David Jordhus-Lier

Bilde av David Jordhus-Lier
English version of this page
Telefon +47 22854807
Mobiltelefon +47 93038325
Rom 336 HHH
Treffetider Onsdager 12-14
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus N-0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

 

Faglige interesser

Politisk og økonomisk geograf med fokus på organiseringen av arbeidere, arbeidsliv i omstilling og sosiale bevegelser. Jeg er interessert i fagforeningers evne til å fornye seg og tilpasse seg samfunnsendringer, og mer generelt for mobilisering av sivilsamfunnsorganisasjoner. Min forskningsportefølje inkluderer empirisk forankret forskning på klimarelatert omstilling i norsk petroleumsindustri, omstrukturering av lokalforvaltningen i Cape Town, fleksibilisering av arbeid i den norske hotell- og lagerbransjen og organiseringen av uformelle bosetninger i Sør-Afrika.

Jeg er faglig leder for Osloforskning, et samarbeid mellom UiO og Oslo kommune.

Siden 2021 har jeg vært medlem av UiOs Pedagogiske akademi.

 

Emneansvar

SGO1001 - Innføring i Samfunnsgeografi (10 studiepoeng)

HGO4010 - Qualitative method (10 studiepoeng)

HGO4604 - Futures of Work (10 studiepoeng)

 

Annen undervisning

SGO1001 - Skrivetrening i samfunnsgeografi (10 studiepoeng)

SGO2400 - Politisk geografi (10 studiepoeng)

SGO3300 - Sør i en globaliserende verden (10 studiepoeng)

HGO4605 - Transformations in the global economy: value chains and production networks (10 studiepoeng)

HGO4011 - Philosophy and methodology of human geography (10 studiepoeng)

 

Bakgrunn

 • Professor i samfunnsgeografi siden september 2015.
 • Ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi siden august 2012.
 • Ansatt i forsker II-stilling ved Norsk institutt for by- og regionforsknings (NIBR) avdeling for internasjonale studier fra 2008 til 2012.
 • PhD i samfunnsgeografi ved Universitetet i Manchester (UK) i 2008.
 • Cand. Polit i samfunnsgeografi ved UiO in 2005.

 

Samarbeid

Jeg er/har vært involvert i følgende forskningsprosjekter:

 • WAGE: Arbeid og organisering i en grønn økonomi. Finansiert av Forskningsrådets SAMKUL-program (nr. 283345). 2018-
 • Oil and Gas Transitions
 • The Impact of Temporary Work Agencies on the Politics of Work. AFI, UiO og NIBR. Finansiert av Forskningsrådets VAM-program (nr. 227021). 2013-2016.
 • Power, Welfare and Democracy. Konsortiumprosjekt med University of Gadjah Mada UGM in Yogyakarta, Indonesia.
 • Industrial relations under global stress: fragmentation and the potential of representation of workers in the Norwegian hospitality sector. NIBR, UiO og AFI. Finansiert av Forskningsrådets VAM-program (nr. 194332). 2009-2012.
 • Chance2Sustain, et konsortiumsprosjekt finansiert av EUs 7. rammeprogram, om sosial bærekraft og deltagelse i “spatial knowledge management” i 10 byer i det globale Sør (India, Sør-Afrika, Brasil og Peru). 2009-2014.
 • CLIMWAYS Climate change and urban water governance: pathways to social transformation, et konsortiumprosjekt finansiert av Forskningsrådets Sør-Afrika-program (SANCOOP) med NIBR, University of KwaZulu-Natal og University of Cape Town. 2014-2017.
 • Religious civil society networks in the Great Lakes region as partners in peace-building processes and in the implementation of UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security. NIBR, Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK), Université Officielle de Bukavu og Université Evangelique en Afrique (Bukavu, DR Congo). Finansiert av Utenriksdepartmentet. 2009-2013.

 

Veiledning

I tillegg til en rekke masterstudenter, veileder jeg:

 

Priser

Merittert underviser ved UiO (2021-2024)

Vinner av PhD-prisen til “Economic Geography Research Group” ved Royal Geographical Society - Institute of British Geographers (RGS-IBG) i 2010.

Emneord: Samfunnsgeografi, Arbeidsliv, Sustainability Transitions, labour geography, Utvikling-politikk-miljø

Publikasjoner

Journalartikler:

Jordhus-Lier, David Christoffer; Houeland, Camilla & Hammerø Ellingsvåg, Tale (2021). Alienating assemblages: Working the carbonscape in times of transformationProgress in Human Geography.  ISSN 0309-1325.  

Houeland, Camilla; Jordhus-Lier, David Christoffer & Angell, Frida Hambro (2020). Solidarity tested: The case of the Norwegian Confederation of Trade Unions (LO‐Norway) and its contradictory climate change policies. Area (London 1969).  ISSN 0004-0894. doi: 10.1111/area.12608

Magdahl, Jørgen Eiken & Jordhus-Lier, David Christoffer (2020). Labour internationalism and the public sector: The case of the Public Services International. Political Geography 79(May 2020). doi: 10.1016/j.polgeo.2020.102146

Jordhus-Lier, David Christoffer; Saaghus, Andreas; Scott, Dianne & Ziervogel, Gina (2018). Adaptation to flooding, pathway to housing or ‘wasteful expenditure’? Governance configurations and local policy subversion in a flood-prone informal settlement in Cape Town. Geoforum 98(January 2019). s 55-65

Underthun, Anders & Jordhus-Lier, David Christoffer (2018). Liminality at Work in Norwegian HotelsTourism Geographies 20(1), s 11- 28

Jordhus-Lier, David Christoffer; Underthun, Anders & Zampoukos, Kristina (2018). Changing workplace geographies: Restructuring warehouse employment in the Oslo region. Environment and planning A: Economy and Space 51(1), s 69-90.  

Jordhus-Lier, D. (2017). Claiming industrial citizenship: The struggle for domestic worker rights in Indonesia. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography 71(4): 243-252.

Underthun, Anders & Jordhus-Lier, David Christoffer (2017). Liminality at work in Norwegian hotels. Tourism Geographies  11-28. doi: 10.1080/14616688.2017.1314546        

Aembe, Bwimana, & Jordhus-Lier, David Christoffer (2017). Within, Above, and Beyond: Churches and Religious Civil Society Activism in South Kivu. Journal of Civil Society, 1-17. doi: 10.1080/17448689.2017.1309731      

Jordhus-Lier, David Christoffer; Coe, Neil M. & Bråten, Sindre Thon (2015). Contested growth: The development of Norway's temporary staffing industry. Geografiska Annaler. Series B. Human Geography.  ISSN 0435-3684.  97(1), s 113- 130 . doi: 10.1111/geob.12068

Jacobs, Floortje; Jordhus-Lier, David Christoffer & Tsolekile de Wet, Pamela (2015). The Politics of Knowledge: Knowledge Management in Informal Settlement Upgrading in Cape Town. Urban Forum.  ISSN 1015-3802.  OnlineFirst . doi: 10.1007/s12132-015-9258-4

Jordhus-Lier, David Christoffer (2015). Community resistance to megaprojects: The case of the N2 Gateway project in Joe Slovo informal settlement, Cape Town . Habitat International. ISSN 0197-3975.  45(3), s 169- 176 . doi: 10.1016/j.habitatint.2014.02.006

Bergene, Ann Cecilie; Jordhus-Lier, David Christoffer & Underthun, Anders (2014). Organizing capacities and union priorities in the hotel sector in Oslo, Dublin, and Toronto. Nordic Journal of Working Life Studies.  ISSN 2245-0157.  4(3), s 119- 136

Jordhus-Lier, David Christoffer (2013). The geographies of community-oriented unionism: scales, targets, sites and domains of union renewal in South Africa and beyond. Transactions of the Institute of British Geographers.  ISSN 0020-2754.  38(1), s 36- 49 . doi: 10.1111/j.1475-5661.2012.00504.x

Jordhus-Lier, D., & Braathen, E. (2013, March). Churches and Peace-Building in Eastern DR Congo and Northern Uganda. In Forum for Development Studies (Vol. 40, No. 1, pp. 111-127).

Jordhus-Lier, David Christoffer (2012). Public Sector Labour Geographies and the Contradictions of State Employment. Geography Compass.  ISSN 1749-8198.  6(7), s 423- 438 . doi: 10.1111/j.1749-8198.2012.00496.x

Millstein, Marianne & Jordhus-Lier, David Christoffer (2012). Making Communities Work? Casual Labour Practices and Local Civil Society Dynamics in Delft. Journal of Southern African Studies.  ISSN 0305-7070.  38(1), s 183- 201 . doi: 10.1080/03057070.2012.668085

Coe, Neil M. & Jordhus-Lier, David Christoffer (2011). Constrained agency: re-evaluating the geographies of labour. Progress in Human Geography. ISSN 0309-1325.  35(2), s 211- 233 . doi: 10.1177/0309132510366746

Jordhus-Lier, David Christoffer; Aasland, Aadne; Underthun, Anders & Tyldum, Guri (2011). Fragmenterte arbeidsplasser? : en spørreundersøkelse blant hotellarbeidere i Oslo og Akershus. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 0800-6199.  28(4), s 355- 373

Bergene, Ann Cecilie; Jordhus-Lier, David Christoffer & Underthun, Anders (2010). En introduksjon til arbeidsgeografi: nyttige perspektiver for norsk arbeidslivsforskning?. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 0800-6199.  27(3), s 217- 229

Lier, D. C. (2007). "Overcoming difference, confronting hegemony: The unruly alliances of social movement unionism in Cape Town." Politikon: South African Journal of Political Studies 34(1): 35-52.

Lier, D. C. (2007). "Places of work, scales of organising: A review of labour geography." Geography Compass 1(4): 814-833.

Lier, D. C. and K. Stokke (2006). "Maximum working class unity? Challenges to local social movement unionism in Cape Town." Antipode 38(4): 802-24.

Utvalgte bokkapitler:

Jordhus-Lier, David Christoffer (2017). Flexibilisierung als Fragmentierung: Der Kampf gegen Outsourcing im Norwegischen Hotelsektor, I: Holst Hajo (red.),  Fragmentierte belegschaften: Leiharbeit, Informalität und Soloselbständigkeit in globaler Perspektive.  Campus Verlag.  ISBN 978-3-593-50024-9.  Kapitel 10.  s 245 - 268

Knutsen, Hege Merete; Endresen, Sylvi Birgit; Bergene, Ann Cecilie & Jordhus-Lier, David Christoffer (2015). Labor, Geography of, In James D. Wright (ed.),  International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd Edition.  Elsevier.  ISBN 978-0080970868.  Volume 13.  s 163 - 168

Jordhus-Lier, David Christoffer; Braathen, Einar; Dupont, Véronique & Sutherland, Catherine (2015). Knowledge and power in upgrading and resettlement initiatives, In Véronique Dupont; David Christoffer Jordhus-Lier; Catherine Sutherland & Einar Braathen (ed.),  The Politics of Slums in the Global South: Urban Informality in Brazil, India, South Africa and Peru.  Routledge.  ISBN 1138839817.  Chapter 5.  s 115 - 143

Dupont, Véronique; Jordhus-Lier, David Christoffer; Braathen, Einar & Sutherland, Catherine (2015). Modalities of social mobilisation, In Véronique Dupont; David Christoffer Jordhus-Lier; Catherine Sutherland & Einar Braathen (ed.),  The Politics of Slums in the Global South: Urban Informality in Brazil, India, South Africa and Peru.  Routledge.  ISBN 1138839817.  Chapter 7.  s 181 - 209

Henningsen, Erik; Jordhus-Lier, David Christoffer & Underthun, Anders (2014). The resort as a workplace: Seasonal workers in a Norwegian mountain municipality, In David Christoffer Jordhus-Lier & Anders Underthun (ed.),  A hospitable world?: Organising work and workers in hotels and tourist resorts.  Routledge.  ISBN 978-0415747790.  Chapter 9.  s 121 - 136

Jordhus-Lier, David Christoffer (2014). Extinguishing fires: Coping with outsourcing in Norwegian hotel workplaces, In David Christoffer Jordhus-Lier & Anders Underthun (ed.),  A hospitable world?: Organising work and workers in hotels and tourist resorts.  Routledge.  ISBN 978-0415747790.  Chapter 10.  s 137 - 155

Jordhus-Lier, David Christoffer (2014). Fragmentation revisited: flexibility, differentiation and solidarity in hotels, In David Christoffer Jordhus-Lier & Anders Underthun (ed.),  A hospitable world?: Organising work and workers in hotels and tourist resorts.  Routledge.  ISBN 978-0415747790.  Chapter 4.  s 39 - 51

Jordhus-Lier, David Christoffer & Tufts, Steven (2014). Conclusion: Five challenges for solidarity and representation in hospitality workplaces, In David Christoffer Jordhus-Lier & Anders Underthun (ed.),  A hospitable world?: Organising work and workers in hotels and tourist resorts.  Routledge.  ISBN 978-0415747790.  Chapter 14.  s 213 - 225

Jordhus-Lier, David Christoffer (2013). Trade Unions and Democratic Transformative Politics: Local Government Reform in South Africa. In Democratization in the Global South: The Importance of Transformative Politics, Kristian Stokke, Olle Törnquist (eds), Palgrave MacMillan: 195-216

Coe, N. M. and D. C. Jordhus-Lier (2010). “Re-embedding the agency of labour”. In A. C. Bergene, S. B. Endresen and H. M. Knutsen (eds). Missing Links in Labour Geographies. Aldershot, Ashgate: 29-42.

Jordhus-Lier, D. C. (2010). “Moments of resistance: The struggle against informalization in the City of Cape Town”. In Lindell, I. (ed.) Africa’s Informal workers: collective agency, alliances and transnational organizing in urban Africa, London, Zed Books: 115-129.

Stokke, K. and Lier, D.C. (2009). Contesting Neoliberalism. Spaces of Democracy and Post-Apartheid Social Movements in South Africa. In T. Drobík and M. Šumberová (eds). Chapters of Modern Human Geographical Thought. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-upon-Tyne: 79-102

 

Akademiske avhandlinger:

Lier, D. C. (2009). “The practice of neoliberalism: Responses to public sector restructuring across the labour-community divide in Cape Town”. NIBR Report 2009:12. Thesis submitted to The University of Manchester for the degree of Doctorate of Philosophy, Oslo: 1-365.

Lier, D.C. (2005). 'Maximum Working Class Unity? Challenges to local social movement unionism in Cape Town'. Master thesis submitted in partial fulfilment of the cand.polit. degree at the Dept. of Sociology and Human Geography, University of Oslo.

 

 • Houeland, Camilla & Jordhus-Lier, David (2022). ‘Not my task’: Role perceptions in a green transition among shop stewards in the Norwegian petroleum industry. Journal of Industrial Relations. ISSN 0022-1856. doi: 10.1177/00221856211068500.
 • Ytterstad, Andreas; Houeland, Camilla & Jordhus-Lier, David (2021). Heroes of the Day After Tomorrow: “The Oil Worker” in Norwegian Climate Coverage 2017–2021. Journalism Practice. ISSN 1751-2786. 16(2-3). doi: 10.1080/17512786.2021.2002712. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jordhus-Lier, David Christoffer; Houeland, Camilla & Hammerø Ellingsvåg, Tale (2021). Alienating assemblages: Working the carbonscape in times of transformation. Progress in Human Geography. ISSN 0309-1325. 46(2), s. 319–338. doi: 10.1177/03091325211018730. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jordhus-Lier, David Christoffer & Underthun, Anders (2021). Fleksibel bemanning og fragmenterte fellesskap på hoteller og varelagre. I Ljunggren, Jørn & Hansen, Marianne Nordli (Red.), Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202646240. s. 127–144.
 • Houeland, Camilla & Jordhus-Lier, David Christoffer (2021). Oljearbeiderne - samfunnsbyggere eller bremseklosser? I Ljunggren, Jørn & Hansen, Marianne Nordli (Red.), Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202646240. s. 163–182.
 • Kiil, Maiken Bjerga & Jordhus-Lier, David Christoffer (2020). Internasjonale lærdommer. I Hagen, Inger Marie & Bjergene, Jon Olav (Red.), Grønne tariffavtaler. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205538900. s. 90–118.
 • Houeland, Camilla; Jordhus-Lier, David Christoffer & Angell, Frida Hambro (2020). Solidarity tested: The case of the Norwegian Confederation of Trade Unions (LO‐Norway) and its contradictory climate change policies. Area (London 1969). ISSN 0004-0894. 3, s. 413–421. doi: 10.1111/area.12608.
 • Magdahl, Jørgen Eiken & Jordhus-Lier, David Christoffer (2020). Labour internationalism and the public sector: The case of the Public Services International. Political Geography. ISSN 0962-6298. 79(May 2020). doi: 10.1016/j.polgeo.2020.102146.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer; Underthun, Anders & Zampoukos, Kristina (2019). Changing workplace geographies: Restructuring warehouse employment in the Oslo region. Environment and Planning A: Economy and Space. ISSN 0308-518X. 51(1), s. 69–90. doi: 10.1177/0308518X18787821.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer; Saaghus, Andreas; Scott, Dianne & Ziervogel, Gina (2018). Adaptation to flooding, pathway to housing or ‘wasteful expenditure’? Governance configurations and local policy subversion in a flood-prone informal settlement in Cape Town. Geoforum. ISSN 0016-7185. s. 1–11. doi: 10.1016/j.geoforum.2018.09.029.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer & Prabawati, Debbie (2018). Mobilities and moralities of domestic work in Indonesian cities. I Ward, Kevin; Jonas, Andrew; Miller, Byron & Wilson, David (Red.), The Routledge Handbook on Spaces of Urban Politics. Routledge. ISSN 9781138890329. doi: 10.4324/9781315712468-28. Fulltekst i vitenarkiv
 • Underthun, Anders & Jordhus-Lier, David Christoffer (2018). Liminality at Work in Norwegian Hotels. Tourism Geographies: an international journal of tourism space, place and environment. ISSN 1461-6688. 20(1), s. 11–28. doi: 10.1080/14616688.2017.1314546.
 • Gastaldi, Margherita; Jordhus-Lier, David Christoffer & Prabawati, Debbie (2017). Domestic workers and their struggle for citizenship and collective identity in Indonesia. I Hiariej, Eric & Stokke, Kristian (Red.), Politics of Citizenship in Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. ISSN 978-602-433-507-6. s. 153–176.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2017). Claiming industrial citizenship: The struggle for domestic worker rights in Indonesia. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. 71(4), s. 243–252. doi: 10.1080/00291951.2017.1369453. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2017). Flexibilisierung als Fragmentierung: Der Kampf gegen Outsourcing im Norwegischen Hotelsektor. I Hajo, Holst (Red.), Fragmentierte belegschaften: Leiharbeit, Informalität und Soloselbständigkeit in globaler Perspektive. Campus Verlag. ISSN 978-3-593-50024-9. s. 245–268.
 • Aembe, Bwimana & Jordhus-Lier, David Christoffer (2017). Within, Above, and Beyond: Churches and Religious Civil Society Activism in South Kivu. Journal of Civil Society. ISSN 1744-8689. 13(2), s. 149–165. doi: 10.1080/17448689.2017.1309731. Fulltekst i vitenarkiv
 • Braathen, Einar; Jordhus-Lier, David Christoffer; Aasen, Berit & Sutherland, Catherine (2016). Urban poverty and inequality in Rio de Janeiro, Durban and Cape Town. I Braathen, Einar; May, Julian; Ulriksen, Marianne S. & Wright, Gemma C. (Red.), Poverty and Inequality in Middle Income Countries. Zed Books. ISSN 9781783605576. s. 143–166.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2015). The contested phases of the N2 Gateway project in Cape Town. I Dupont, Véronique; Jordhus-Lier, David Christoffer; Sutherland, Catherine & Braathen, Einar (Red.), The Politics of Slums in the Global South: Urban Informality in Brazil, India, South Africa and Peru. Routledge. ISSN 1138839817. s. 157–162.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer & Tsolekile de Wet, Pamela (2015). Community knowledge and abandoned upgrading projects in Europe informal settlement. I Dupont, Véronique; Jordhus-Lier, David Christoffer; Sutherland, Catherine & Braathen, Einar (Red.), The Politics of Slums in the Global South: Urban Informality in Brazil, India, South Africa and Peru. Routledge. ISSN 1138839817. s. 86–92. doi: 10.1007/s12132-015-9258-4.
 • Sutherland, Catherine; Jordhus-Lier, David Christoffer; Braathen, Einar & Dupont, Véronique (2015). Conclusion. I Dupont, Véronique; Jordhus-Lier, David Christoffer; Sutherland, Catherine & Braathen, Einar (Red.), The Politics of Slums in the Global South: Urban Informality in Brazil, India, South Africa and Peru. Routledge. ISSN 1138839817. s. 210–222.
 • Dupont, Véronique; Jordhus-Lier, David Christoffer; Braathen, Einar & Sutherland, Catherine (2015). Modalities of social mobilisation. I Dupont, Véronique; Jordhus-Lier, David Christoffer; Sutherland, Catherine & Braathen, Einar (Red.), The Politics of Slums in the Global South: Urban Informality in Brazil, India, South Africa and Peru. Routledge. ISSN 1138839817. s. 181–209. doi: 10.4324/9781315733241-7.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer; Braathen, Einar; Dupont, Véronique & Sutherland, Catherine (2015). Knowledge and power in upgrading and resettlement initiatives. I Dupont, Véronique; Jordhus-Lier, David Christoffer; Sutherland, Catherine & Braathen, Einar (Red.), The Politics of Slums in the Global South: Urban Informality in Brazil, India, South Africa and Peru. Routledge. ISSN 1138839817. s. 115–143. doi: 10.4324/9781315733241-5.
 • Sutherland, Catherine; Braathen, Einar; Dupont, Véronique & Jordhus-Lier, David Christoffer (2015). Policies towards substandard settlements. I Dupont, Véronique; Jordhus-Lier, David Christoffer; Sutherland, Catherine & Braathen, Einar (Red.), The Politics of Slums in the Global South: Urban Informality in Brazil, India, South Africa and Peru. Routledge. ISSN 1138839817. s. 49–78. doi: 10.4324/9781315733241-3.
 • Braathen, Einar; Dupont, Véronique; Jordhus-Lier, David Christoffer & Sutherland, Catherine (2015). Introduction: Situating the politics of slums within the ‘urban turn’. I Dupont, Véronique; Jordhus-Lier, David Christoffer; Sutherland, Catherine & Braathen, Einar (Red.), The Politics of Slums in the Global South: Urban Informality in Brazil, India, South Africa and Peru. Routledge. ISSN 1138839817. s. 1–29.
 • Jacobs, Floortje; Jordhus-Lier, David Christoffer & Tsolekile de Wet, Pamela (2015). The Politics of Knowledge: Knowledge Management in Informal Settlement Upgrading in Cape Town. Urban Forum. ISSN 1015-3802. OnlineFirst. doi: 10.1007/s12132-015-9258-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knutsen, Hege Merete; Endresen, Sylvi Birgit; Bergene, Ann Cecilie & Jordhus-Lier, David Christoffer (2015). Labor, Geography of. I Wright, James D. (Red.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd Edition. Elsevier. ISSN 978-0080970868. s. 163–168.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer; Coe, Neil M. & Bråten, Sindre Thon (2015). Contested growth: The development of Norway's temporary staffing industry. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. ISSN 0435-3684. 97(1), s. 113–130. doi: 10.1111/geob.12068.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2015). Community resistance to megaprojects: The case of the N2 Gateway project in Joe Slovo informal settlement, Cape Town. Habitat International: a journal for the study of human settlements. ISSN 0197-3975. 45(3), s. 169–176. doi: 10.1016/j.habitatint.2014.02.006.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer & Tufts, Steven (2014). Conclusion: Five challenges for solidarity and representation in hospitality workplaces. I Jordhus-Lier, David Christoffer & Underthun, Anders (Red.), A hospitable world?: Organising work and workers in hotels and tourist resorts. Routledge. ISSN 978-0415747790. s. 213–225.
 • Henningsen, Erik; Jordhus-Lier, David Christoffer & Underthun, Anders (2014). The resort as a workplace: Seasonal workers in a Norwegian mountain municipality. I Jordhus-Lier, David Christoffer & Underthun, Anders (Red.), A hospitable world?: Organising work and workers in hotels and tourist resorts. Routledge. ISSN 978-0415747790. s. 121–136.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2014). Extinguishing fires: Coping with outsourcing in Norwegian hotel workplaces. I Jordhus-Lier, David Christoffer & Underthun, Anders (Red.), A hospitable world?: Organising work and workers in hotels and tourist resorts. Routledge. ISSN 978-0415747790. s. 137–155.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2014). Fragmentation revisited: flexibility, differentiation and solidarity in hotels. I Jordhus-Lier, David Christoffer & Underthun, Anders (Red.), A hospitable world?: Organising work and workers in hotels and tourist resorts. Routledge. ISSN 978-0415747790. s. 39–51.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer & Underthun, Anders (2014). Introduction: The spatialities of hotels and tourism workplaces. I Jordhus-Lier, David Christoffer & Underthun, Anders (Red.), A hospitable world?: Organising work and workers in hotels and tourist resorts. Routledge. ISSN 978-0415747790. s. 1–10.
 • Bergene, Ann Cecilie; Jordhus-Lier, David Christoffer & Underthun, Anders (2014). Organizing capacities and union priorities in the hotel sector in Oslo, Dublin, and Toronto. Nordic Journal of Working Life Studies. ISSN 2245-0157. 4(3), s. 119–136. doi: 10.19154/njwls.v4i3.4183. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2013). The geographies of community-oriented unionism: scales, targets, sites and domains of union renewal in South Africa and beyond. Transactions of the Institute of British Geographers. ISSN 0020-2754. 38(1), s. 36–49. doi: 10.1111/j.1475-5661.2012.00504.x.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2013). Trade Unions and Transformative Democratic Politics: Political Representation and Popular Mobilisation during Local Government Reform in South Africa. I Stokke, Kristian & Törnquist, Olle (Red.), Democratization in the Global South: The Importance of Transformative Politics. Palgrave Macmillan. ISSN 9780230370036. s. 195–216. doi: 10.1057/9780230370043_9.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer & Braathen, Einar (2013). Churches and Peace-Building in Eastern DR Congo and Northern Uganda. Forum for Development Studies. ISSN 0803-9410. 40(1), s. 111–127. doi: 10.1080/08039410.2012.732109.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2012). Public Sector Labour Geographies and the Contradictions of State Employment. Geography Compass. ISSN 1749-8198. 6(7), s. 423–438. doi: 10.1111/j.1749-8198.2012.00496.x.
 • Millstein, Marianne & Jordhus-Lier, David Christoffer (2012). Making communities work? Casual labour practices and local civil society dynamics in Delft, Cape Town. Journal of Southern African Studies. ISSN 0305-7070. 38(1), s. 183–201. doi: 10.1080/03057070.2012.668085.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jordhus-Lier, David Christoffer & Stokke, Kristian (2017). Samfunnsgeografi: En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202547752. 371 s.
 • Dupont, Véronique; Jordhus-Lier, David Christoffer; Sutherland, Catherine & Braathen, Einar (2016). The Politics of Slums in the Global South: Urban Informality in Brazil, India, South Africa and Peru. Routledge. ISBN 978-1-138-83981-6. 230 s.
 • Dupont, Véronique; Jordhus-Lier, David Christoffer; Sutherland, Catherine & Braathen, Einar (2015). The Politics of Slums in the Global South: Urban Informality in Brazil, India, South Africa and Peru. Routledge. ISBN 1138839817. 230 s.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer & Underthun, Anders (2014). A hospitable world?: Organising work and workers in hotels and tourist resorts. Routledge. ISBN 978-0415747790. 256 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Houeland, Camilla & Jordhus-Lier, David (2022). De vil vise hvem som rammes dersom Norge skal tappe den siste oljen. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Jordhus-Lier, David; Børrud, Elin; Gever, Ryan; Heiret, Yngve Solli; Sareen, Siddharth & Witsø, Eira (2021). Language dilemmas: Six reflections. Nordic Journal of Urban Studies. ISSN 2703-8866. 2021(02), s. 176–184. doi: 10.18261/issn.2703-8866-2021-02-05.
 • Kvalnes, Pål Arne; Ytterstad, Andreas & Jordhus-Lier, David (2021). Dette tenker oljearbeiderne selv om det grønne skiftet. [Internett]. OsloMet.
 • Jordhus-Lier, David (2021). Klimaløsninger og handlingsalternativer i arbeidslivet.
 • Jordhus-Lier, David (2021). Polarisering i klimadebatten.
 • Jordhus-Lier, David (2021). Owes kamp for oljen. [Internett]. Nrk.no.
 • Jordhus-Lier, David (2021). Hvor ble det av arbeideren i klimakampen? - velgeren og forbrukeren kan ikke dra lasset alene. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 2021(3), s. 233–236. doi: 10.18261.
 • Jordhus-Lier, David (2021). The Norwegian oil paradox.
 • Jordhus-Lier, David (2021). Bør fagbevegelsen bry seg om arbeideres mobilitet og fleksibilitet, og er det egentlig et klimaspørsmål? .
 • Jordhus-Lier, David (2021). Tillitsvalgtrollen i det grønne skiftet.
 • Balsvik, Eivind & Jordhus-Lier, David Christoffer (2021). «Samfunnsgeografi: Oljearbeiderne og det grønne skiftet. Fjerde episode av klima-podkasten til SVEXFAC»- .
 • Winther, Tanja; Jordhus-Lier, David Christoffer & Westskog, Hege (2021). Presentasjon av Include.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer & Houeland, Camilla (2021). Fagbevegelsen og det grønne skiftet .
 • Houeland, Camilla & Jordhus-Lier, David Christoffer (2021). Steile fronter i klimadebatten. [Fagblad]. lo-aktuelt.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer & Houeland, Camilla (2021). Polarisering på norsk. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Houeland, Camilla; Jordhus-Lier, David; Wanvik, Tarje Iversen & Haarstad, Håvard (2020). A politics of disassembly or a politics of reconnection?  A conversation about perspectives.
 • Jordhus-Lier, David (2020). Debatt i P2: Klarer Norge å finne en felles vei ut av oljealderen, eller er det for steile fronter mellom klimaungdom og industriarbeiderne? . [Radio]. NRK Radio .
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2020). Alienation, shame and shared responsibility: Role perceptions and labour agency in the petroleum industry .
 • Jordhus-Lier, David Christoffer & Angell, Frida Hambro (2020). Fagbevegelsen og klimakamp: Hvilken rolle spiller fagbevegelsens og de tillitsvalgte?
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2020). Pedagoger i en særstilling? Bærekraft på arbeidsplassen.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2020). Hvorfor er ikke lærerne i klimastreik?
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2020). Klimaengasjement i fagbevegelsen.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2020). Appell.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2020). Er arbeidslivet en nøkkel til lavutslippssamfunnet?
 • Jordhus-Lier, David Christoffer & Houeland, Camilla (2020). Oljearbeidernes dilemma. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer; Sørensen, Heidi & Larsen, Christine Lundberg (2019). Panelsamtale om fagforeninger og grønne skiftet .
 • Jordhus-Lier, David Christoffer; Houeland, Camilla & Hambro Angell, Frida (2019). Interests and perspectives on climate change among organised labour: The case of the Norwegian Confederation of Trade Unions (LO-NORWAY).
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2019). WAGE - Work, labour and greening the economy.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2019). WAGE - Work, labour and greening the economy.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2019). Står frykt for å miste jobben i veien for klimaengasjement? [Internett]. Forskning.no.
 • Underthun, Anders; Hansen, Per Bonde & Jordhus-Lier, David Christoffer (2018). Trade union approaches to temporary agency workers in Norway.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer; Underthun, Anders & Zampoukos, Kristina (2017). Changing workplace geographies: Restructuring Warehouse employment in the Oslo region.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer; Zampoukos, Kristina & Underthun, Anders (2017). Changing workplace geographies: Employment restructuring in Norwegian warehouses.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2017). Contested Growth: An overview of the Norwegian temporary work agency industry.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer & Stokke, Kristian (2017). Hva kan samfunnsgeografer gjøre med verden? I Jordhus-Lier, David Christoffer & Stokke, Kristian (Red.), Samfunnsgeografi: En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202547752. s. 361–367.
 • Böcker, Lars & Jordhus-Lier, David Christoffer (2017). Mobilitet i tid og rom. I Jordhus-Lier, David Christoffer & Stokke, Kristian (Red.), Samfunnsgeografi: En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202547752. s. 291–303.
 • Gleiss, Marielle Stigum & Jordhus-Lier, David Christoffer (2017). Politisk aktørskap og politiske rom. I Jordhus-Lier, David Christoffer & Stokke, Kristian (Red.), Samfunnsgeografi: En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202547752. s. 153–163.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2017). Et globalt arbeidsliv i endring. I Jordhus-Lier, David Christoffer & Stokke, Kristian (Red.), Samfunnsgeografi: En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202547752. s. 109–120.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer & Stokke, Kristian (2017). Samfunnsgeografiske kjernebegreper. I Jordhus-Lier, David Christoffer & Stokke, Kristian (Red.), Samfunnsgeografi: En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202547752. s. 45–62.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer & Stokke, Kristian (2017). Hva er samfunnsgeografi? Den geografiske forestillingsevne. I Jordhus-Lier, David Christoffer & Stokke, Kristian (Red.), Samfunnsgeografi: En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202547752. s. 19–28.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2017). Trade unions, International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment, and Technology. Wiley-Blackwell. ISSN 978-0470659632. doi: 10.1002/9781118786352.wbieg0547.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer; Zampoukos, Kristina & Underthun, Anders (2015). Changing workplace geographies: Restructuring of warehouse employment in the Oslo area.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2015). Fagbevegelsen i det 21. århundre. Røyst. ISSN 1894-7069. Nettutgave.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer (2014). Seminar at York University: Fragmented workplaces.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer; Zampoukos, Kristina & Underthun, Anders (2014). Changing workplace geographies: A study of Warehouse restructuring in Norway.
 • Bergene, Ann Cecilie; Jordhus-Lier, David Christoffer & Underthun, Anders (2013). Boikott eller buycott? Fagforeningsstrategier for etisk forbruk. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge. ISSN 0801-2482. 2013(16), s. 50–51.
 • Bergene, Ann Cecilie; Jordhus-Lier, David Christoffer & Underthun, Anders (2013). Boikott eller buycott? Frifagbevegelse LO Media. ISSN 0046-5089.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer; Bergene, Ann Cecilie & Underthun, Anders (2013). En jobb for oss- et valg for deg. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Underthun, Anders & Jordhus-Lier, David Christoffer (2012). Samhold på hotellarbeidsplassen etter lønnsoppgjøret? LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge. ISSN 0801-2482. s. 46–47.
 • Bergene, Ann Cecilie & Jordhus-Lier, David Christoffer (2011). Adecco og andre mellommenn. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Holland, Ingrid Andrea Rabben & Jordhus-Lier, David (2022). Lokalt partssamarbeid for bærekraft i kommunesektoren: Et notat om tillitsvalgtes rolle i det kommunale klima- og miljøarbeidet. INCLUDE Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling.
 • Jordhus-Lier, David; Houeland, Camilla; Holmås, Heikki; Szulecki, Kacper & Østring, Peder Ressem (2022). Petroleum Transition Pathways in Norway. How do Norwegian stakeholders envision pathways to net-zero and phase-out for the country’s oil and gas sector? Universitetet i Oslo.
 • Jordhus-Lier, David Christoffer & Houeland, Camilla (2021). Polarisering i klimadebatten: Samtaler med tillitsvalgte i oljeindustrien. Manifest.
 • Underthun, Anders; Hellvik, Hege; Loge, Julia & Jordhus-Lier, David Christoffer (2011). On-site workplace survey and internet-based quastionnaire for hotel workers in Oslo and Akershus. Norsk Institutt for By- og Regionforskning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. aug. 2012 13:41 - Sist endret 15. aug. 2022 14:51