Bærekraftige transformasjoner

Sist endret 20. juli 2022 21:57 av ellenpan@uio.no

Hvordan utspiller utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling seg lokalt? Hvordan kan lokale erfaringer påvirke utviklingen i bredere kontekster?

Forskning og undervisning på samfunnsgeografi og sosiologi ved ISS studerer samfunnsmessige utfordringer knyttet til bærekraft, med spesielt fokus på hvordan overgangen til et mer bærekraftig samfunn kan være inkluderende og rettferdig. Dette inkluderer betydningen av klimaendringer, tap av biodiversitet, forurensing, urbanisering og økonomisk utvikling.