Bjørnar Sæther

Professor
Bilde av Bjørnar Sæther
English version of this page
Telefon 22855803
Mobiltelefon +4795769703 95769703
Rom 312
Treffetider Mandag 10-12
Brukernavn

Faglige interesser

Tematisk er jeg interessert i sosial og økonomisk utvikling i områder og steder utenfor de store byene i det globale nord. Litt mer presist er jeg interessert i innovasjon i vid forstand i ressursbaserte næringer i Norge og Norden. Næringer og geografiske områder som har stort behov for nye arbeidsplasser og nye næringer er ofte preget av mangel på begge deler. Samtidig finnes det både institusjoner og ildsjeler som driver et omfattende fornyingsarbeid og inngår i kunnskapsrike nettverk. Et mål er derfor å forstå den dynamikken som kjennetegner innovasjon og fornying i de mer perifere delene av Norge og Norden.

Stikkord for faglige interesser er økonomisk geografi, innovasjon, næringsklynger, jordbruk, aksjonsforskning.

Undervisning

 • Emneansvarlig for SGO 2200 Økonomisk globalisering og regional utvikling fram til 2018
 • Emneansvarlig for SGO 3200 Environment and innovation 

Bakgrunn

 • Utdannet som maskiningeniør og bedriftsøkonom i 1984
 • Arbeidet som ingeniør i industrien 1985 - 1988
 • Hovedfag i samfunnsgeografi, UiO 1991
 • Ansatt først som forskningsassistent, senere forsker v/ Stiftelsen Østfoldforskning, Institutt for forebyggende miljøvern- forskning 1992 - 1995
 • Stipendiat v/ ISS UiO 1995-1999
 • Dr. polit v/ ISS UiO 1999
 • Forsker v/ NIBR 1999
 • Førsteamanuensis i økonomisk geografi v/ ISS UiO fra 2000
 • Forsker II Østlandsforskning
 • Professor i samfunnsgeografi siden 2013

Verv

 • Nestleder ved ISS 2008-2011
 • Leder av Nasjonalt fagråd geografi 2009-2011
 • Leder av Programråd samfunnsgeografi 2008-2011 og 20114-2015.

Samarbeid

Emneord: Samfunnsgeografi, Regional innovasjon, bærekraftig utvikling
Publisert 1. okt. 2010 12:59 - Sist endret 15. mars 2021 12:44