In Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Dale, Britt Engan & Berg, Nina Gunnerud (Ed.), Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0096-5. p. 43–61.
 • Røe, Per Gunnar (2012). Green suburbanisms: differentiating the greenness of suburbs. p. 159–176.
 • Røe, Per Gunnar & Luccarelli, Mark (2012). Introduction: Nature, Urbanism and Liveability. p. 1–24.
 • Klausen, Jan Erling & Røe, Per Gunnar (2012). Governance and change on the urban fringe - special issue of Urban Research & Practice. Urban Research and Practice. ISSN 1753-5069. 5(1), p. 1–5. doi: 10.1080/17535069.2012.656445.
 • Røe, Per Gunnar & Saglie, Inger-Lise (2011). Minicities in suburbia - A model for urban sustainability? FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. ISSN 1890-9515. 4(2), p. 38–58. doi: 10.7577/formakademisk.200.
 • Røe, Per Gunnar (2010). Hvordan forstå et sted? Om en sosiokulturell stedsanalyse. In Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (Ed.), Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014920. p. 303–320.
 • Røe, Per Gunnar (2009). Forstaden som sted. In Berg, Nina Gunnerud; Jørgensen, Stig Halvard; Karlsen, Asbjørn & Aase, Asbjørn (Ed.), Mennesker og steder i samspill : festskrift til Britt Dale. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2445-0. p. 43–60.

View all works in Cristin

 • Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer & Røe, Per Gunnar (2017). En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02707-4. 203 p.

View all works in Cristin

 • Winther, Tanja; Inderberg, Tor Håkon Jackson; Røe, Per Gunnar & Smørdal, Ole (2021). Møte med rep. fra Energi- og vassdragsavdelingen i Olje- og energidepartementet (OED).
 • Greussing, Markus & Røe, Per Gunnar (2021). Kultur Montag: Spezial aus Oslo. [TV]. Österreichischer Rundfunk (ORF).
 • Røe, Per Gunnar (2021). Sosial inkludering i områdeutvikling .
 • Røe, Per Gunnar (2021). Virkelig offentlige byrom.
 • Røe, Per Gunnar (2021). Prosjekter i WP2, Include.
 • Winther, Tanja & Røe, Per Gunnar (2021). Møte med Include-partner A-lab.
 • Haarstad, Håvard; Hanssen, Gro Sandkjær; Andersen, Bengt; Harboe, Lisbet; Ljunggren, Jørn & Røe, Per Gunnar [Show all 7 contributors for this article] (2021). Nordic responses to urban challenges of the 21st century. Nordic Journal of Urban Studies. ISSN 2703-8866. 1(1), p. 4–18. doi: 10.18261/issn.2703-8866-2021-01-01.
 • Haarstad, Håvard; Hanssen, Gro Sandkjær; Andersen, Bengt; Harboe, Lisbet; Ljunggren, Jørn & Røe, Per Gunnar [Show all 8 contributors for this article] (2021). Nordic responses to urban challenges of the 21st century. Nordic Journal of Urban Studies. ISSN 2703-8866. 1(1), p. 4–18. doi: 10.18261/issn.2703-8866-2021-01-01.
 • Winther, Tanja & Røe, Per Gunnar (2021). Innspill til Oslo Science City (mars, april, mai).
 • Røe, Per Gunnar; Smørdal, Ole & Westskog, Hege (2021). Includes prosjekter og rød tråd.
 • Böcker, Lars; Wolday, Fitwi; Røe, Per Gunnar & Cottis Hoff, Sindre (2020). Korona og by og stedsutvikling.
 • Røe, Per Gunnar (2020). Include. Inclusive public spaces.
 • Røe, Per Gunnar (2020). Include - steder i endring.
 • Røe, Per Gunnar (2020). Social Inclusion and justice in transport and urban development.
 • Røe, Per Gunnar (2020). Include - A centre for socially inclusive solutions through co-creation with stakeholders.
 • Røe, Per Gunnar (2020). Sosiale implikasjoner av regional plan for Oslo og Akershus (eller av post-suburban planlegging).
 • Winther, Tanja; Westskog, Hege; Jackson Inderberg, Tor Håkon; Røe, Per Gunnar & Smørdal, Ole (2020). Møte med 22 brukerpartnere Include.
 • Winther, Tanja; Jackson Inderberg, Tor Håkon; Røe, Per Gunnar; Westskog, Hege & Smørdal, Ole (2020). Dialogmøte med OED om Include.
 • Røe, Per Gunnar (2019). Energy Spaces and Flows.
 • Røe, Per Gunnar (2019). En identitetsskapende og inkluderende byutvikling (i en forstadskommune).
 • Røe, Per Gunnar (2019). Multifunksjonelle og bærekraftige regionbyer - nye forståelser?
 • Røe, Per Gunnar (2019). Smart Mobility Suburbs - et tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert av EnergiX-programmet til Norges forskningsråd.
 • Røe, Per Gunnar & Gever, Ryan (2019). Post-suburban visions of urbanism.
 • Røe, Per Gunnar (2019). Er den nye areal- og transportplanleggingen sosialt bærekraftig?
 • Røe, Per Gunnar (2019). Postsuburbanismens sosiale implikasjoner - den sosiale transformasjonens politikk i Stor-Oslo.
 • Böcker, Lars & Røe, Per Gunnar (2019). Post-suburbanization in Oslo, Norway, and its implications for sustainable mobility.
 • Røe, Per Gunnar (2018). Postsuburban social repercussions and the politics of social transformation in Greater Oslo.
 • Røe, Per Gunnar (2018). Urbanisering av forstedene.
 • Røe, Per Gunnar & Sæther, Bjørnar (2018). Shared Mobility in a Reurbanized and Gentrified Context: How Does the Demographic and Cultural Changes in Today's Cities Influence the Potential for Innovation?
 • Røe, Per Gunnar (2017). Urbanization of Suburbia. The Politics and Planning of Greater Oslo.
 • Røe, Per Gunnar (2017). Urbanization of Suburbia. The Politics and Planning of Greater Oslo.
 • Røe, Per Gunnar & Andersen, Bengt (2017). Socially Splintering Smartness: Investigating Oslo’s smart city strategy.
 • Seifert, Isabel; Millstein, Marianne & Røe, Per Gunnar (2017). Cities smarten up and go green. EOS. ISSN 0096-3941. 98(5), p. 10–10.
 • Harboe, Lisbet; Røe, Per Gunnar; Bergsli, Heidi; Hanssen, Gro Sandkjær & Skjulhaug, Marianne (2017). Vi trenger en offentlig og nyansert byutviklingsdebatt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. p. 23–23.
 • Sørvoll, Jardar; Røe, Per Gunnar & Astrup, Kim (2017). Bedre byer for alle -- har vi riktig fagkunnskap og virkemidler?
 • Røe, Per Gunnar & Andersen, Bengt (2017). Arkitekturpolitikk for en sosial byutvikling.
 • Røe, Per Gunnar & Nickelsen, Trine (2016). Utvikler smarte mikrobyer. [Business/trade/industry journal]. Apollon.
 • Røe, Per Gunnar & Granerud, Kaare Martin (2016). Byutvikling. [Newspaper]. Finansavisen.
 • Røe, Per Gunnar (2016). The suburbanisation challenge and suburbanisms of Oslo.
 • Røe, Per Gunnar (2016). Smart suburbanism - conditions for developing sustainable suburban minicities.
 • Røe, Per Gunnar (2016). Smart suburbanism - conditions for developing sustainable suburban microcities.
 • Røe, Per Gunnar (2016). Urbanization of suburbia - the politics and planning of greater Oslo.
 • Røe, Per Gunnar & Andersen, Bengt (2016). The Politics of architecture - designing for the urban public realm.
 • Mels, Tom; Røe, Per Gunnar & Dale, Britt Engan (2015). Rørtveit, Hilde Nymoen: "Genialt planlagt?" Drabantbyen som hjem i spennet mellom boligfaglige idealer og levde landskap. Doktoravhandlinger ved NTNU 2015:54. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. 69(5), p. 310–311. doi: 10.1080/00291951.2015.1087423.
 • Reichborn-Kjennerud, Kristin & Røe, Per Gunnar (2015). Skal vi ikke ha boliger til overkommelige priser for sykepleiere og lærere? Oslo kan lære av London og Manhattan. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Røe, Per Gunnar & Andersen, Bengt (2014). The Social Context and Politics of Large Scale Urban Architecture - investigating the case of Barcode, Oslo.
 • Sæter, Oddrun Kristine; Røe, Per Gunnar & Andersen, Bengt (2013). Neigbourhood and neigbours matter.
 • Røe, Per Gunnar (2011). Sandvika - by eller suburbant ikke-sted. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349. p. 102–109.
 • Røe, Per Gunnar (2009). The construction of a suburb: Ideology, planning and identification in “Skjettenbyen”.
 • Røe, Per Gunnar (2009). Hva går sosiokulturelle stedsanalyser ut på, og hvordan kan de bli brukt i byutvikling?
 • Røe, Per Gunnar (2009). Sosiokulturelle stedsanalyser - et mulig verktøy i stedsutvikling og jakten på identitet?
 • Røe, Per Gunnar & Olaussen, Håkon (2008). "Utopia". [Radio]. NRK.
 • Potthoff, Kerstin; Fløysand, Arnt; Røe, Per Gunnar & Turner, Catriona (2019). Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol.73, No. 5, December 2019. Taylor & Francis. ISSN 0029-1951. 73(5).
 • Potthoff, Kerstin; Fløysand, Arnt; García-Godos, Jemima; Røe, Per Gunnar & Turner, Catriona (2019). Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 73, No. 3, July 2019. Taylor & Francis. ISSN 0029-1951. 73(3).
 • Ueland Seehusen, Nina & Røe, Per Gunnar (2019). Bærum - Den grønne bygda i utvikling. En kvalitativ studie av Bærum kommunes arealplanlegging og private aktørers påvirkning. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
 • Pirotee, Samrand; Røe, Per Gunnar & Nenseth, Vibeke (2019). Fra soveby til regionby: En studie av regionnivåets innvirkning på planstrategier og styringsprosesser i Lillestrøm. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
 • Gunnes, Jarle; Røe, Per Gunnar & Vedeld, Trond (2018). Ski - en regionby i vekst: En studie av kommunens styringsrolle i en tid preget av krav, påvirkning og vekst. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
 • Hoen, Bera; Røe, Per Gunnar & Barlindhaug, Rolf (2018). Dyre forstadsbyer - en studie av boligpriser, boligtyper og boligstørrelser i Osloområdets regionbyer. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
 • Potthoff, Kerstin; Holand, Ivar Svare; Røe, Per Gunnar & Turner, Catriona (2018). Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 72, No. 5, December 2018. Taylor & Francis. ISSN 0029-1951. 72(5).
 • Potthoff, Kerstin; Røe, Per Gunnar; Fløysand, Arnt & Turner, Catriona (2018). Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 72, No. 4, September 2018. Taylor & Francis. ISSN 0029-1951. 72(4).
 • Potthoff, Kerstin; Røe, Per Gunnar & Turner, Catriona (2018). Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 72, No. 3, July 2018. Taylor & Francis. ISSN 0029-1951. 72(3).

View all works in Cristin

Published Oct. 14, 2010 9:41 AM - Last modified May 11, 2020 5:02 PM