Bjørnar Sæther

Image of Bjørnar Sæther
Norwegian version of this page
Phone +47 22855803
Mobile phone +4795769703
Room 312
Available hours Mandag 12-14
Username
Visiting address Harriet holters hus
Postal address Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Academic Interests

Works within a Norwegian and Nordic perspective

 • Innovation in rural areas
 • Agriculture
 • Agro-food industry
 • Resource based industries
 • Action research

Courses taught

 • SGO 2200 - Economic globalisation and regional development
 • SGO 4603 - Innovation in rural areas

Background

 • Masters degree (hovedfag) in Human Geography, University of Oslo 1991
 • Employed initially as a research assistant, then as researcher at Oestfold Research Institute Ltd
 • Research Fellow at the Department of Sociology and Human Geography, UiO 1995-1999
 • Dr. Polit from the Department of Sociology and Human Geography, UiO 1999
 • Researcher at Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR) 1999
 • Associate Professor in Economic Geography at Department of Sociology and Human Geography, UiO from 2000

Positions held

 • Vice head of department 2008-2011
 • Head of Norwegain council of geography

Partners

 

Tags: Economic geography, Rural development, Human Geography

Publications

 • Sæther, Bjørnar; Hagen, Erik & Andersen, Bjørn Terje (2019). Cross-border Functional Regions and Innovation: Cases from Inner Scandinavia Regions, In Eduardo Medeiros (ed.),  Territorial Cohesion. The Urban Dimension.  Springer Nature.  ISBN 978-3-030-03386-6.  Kapittel 5.  s 91 - 110
 • Sæther, Bjørnar & Manniche, Jesper (2018). Introduction: Emerging Nordic food approaches, In Bjørnar Sæther & Jesper Manniche (ed.),  Nordic food transitions. Towards a territorialized action space for food and rural Development..  Routledge.  ISBN 9781138493230.  Introduction. Full text in Research Archive.
 • Sæther, Bjørnar & Merok, Eivind (2018). Leiligheter som karbonlagre: Nye muligheter for tremekanisk industri, I: Håvard Haarstad & Grete Rusten (red.),  Grønn omstilling: norske veivalg.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02876-7.  Kapittel 6.  s 99 - 112
 • Alnes, Per Kristian & Sæther, Bjørnar (2016). Innovasjoner i trelastindustrien. Behov for vektlegging av produktinnovasjon, I: Tor Arnesen; Eivind Merok & Merethe Lerfald (red.),  Innovasjon i fragmenterte næringer.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-254-6.  kapittel.  s 204 - 220
 • Sæther, Bjørnar (2015). Microfirms in peripheral areas: How can evolutionary economic geography contribute in studies of diversification? A case study from Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  69(2), s 112- 120 . doi: 10.1080/00291951.2015.1016874
 • Sæther, Bjørnar & Isaksen, Arne (2015). Guest editorial: Innovation in small regions. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  69(2), s 65- 66 . doi: 10.1080/00291951.2015.1011685
 • Sæther, Bjørnar (2014). Socio-economic unity in the evolution of an agricultural cluster. European Planning Studies.  ISSN 0965-4313.  22(12), s 2605- 2619 . doi: 10.1080/09654313.2013.849228
 • Sæther, Bjørnar & Gjefsen, Torger (2012). Regionale utviklingsstrategier innen jordbrukssektoren, I: Bjørnar Sæther & Margrete Hembre Haugum (red.),  Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2753-6.  Kapittel 9.  s 169 - 196
 • Sæther, Bjørnar & Haugum, Margrete Hembre (2012). Bakgrunn for framveksten av alternative matverdikjeder, I: Bjørnar Sæther & Margrete Hembre Haugum (red.),  Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2753-6.  Kapittel 1.  s 9 - 21
 • Sæther, Bjørnar; Isaksen, Arne & Karlsen, Asbjørn (2011). Innovation by co-evolution in natural resource industries: The Norwegian experience. Geoforum.  ISSN 0016-7185.  42(3), s 373- 381 . doi: 10.1016/j.geoforum.2011.01.008 Show summary
 • Sæther, Bjørnar (2010). Agricultural extension services and rural innovation in inner Scandinavia. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  64(1), s 1- 8 . doi: 10.1080/00291950903557647
 • Sæther, Bjørnar (2010). Deltakelse og forskerens rolle i utvikling av et bedriftsnettverk, I: Dag Album; Marianne Nordli Hansen & Karin Widerberg (red.),  Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  Kapittel 12.  s 205 - 218
 • Sæther, Bjørnar; Bråtå, Hans Olav & Lerfald, Merethe (2009). Innovasjon innen landbruksbasert næringsmiddelproduksjon i Innlandet, I: Tom Johnstad & Atle Jensen Hauge (red.),  Samhandling og innovasjon - aktører, systemer og initiativ i Innlandet.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-165-5.  10.  s 273 - 300
 • Isaksen, Arne; Karlsen, Asbjørn & Sæther, Bjørnar (2008). Oppsummering: Innovasjoner i norsk kontekst, I:  Isaksen, A., Karlsen, A. og Sæther, B. (red), Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv.  Fagbokforlaget.  faglig_bok_forlag.  s 313 - 334
 • Sæther, Bjørnar (2008). Landbruksbasert næringsmiddelindustri - distriktsnæring under press, I: Bjørnar Sæther; Asbjørn Karlsen & Arne Isaksen (red.),  Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0801-2.  Kapittel 7.  s 143 - 159 Show summary
 • Sæther, Bjørnar; Karlsen, Asbjørn & Isaksen, Arne (2008). Oppsummering: Innovasjoner i norsk kontekst, I: Bjørnar Sæther; Asbjørn Karlsen & Arne Isaksen (red.),  Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0801-2.  Kapittel 15.  s 313 - 334
 • Sæther, Bjørnar (2007). From Researching Regions at a Distance to Participatory Network Building: Integrating Action Research and Economic Geography. Systemic Practice and Action Research.  ISSN 1094-429X.  20(2) . doi: 10.1007/s11213-006-9046-0
 • Sæther, Bjørnar (2004). A small ICT cluster in and old industrial town - a Norwegian case. Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift.  ISSN 0282-4329.  (38)
 • Sæther, Bjørnar (2004). Comparing the Forest Regimes in the Conifer North, In Bjørnar Sæther (ed.),  Politics of forests. Northern forest industrial regimes in the age of globalization.  Ashgate.  ISBN 075464197X.  Konklusjon.  s 255 - 284
 • Sæther, Bjørnar (2004). From National to Global Agenda: The Expansion of Norske Skog 1962-2002, In Bjørnar Sæther (ed.),  Politics of forests. Northern forest industrial regimes in the age of globalization.  Ashgate.  ISBN 075464197X.  Kapittel 10.  s 179 - 204
 • Sæther, Bjørnar (2004). Introduction: Northern Forest Regimes and the Challenge og Internationalization, In Bjørnar Sæther (ed.),  Politics of forests. Northern forest industrial regimes in the age of globalization.  Ashgate.  ISBN 075464197X.  Introduksjon.  s 3 - 32
 • Sæther, Bjørnar (2000). Continuity and Convergence: Reduction of Water Pollution in the Norwegian Paper Industry. Business Strategy and the Environment (BSE).  ISSN 0964-4733.  9(6), s 390- 400 Show summary
 • Sæther, Bjørnar (1998). Regulering av materialstrømmer. Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift.  ISSN 0282-4329.  (27), s 17- 28 Show summary
 • Sæther, Bjørnar (1998). Retroduction: An Alternative Research Strategy?. Business Strategy and the Environment (BSE).  ISSN 0964-4733.  7(4), s 245- 249 Show summary

View all works in Cristin

 • Sæther, Bjørnar (2021). Kunnskapsbasert utviklingsarbeid i grenseland. Partnerskap for Indre Skandinavia og EUs Interreg-programmer 1996-2020.. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215049625.  170 s.
 • Sæther, Bjørnar & Manniche, Jesper (ed.) (2018). Nordic food transitions. Towards a territorialized action space for food and rural Development.. Routledge.  ISBN 9781138493230.  120 s.
 • Sæther, Bjørnar & Haugum, Margrete Hembre (red.) (2012). Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2753-6.  215 s.
 • Sæther, Bjørnar; Karlsen, Asbjørn & Isaksen, Arne (red.) (2008). Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0801-2.  337 s. Show summary
 • Isaksen, Arne; Karlsen, Asbjørn & Sæther, Bjørnar (red.) (2008). Innovasjoner i norske næringer. Et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245008012.  337 s.
 • Sæther, Bjørnar (ed.) (2004). Politics of forests. Northern forest industrial regimes in the age of globalization. Ashgate.  ISBN 075464197X.  286 s.

View all works in Cristin

 • Lerfald, Merethe; Sæther, Bjørnar & Sivertsen, Håkon (2020). Forsøk med 2+2 modell for agronom og gartner.
 • Sæther, Bjørnar & Lerfald, Merethe (2019). Mentorordning i landbruket: Evaluering av forsøksordningen. Show summary
 • Røe, Per Gunnar & Sæther, Bjørnar (2018). Shared Mobility in a Reurbanized and Gentrified Context: How Does the Demographic and Cultural Changes in Today's Cities Influence the Potential for Innovation?.
 • Sæther, Bjørnar (2018). Conceptualizing the materiality of path dependence in resource based industries.
 • Sæther, Bjørnar (2018). Materiality and the Greening of Economic Geography.
 • Haugum, Margrete Hembre; Sæther, Bjørnar; Sand, Roald & Lerfald, Merethe (2017). Voksenagronom. Utredning av en nasjonal modell. TFoU-rapport 2017:03.
 • Lerfald, Merethe; Sæther, Bjørnar; Haugset, Anne Sigrid & Myhr, Arnhild (2017). Foreløpige erfaringer fra forsøk med lærlingeordning (2+2) i gartnernæring og landbruk. Show summary
 • Manniche, Jesper & Sæther, Bjørnar (2017). Emerging Nordic Food approaches. European Planning Studies.  ISSN 0965-4313.  25(7), s 1101- 1110 . doi: 10.1080/09654313.2017.1327036 Full text in Research Archive.
 • Sæther, Bjørnar (2017). Økonomisk globalisering, I: David Christoffer Jordhus-Lier & Kristian Stokke (red.),  Samfunnsgeografi: En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202547752.  5.  s 73 - 84
 • Sæther, Bjørnar (2017). Økonomisk ulikhet og geografi, I: David Christoffer Jordhus-Lier & Kristian Stokke (red.),  Samfunnsgeografi: En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202547752.  6.  s 85 - 94
 • Sæther, Bjørnar (2016). Renewal or continued marginalization of the forest based industries? An evolutionary perspective based on the case of Eastern Norway.
 • Sæther, Bjørnar (2016). The rise, fall and possible renewal of the forest industries in Eastern Norway.
 • Isaksen, Arne; Sæther, Bjørnar; Jones, Michael & Turner, Catriona (ed.) (2015). Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 69, No. 2, May 2015, Special Issue: Innovation in Small Regions. Norsk Geografisk Tidsskrift. 2.
 • Stokke, Mona Helene; Sæther, Bjørnar; Haugum, Margrete Hembre; Lerfald, Merethe & Skålholt, Asgeir (2014). Evaluering av landbruksutdanningen på videregående nivå og vurdering av behovet for fagskoler innen landbruk. ØF-rapport. 2014/05. Show summary
 • Sæther, Bjørnar (2013). Why is evolutionary economic geography a fruitful approach in researching micro firms in peripheral areas?.
 • Sæther, Bjørnar; Lerfald, Merethe & Stokke, Mona Helene (2012). Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet. ØF-rapport. 15/2012.
 • Karlsen, Asbjørn; Isaksen, Arne & Sæther, Bjørnar (2011). Statlige grep ga velstand. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Sæther, Bjørnar; Karlsen, Asbjørn & Isaksen, Arne (2008). Regional innovasjon - en introduksjon, I: Bjørnar Sæther; Asbjørn Karlsen & Arne Isaksen (red.),  Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0801-2.  Innledning.  s 13 - 16
 • Sæther, Bjørnar (2007). Næringsmiddelindustri og matregioner i Indre Skandinavia. NIBR Working Paper. 103.
 • Sæther, Bjørnar (2006). Action research and economic geography.
 • Sæther, Bjørnar (2006). Kompetanseheving i verdijeden til småskala matproduksjon i Innlandet.
 • Sæther, Bjørnar (2006). Kompetanseheving innen landbruksbasert næringsutvikling.
 • Sæther, Bjørnar (2006). Regional support systems for agricultural diversification.
 • Sæther, Bjørnar & Støen, Åse Lund (2006). Kompetanseheving i verdikjeden til småskala mat i Innlandet.
 • Sæther, Bjørnar (2005). Economic geography as action research?.
 • Sæther, Bjørnar (2005). Economic geography as participatory action research?.
 • Sæther, Bjørnar (2003). Kunnskapsøkonomi og klynger. En analyse av en kunnskapsintensiv klynge i industribyen Halden.
 • Sæther, Bjørnar & Aandahl, Guro (2003). Sårbarhetskartlegging - et utgangspunkt for klimadialog. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  (5), s 12- 17
 • Sæther, Bjørnar (2002). Globalisation within the forest industry, the case of Norske Skog.
 • Sæther, Bjørnar & Onsager, Knut (2002). En kunnskapsintensiv næringsklynge i en gammel industriby - eksemplet Halden.
 • Onsager, Knut & Sæther, Bjørnar (2001). Etniske entreprenører og selvsysselsetting. En studie innenfor matnæringer i Oslo.
 • Sæther, Bjørnar (2001). Geographical expansion and dynamic capabilities within the paper industry.
 • Sæther, Bjørnar (2000). Geographical expansion within the Norwegian paper industry. A morphogenetic approach. Show summary
 • Sæther, Bjørnar (2000). The greening of theory and forestry. The case of the North-European paper chain. Show summary
 • Sæther, Bjørnar (1999). Regulering og innovasjon. Miljøarbeid i norsk treforedlingsindustri 1974-1998.
 • Sæther, Bjørnar (1997). The social regulation of industrial pollution. Show summary

View all works in Cristin

Published Oct. 1, 2010 2:21 PM - Last modified Feb. 9, 2018 10:42 AM