Torbjørn Skardhamar

Bilde av Torbjørn Skardhamar
English version of this page
Telefon +47 22855020
Mobiltelefon 45022194
Rom 418
Treffetider Tirsdag kl. 14.30-15.30
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Trefftider i koronatider

Jeg har trefftider som vanlig. Ta kontakt på epost for å avtale tid for digitalt møte.   

 

Faglige interesser

 • Avvikssosiologi / kriminologi
 • Segregasjon 
 • Kvantitative metoder / GIS / maskinlæring

 

Undervisning

SOSGEO1120, kvantiative metoder

SOS2900, anvendt maskinlæring for avvikssosiologi

Jeg er undervisningsleder for sosiologi for perioden 2020-2024. 

 

Bakgrunn

Jeg har studert kriminologi og sosiologi ved Universitetet i Oslo. Jeg var seniorforsker i Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling før jeg begynte ved ISS høsten 2015.

 

Emneord: Sosiologi, Kvantitativ metode, Avvik kriminalitet og rus, Sosial ulikhet

Publikasjoner

 • Gerell, Manne; Allvin, Annica; Frith, Michael J. & Skardhamar, Torbjørn (2022). COVID-19 restrictions, pub closures, and crime in Oslo, Norway. Nordic Journal of Criminology. ISSN 2578-983X. doi: 10.1080/2578983X.2022.2100966.
 • Bukten, Anne; Lokdam, Nicoline; Skjærvø, Ingeborg; Ugelvik, Thomas; Skurtveit, Svetlana Ondrasova & Gabrhelík, Roman [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2022). PriSUD-Nordic—Diagnosing and Treating Substance Use Disorders in the Prison Population: Protocol for a Mixed Methods Study. JMIR Research Protocols. ISSN 1929-0748. 11(3). doi: 10.2196/35182. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Synøve Nygaard; Holmboe, Morten & Skardhamar, Torbjørn (2021). Fører endringer i loven til endringer i rettspraksis?: En empirisk analyse av straffutmåling i voldsdommer etter en endring av den norske straffeloven. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 108(1), s. 8–26. doi: 10.7146/ntfk.v108i1.125561.
 • Sandbukt, Ingeborg Jenssen; Skardhamar, Torbjørn; Kristoffersen, Ragnar & Friestad, Christine (2020). Testing the static-99R as a global screen for risk of sex crime recidivism in a Norwegian routine sample. Sexual abuse. A Journal of Research and Treatment. ISSN 1079-0632. s. 1–18. doi: 10.1177/1079063220951194. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rege, Mari; Skardhamar, Torbjørn; Telle, Kjetil Elias & Votruba, Mark E (2019). Job displacement and crime: Evidence from Norwegian register data. Labour Economics. ISSN 0927-5371. 61. doi: 10.1016/j.labeco.2019.101761. Fulltekst i vitenarkiv
 • Savolainen, Jukka; Aaltonen, Mikko & Skardhamar, Torbjørn (2018). Employment, Crime, and the Life Course . I Farrington, David P.; Kazemian, Lila & Piquero, Alex R. (Red.), The Oxford Handbook of Developmental and Life-Course Criminology. Oxford University Press. ISSN 9780190201371. doi: 10.1093/oxfordhb/9780190201371.013.24. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Skardhamar, Torbjørn (2022). Neighbourhood risk factors of victimization.
 • Skardhamar, Torbjørn (2022). Kriminalitet, alder og lovbruddskarrierer. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn - Bind 3. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205572324.
 • Allvin, Annica & Skardhamar, Torbjørn (2021). Variations in temporal stability of crime patterns in Oslo.
 • Skardhamar, Torbjørn (2019). Andrew Guthrie Ferguson: The Rise of Big Data Policing. Surveillance, Law and the Future of Policing. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 3(3), s. 228–230. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2019-03-05.
 • Skardhamar, Torbjørn & Klemsdal, Lars (2019). Digitalisering – en introduksjon. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 3, s. 169–172. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2019-03-01.
 • Skardhamar, Torbjørn (2019). Ikke all Open Access er bra. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Skardhamar, Torbjørn (2019). Høringen om åpen tilgang til forskning var ingen utredning. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Skardhamar, Torbjørn (2019). Spørsmålet er i hvilken grad systemet er rigget til å luke ut dårlig forskning. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Skardhamar, Torbjørn (2019). En fundamental misforståelse at Open Access ikke representerer kommersielle krefter. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Skardhamar, Torbjørn (2019). On the value of pre-registration and open science.
 • Andersen, Synøve Nygaard; Skardhamar, Torbjørn & Holmboe, Morten (2019). The effect of increased sentence length on recidivism and employment: A reform study of violent offenders sentenced to prison.
 • Skardhamar, Torbjørn (2019). Strict tests and forking paths.
 • Lyngstad, Torkild Hovde; Rogne, Adrian Farner; Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie & Skardhamar, Torbjørn (2018). Ethnic Neighborhood Segregation and Residential Mobility Dynamics: Evidence from Norwegian administrative registers 1993-2013.
 • Jarland, Julie; Binningsbø, Helga Malmin; Lohne, Kjersti & Skardhamar, Torbjørn (2019). Courts of Conflict: The Impact of International Criminal Justice in Armed Conflict. University of Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. aug. 2015 08:44 - Sist endret 21. sep. 2021 14:59