David Jordhus-Lier

Bilde av David Jordhus-Lier
English version of this page
Telefon +47 22854807
Mobiltelefon +47 93038325
Rom 336 HHH
Treffetider Onsdager 12-14
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus N-0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

 

Faglige interesser

Politisk og økonomisk geograf med fokus på organiseringen av arbeidere, arbeidsliv i omstilling og sosiale bevegelser. Jeg er interessert i fagforeningers evne til å fornye seg og tilpasse seg samfunnsendringer, og mer generelt for mobilisering av sivilsamfunnsorganisasjoner. Min forskningsportefølje inkluderer empirisk forankret forskning på klimarelatert omstilling i norsk petroleumsindustri, omstrukturering av lokalforvaltningen i Cape Town, fleksibilisering av arbeid i den norske hotell- og lagerbransjen og organiseringen av uformelle bosetninger i Sør-Afrika.


Jeg er faglig leder for Osloforskning, et samarbeid mellom UiO og Oslo kommune.

 

Emneansvar

SGO1001 - Innføring i Samfunnsgeografi (10 studiepoeng)

HGO4010 - Qualitative method (10 studiepoeng)

HGO4604 - Futures of Work (10 studiepoeng)

 

Annen undervisning

SGO1001 - Skrivetrening i samfunnsgeografi (10 studiepoeng)

SGO2400 - Politisk geografi (10 studiepoeng)

SGO3300 - Sør i en globaliserende verden (10 studiepoeng)

HGO4605 - Transformations in the global economy: value chains and production networks (10 studiepoeng)

HGO4011 - Philosophy and methodology of human geography (10 studiepoeng)

 

Bakgrunn

 • Professor i samfunnsgeografi siden september 2015.
 • Ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi siden august 2012.
 • Ansatt i forsker II-stilling ved Norsk institutt for by- og regionforsknings (NIBR) avdeling for internasjonale studier fra 2008 til 2012.
 • PhD i samfunnsgeografi ved Universitetet i Manchester (UK) i 2008.
 • Cand. Polit i samfunnsgeografi ved UiO in 2005.

 

Samarbeid

Jeg er/har vært involvert i følgende forskningsprosjekter:

 • WAGE: Arbeid og organisering i en grønn økonomi. Finansiert av Forskningsrådets SAMKUL-program (nr. 283345). 2018-
 • Oil and Gas Transitions
 • The Impact of Temporary Work Agencies on the Politics of Work. AFI, UiO og NIBR. Finansiert av Forskningsrådets VAM-program (nr. 227021). 2013-2016.
 • Power, Welfare and Democracy. Konsortiumprosjekt med University of Gadjah Mada UGM in Yogyakarta, Indonesia.
 • Industrial relations under global stress: fragmentation and the potential of representation of workers in the Norwegian hospitality sector. NIBR, UiO og AFI. Finansiert av Forskningsrådets VAM-program (nr. 194332). 2009-2012.
 • Chance2Sustain, et konsortiumsprosjekt finansiert av EUs 7. rammeprogram, om sosial bærekraft og deltagelse i “spatial knowledge management” i 10 byer i det globale Sør (India, Sør-Afrika, Brasil og Peru). 2009-2014.
 • CLIMWAYS Climate change and urban water governance: pathways to social transformation, et konsortiumprosjekt finansiert av Forskningsrådets Sør-Afrika-program (SANCOOP) med NIBR, University of KwaZulu-Natal og University of Cape Town. 2014-2017.
 • Religious civil society networks in the Great Lakes region as partners in peace-building processes and in the implementation of UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security. NIBR, Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK), Université Officielle de Bukavu og Université Evangelique en Afrique (Bukavu, DR Congo). Finansiert av Utenriksdepartmentet. 2009-2013.

 

Veiledning

I tillegg til en rekke masterstudenter, veileder jeg:

 

Priser

Merittert underviser ved UiO (2021-2024)

Vinner av PhD-prisen til “Economic Geography Research Group” ved Royal Geographical Society - Institute of British Geographers (RGS-IBG) i 2010.

Emneord: Samfunnsgeografi, Arbeidsliv, Sustainability Transitions, labour geography, Utvikling-politikk-miljø
Publisert 10. aug. 2012 13:41 - Sist endret 9. sep. 2021 20:16