Bjørnar Sæther

Professor
Bilde av Bjørnar Sæther
English version of this page
Telefon 22855803
Mobiltelefon +4795769703 95769703
Rom 312
Treffetider Mandag 10-12
Brukernavn

Faglige interesser

Tematisk er jeg interessert i sosial og økonomisk utvikling i områder og steder utenfor de store byene i det globale nord. Litt mer presist er jeg interessert i innovasjon i vid forstand i ressursbaserte næringer i Norge og Norden. Næringer og geografiske områder som har stort behov for nye arbeidsplasser og nye næringer er ofte preget av mangel på begge deler. Samtidig finnes det både institusjoner og ildsjeler som driver et omfattende fornyingsarbeid og inngår i kunnskapsrike nettverk. Et mål er derfor å forstå den dynamikken som kjennetegner innovasjon og fornying i de mer perifere delene av Norge og Norden.

Stikkord for faglige interesser er økonomisk geografi, innovasjon, næringsklynger, jordbruk, aksjonsforskning.

Undervisning

 • Emneansvarlig for SGO 2200 Økonomisk globalisering og regional utvikling fram til 2018
 • Emneansvarlig for SGO 3200 Environment and innovation 

Bakgrunn

 • Utdannet som maskiningeniør og bedriftsøkonom i 1984
 • Arbeidet som ingeniør i industrien 1985 - 1988
 • Hovedfag i samfunnsgeografi, UiO 1991
 • Ansatt først som forskningsassistent, senere forsker v/ Stiftelsen Østfoldforskning, Institutt for forebyggende miljøvern- forskning 1992 - 1995
 • Stipendiat v/ ISS UiO 1995-1999
 • Dr. polit v/ ISS UiO 1999
 • Forsker v/ NIBR 1999
 • Førsteamanuensis i økonomisk geografi v/ ISS UiO fra 2000
 • Forsker II Østlandsforskning
 • Professor i samfunnsgeografi siden 2013

Verv

 • Nestleder ved ISS 2008-2011
 • Leder av Nasjonalt fagråd geografi 2009-2011
 • Leder av Programråd samfunnsgeografi 2008-2011 og 20114-2015.

Samarbeid

Emneord: Samfunnsgeografi, Regional innovasjon, bærekraftig utvikling

Publikasjoner

 • Sæther, Bjørnar; Hagen, Erik & Andersen, Bjørn Terje (2019). Cross-border Functional Regions and Innovation: Cases from Inner Scandinavia Regions, In Eduardo Medeiros (ed.),  Territorial Cohesion. The Urban Dimension.  Springer Nature.  ISBN 978-3-030-03386-6.  Kapittel 5.  s 91 - 110
 • Sæther, Bjørnar & Manniche, Jesper (2018). Introduction: Emerging Nordic food approaches, In Bjørnar Sæther & Jesper Manniche (ed.),  Nordic food transitions. Towards a territorialized action space for food and rural Development..  Routledge.  ISBN 9781138493230.  Introduction. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sæther, Bjørnar & Merok, Eivind (2018). Leiligheter som karbonlagre: Nye muligheter for tremekanisk industri, I: Håvard Haarstad & Grete Rusten (red.),  Grønn omstilling: norske veivalg.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02876-7.  Kapittel 6.  s 99 - 112
 • Alnes, Per Kristian & Sæther, Bjørnar (2016). Innovasjoner i trelastindustrien. Behov for vektlegging av produktinnovasjon, I: Tor Arnesen; Eivind Merok & Merethe Lerfald (red.),  Innovasjon i fragmenterte næringer.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-254-6.  kapittel.  s 204 - 220
 • Sæther, Bjørnar (2015). Microfirms in peripheral areas: How can evolutionary economic geography contribute in studies of diversification? A case study from Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  69(2), s 112- 120 . doi: 10.1080/00291951.2015.1016874
 • Sæther, Bjørnar & Isaksen, Arne (2015). Guest editorial: Innovation in small regions. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  69(2), s 65- 66 . doi: 10.1080/00291951.2015.1011685
 • Sæther, Bjørnar (2014). Socio-economic unity in the evolution of an agricultural cluster. European Planning Studies.  ISSN 0965-4313.  22(12), s 2605- 2619 . doi: 10.1080/09654313.2013.849228
 • Sæther, Bjørnar & Gjefsen, Torger (2012). Regionale utviklingsstrategier innen jordbrukssektoren, I: Bjørnar Sæther & Margrete Hembre Haugum (red.),  Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2753-6.  Kapittel 9.  s 169 - 196
 • Sæther, Bjørnar & Haugum, Margrete Hembre (2012). Bakgrunn for framveksten av alternative matverdikjeder, I: Bjørnar Sæther & Margrete Hembre Haugum (red.),  Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2753-6.  Kapittel 1.  s 9 - 21
 • Sæther, Bjørnar; Isaksen, Arne & Karlsen, Asbjørn (2011). Innovation by co-evolution in natural resource industries: The Norwegian experience. Geoforum.  ISSN 0016-7185.  42(3), s 373- 381 . doi: 10.1016/j.geoforum.2011.01.008 Vis sammendrag
 • Sæther, Bjørnar (2010). Agricultural extension services and rural innovation in inner Scandinavia. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  64(1), s 1- 8 . doi: 10.1080/00291950903557647
 • Sæther, Bjørnar (2010). Deltakelse og forskerens rolle i utvikling av et bedriftsnettverk, I: Dag Album; Marianne Nordli Hansen & Karin Widerberg (red.),  Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  Kapittel 12.  s 205 - 218
 • Sæther, Bjørnar; Bråtå, Hans Olav & Lerfald, Merethe (2009). Innovasjon innen landbruksbasert næringsmiddelproduksjon i Innlandet, I: Tom Johnstad & Atle Jensen Hauge (red.),  Samhandling og innovasjon - aktører, systemer og initiativ i Innlandet.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-165-5.  10.  s 273 - 300
 • Isaksen, Arne; Karlsen, Asbjørn & Sæther, Bjørnar (2008). Oppsummering: Innovasjoner i norsk kontekst, I:  Isaksen, A., Karlsen, A. og Sæther, B. (red), Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv.  Fagbokforlaget.  faglig_bok_forlag.  s 313 - 334
 • Sæther, Bjørnar (2008). Landbruksbasert næringsmiddelindustri - distriktsnæring under press, I: Bjørnar Sæther; Asbjørn Karlsen & Arne Isaksen (red.),  Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0801-2.  Kapittel 7.  s 143 - 159 Vis sammendrag
 • Sæther, Bjørnar; Karlsen, Asbjørn & Isaksen, Arne (2008). Oppsummering: Innovasjoner i norsk kontekst, I: Bjørnar Sæther; Asbjørn Karlsen & Arne Isaksen (red.),  Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0801-2.  Kapittel 15.  s 313 - 334
 • Sæther, Bjørnar (2007). From Researching Regions at a Distance to Participatory Network Building: Integrating Action Research and Economic Geography. Systemic Practice and Action Research.  ISSN 1094-429X.  20(2) . doi: 10.1007/s11213-006-9046-0
 • Sæther, Bjørnar (2004). A small ICT cluster in and old industrial town - a Norwegian case. Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift.  ISSN 0282-4329.  (38)
 • Sæther, Bjørnar (2004). Comparing the Forest Regimes in the Conifer North, In Bjørnar Sæther (ed.),  Politics of forests. Northern forest industrial regimes in the age of globalization.  Ashgate.  ISBN 075464197X.  Konklusjon.  s 255 - 284
 • Sæther, Bjørnar (2004). From National to Global Agenda: The Expansion of Norske Skog 1962-2002, In Bjørnar Sæther (ed.),  Politics of forests. Northern forest industrial regimes in the age of globalization.  Ashgate.  ISBN 075464197X.  Kapittel 10.  s 179 - 204
 • Sæther, Bjørnar (2004). Introduction: Northern Forest Regimes and the Challenge og Internationalization, In Bjørnar Sæther (ed.),  Politics of forests. Northern forest industrial regimes in the age of globalization.  Ashgate.  ISBN 075464197X.  Introduksjon.  s 3 - 32
 • Sæther, Bjørnar (2000). Continuity and Convergence: Reduction of Water Pollution in the Norwegian Paper Industry. Business Strategy and the Environment (BSE).  ISSN 0964-4733.  9(6), s 390- 400 Vis sammendrag
 • Sæther, Bjørnar (1998). Regulering av materialstrømmer. Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift.  ISSN 0282-4329.  (27), s 17- 28 Vis sammendrag
 • Sæther, Bjørnar (1998). Retroduction: An Alternative Research Strategy?. Business Strategy and the Environment (BSE).  ISSN 0964-4733.  7(4), s 245- 249 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Sæther, Bjørnar (2021). Kunnskapsbasert utviklingsarbeid i grenseland. Partnerskap for Indre Skandinavia og EUs Interreg-programmer 1996-2020.. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215049625.  170 s.
 • Sæther, Bjørnar & Manniche, Jesper (ed.) (2018). Nordic food transitions. Towards a territorialized action space for food and rural Development.. Routledge.  ISBN 9781138493230.  120 s.
 • Sæther, Bjørnar & Haugum, Margrete Hembre (red.) (2012). Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2753-6.  215 s.
 • Sæther, Bjørnar; Karlsen, Asbjørn & Isaksen, Arne (red.) (2008). Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0801-2.  337 s. Vis sammendrag
 • Isaksen, Arne; Karlsen, Asbjørn & Sæther, Bjørnar (red.) (2008). Innovasjoner i norske næringer. Et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245008012.  337 s.
 • Sæther, Bjørnar (ed.) (2004). Politics of forests. Northern forest industrial regimes in the age of globalization. Ashgate.  ISBN 075464197X.  286 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lerfald, Merethe; Sæther, Bjørnar & Sivertsen, Håkon (2020). Forsøk med 2+2 modell for agronom og gartner.
 • Sæther, Bjørnar & Lerfald, Merethe (2019). Mentorordning i landbruket: Evaluering av forsøksordningen. Vis sammendrag
 • Røe, Per Gunnar & Sæther, Bjørnar (2018). Shared Mobility in a Reurbanized and Gentrified Context: How Does the Demographic and Cultural Changes in Today's Cities Influence the Potential for Innovation?.
 • Sæther, Bjørnar (2018). Conceptualizing the materiality of path dependence in resource based industries.
 • Sæther, Bjørnar (2018). Materiality and the Greening of Economic Geography.
 • Haugum, Margrete Hembre; Sæther, Bjørnar; Sand, Roald & Lerfald, Merethe (2017). Voksenagronom. Utredning av en nasjonal modell. TFoU-rapport 2017:03.
 • Lerfald, Merethe; Sæther, Bjørnar; Haugset, Anne Sigrid & Myhr, Arnhild (2017). Foreløpige erfaringer fra forsøk med lærlingeordning (2+2) i gartnernæring og landbruk. Vis sammendrag
 • Manniche, Jesper & Sæther, Bjørnar (2017). Emerging Nordic Food approaches. European Planning Studies.  ISSN 0965-4313.  25(7), s 1101- 1110 . doi: 10.1080/09654313.2017.1327036 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sæther, Bjørnar (2017). Økonomisk globalisering, I: David Christoffer Jordhus-Lier & Kristian Stokke (red.),  Samfunnsgeografi: En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202547752.  5.  s 73 - 84
 • Sæther, Bjørnar (2017). Økonomisk ulikhet og geografi, I: David Christoffer Jordhus-Lier & Kristian Stokke (red.),  Samfunnsgeografi: En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202547752.  6.  s 85 - 94
 • Sæther, Bjørnar (2016). Renewal or continued marginalization of the forest based industries? An evolutionary perspective based on the case of Eastern Norway.
 • Sæther, Bjørnar (2016). The rise, fall and possible renewal of the forest industries in Eastern Norway.
 • Isaksen, Arne; Sæther, Bjørnar; Jones, Michael & Turner, Catriona (ed.) (2015). Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 69, No. 2, May 2015, Special Issue: Innovation in Small Regions. Norsk Geografisk Tidsskrift. 2.
 • Stokke, Mona Helene; Sæther, Bjørnar; Haugum, Margrete Hembre; Lerfald, Merethe & Skålholt, Asgeir (2014). Evaluering av landbruksutdanningen på videregående nivå og vurdering av behovet for fagskoler innen landbruk. ØF-rapport. 2014/05. Vis sammendrag
 • Sæther, Bjørnar (2013). Why is evolutionary economic geography a fruitful approach in researching micro firms in peripheral areas?.
 • Sæther, Bjørnar; Lerfald, Merethe & Stokke, Mona Helene (2012). Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet. ØF-rapport. 15/2012.
 • Karlsen, Asbjørn; Isaksen, Arne & Sæther, Bjørnar (2011). Statlige grep ga velstand. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Sæther, Bjørnar; Karlsen, Asbjørn & Isaksen, Arne (2008). Regional innovasjon - en introduksjon, I: Bjørnar Sæther; Asbjørn Karlsen & Arne Isaksen (red.),  Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0801-2.  Innledning.  s 13 - 16
 • Sæther, Bjørnar (2007). Næringsmiddelindustri og matregioner i Indre Skandinavia. NIBR Working Paper. 103.
 • Sæther, Bjørnar (2006). Action research and economic geography.
 • Sæther, Bjørnar (2006). Kompetanseheving i verdijeden til småskala matproduksjon i Innlandet.
 • Sæther, Bjørnar (2006). Kompetanseheving innen landbruksbasert næringsutvikling.
 • Sæther, Bjørnar (2006). Regional support systems for agricultural diversification.
 • Sæther, Bjørnar & Støen, Åse Lund (2006). Kompetanseheving i verdikjeden til småskala mat i Innlandet.
 • Sæther, Bjørnar (2005). Economic geography as action research?.
 • Sæther, Bjørnar (2005). Economic geography as participatory action research?.
 • Sæther, Bjørnar (2003). Kunnskapsøkonomi og klynger. En analyse av en kunnskapsintensiv klynge i industribyen Halden.
 • Sæther, Bjørnar & Aandahl, Guro (2003). Sårbarhetskartlegging - et utgangspunkt for klimadialog. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  (5), s 12- 17
 • Sæther, Bjørnar (2002). Globalisation within the forest industry, the case of Norske Skog.
 • Sæther, Bjørnar & Onsager, Knut (2002). En kunnskapsintensiv næringsklynge i en gammel industriby - eksemplet Halden.
 • Onsager, Knut & Sæther, Bjørnar (2001). Etniske entreprenører og selvsysselsetting. En studie innenfor matnæringer i Oslo.
 • Sæther, Bjørnar (2001). Geographical expansion and dynamic capabilities within the paper industry.
 • Sæther, Bjørnar (2000). Geographical expansion within the Norwegian paper industry. A morphogenetic approach. Vis sammendrag
 • Sæther, Bjørnar (2000). The greening of theory and forestry. The case of the North-European paper chain. Vis sammendrag
 • Sæther, Bjørnar (1999). Regulering og innovasjon. Miljøarbeid i norsk treforedlingsindustri 1974-1998.
 • Sæther, Bjørnar (1997). The social regulation of industrial pollution. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. okt. 2010 12:59 - Sist endret 15. mars 2021 12:44