English version of this page

Etnisk segregering i skoler og nabolag: konsekvenser og dynamikker (avsluttet)

Dette prosjektet benytter kun de engelske nettsider. Der finner du mer informasjon om prosjektet.

undervisning

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Om prosjektet

Etnisk og sosioøkonomisk segregering i lokalsamfunn og skoler handler om enkeltpersoner og familier og deres preferanser og beslutninger om hvor de bor og hvilke skoler de sender sine barn til. Dette prosjektet har som mål å gi nye forståelser av dynamikken i segregering i skoler og nabolag.

Les mer på våre engelske sider.

Forskningsprogram

Bevilgningen til prosjektet er NOK 11 123 000.

Varighet

September 2014 - juni 2021

Publikasjoner

 • Hermansen, Are Skeie; Borgen, Nicolai Topstad & Mastekaasa, Arne (2020). Long-term trends in adult socio-economic resemblance between former schoolmates and neighbouring children. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. doi: 10.1093/esr/jcz066. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hermansen, Are Skeie (2020). «Norsk innvandringsforskning […] må kunne sies å være i puberteten». Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 61(1), s. 53–62. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-01-06.
 • Jansson, Fredrik; Lillehagen, Mats & Birkelund, Gunn Elisabeth (2020). Segregation within school classes: Detecting social clustering in choice data. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. doi: 10.1371/journal.pone.0233677.
 • Rogne, Adrian Farner; Andersson, Eva K.; Malmberg, Bo & Lyngstad, Torkild Hovde (2019). Neighbourhood Concentration and Representation of Non-European migrants: New results from Norway. European Journal of Population. ISSN 0168-6577. s. 1–13. doi: 10.1007/s10680-019-09522-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Isungset, Martin Arstad; Lillehagen, Mats & Ugreninov, Elisabeth (2019). One Order Fits All? Birth Order and Education in Immigrant Families . European Sociological Review. ISSN 0266-7215. doi: 10.1093/esr/jcz040. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wessel, Terje & Lunke, Erik Bjørnson (2019). Raising children in the inner city: still a mismatch between housing and households? Housing Studies. ISSN 0267-3037. 36(1), s. 131–151. doi: 10.1080/02673037.2019.1686128. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel, Liza; Hermansen, Are Skeie & Kindt, Marianne Takvam (2019). Norway: Ethnic (In)equality in a Social Democratic Welfare State. I Stevens, Peter A. J. & Dworkin, A. Gary (Red.), The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-94723-5. s. 843–884. doi: 10.1007/978-3-319-94724-2_20. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Edvard Nergård; Rogne, Adrian Farner & Birkelund, Gunn Elisabeth (2018). Perfect for the Job? Overqualification of Immigrants and their Descendants in the Norwegian Labor Market. Social Inclusion. ISSN 2183-2803. 6(3), s. 78–103. doi: 10.17645/si.v6i3.1451. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wessel, Terje & Nordvik, Viggo (2018). Mixed neighbourhoods and native out-mobility in the Oslo region: the importance of parenthood. Urban Studies. ISSN 0042-0980. doi: 10.1177/0042098018768452. Fulltekst i vitenarkiv
 • Finnvold, Jon Erik & Ugreninov, Elisabeth (2018). Refugees’ admission to mental health institutions in Norway: Is there an ethnic density effect? Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 209, s. 43–50. doi: 10.1016/j.socscimed.2018.05.029.
 • Brandén, Maria; Birkelund, Gunn Elisabeth & Szulkin, Ryszard (2018). Ethnic Composition of Schools and Students’ Educational Outcomes: Evidence from Sweden . International Migration Review. ISSN 0197-9183. s. 1–32. doi: 10.1177/0197918318769314. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hermansen, Are Skeie (2017). Age at arrival and life chances among childhood immigrants. Demography. ISSN 0070-3370. 54(1), s. 201–229. doi: 10.1007/s13524-016-0535-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brattbakk, Ingar & Wessel, Terje (2017). Nabolagets effekt: hva er problematisk med geografisk ulikhet? I Ljunggren, Jørn (Red.), Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202521615. s. 339–358.
 • Wessel, Terje (2017). Det todelte Oslo - etniske minoriteter I øst og vest. I Ljunggren, Jørn (Red.), Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202521615. s. 81–104.
 • Hermansen, Are Skeie (2017). Et egalitært og velferdsstatlig integreringsparadoks? Om sosioøkonomisk integrering blant innvandrere og deres etterkommere i Norge. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 1(1), s. 15–34. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-01-02.
 • Hermansen, Are Skeie (2016). Moving up or falling behind? Intergenerational socioeconomic transmission among children of immigrants in Norway. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. 32(5), s. 675–689. doi: 10.1093/esr/jcw024.
 • Hermansen, Are Skeie & Birkelund, Gunn Elisabeth (2015). The impact of immigrant classmates on educational outcomes. Social Forces. ISSN 0037-7732. 94(2), s. 615–646. doi: 10.1093/sf/sov073.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hermansen, Are Skeie (2020). Oj sann! Spiller ikke nabolaget noen rolle likevel?
 • Hermansen, Are Skeie (2020). Consequences of immigrant concentration in schools for adolescent crime.
 • Borgen, Nicolai T.; Borgen, Solveig Topstad & Birkelund, Gunn Elisabeth (2019). The disadvantage of having high achieving peers: Gender gaps and the complex nature of gender peer effects.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2019). Hvordan går det med etterkommerne etter innvandrerne til Norge?
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2019). The dynamics of residential mobility, school segregation and ethnic inequalities.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2019). Hvordan går det med etterkommerne etter innvandrerne i Norge?
 • Borgen, Nicolai T.; Borgen, Solveig Topstad & Birkelund, Gunn Elisabeth (2019). Why having better peers is not always a good thing: The complex nature of gender peer effects.
 • Borgen, Solveig Topstad (2019). Masked by the mean: immigrant peers in school and distributional variation in student achievement.
 • Borgen, Nicolai T.; Borgen, Solveig Topstad & Birkelund, Gunn Elisabeth (2019). The disadvantage of high-achieving peers: Gender gaps and the complex nature of gender peer effects.
 • Borgen, Solveig Topstad (2019). Masked by the Mean: A Quantile Regression Approach to Immigrant Peer Effects on School Achievements.
 • Lyngstad, Torkild Hovde & Lillehagen, Mats (2019). Immigrant mothers' preferences for children's sexes: A register-based study.
 • Hermansen, Are Skeie (2019). Towards spatial assimilation? Intergenerational contextual mobility within Norwegian immigrant minorities .
 • Hermansen, Are Skeie (2019). Towards spatial assimilation? Intergenerational contextual mobility within Norwegian immigrant minorities .
 • Hermansen, Are Skeie (2019). Sosial mobilitet og inkludering i arbeidslivet blant innvandrere og etterkommere .
 • Hermansen, Are Skeie (2019). Towards spatial assimilation? Intergenerational contextual mobility within Norwegian immigrant minorities.
 • Hermansen, Are Skeie (2019). Towards spatial assimilation? Intergenerational contextual mobility within Norwegian immigrant minorities .
 • Hermansen, Are Skeie (2018). Stadig flytting hindrer integrering. [Avis]. Vårt Land.
 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2018). De fleste norske innvandrere foretrekker sønner. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (2018). Intergenerational Mobility.
 • Borgen, Solveig Topstad (2018). Immigrant school segregation and educational outcomes.
 • Lyngstad, Torkild Hovde; Rogne, Adrian Farner; Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie & Skardhamar, Torbjørn (2018). Ethnic Neighborhood Segregation and Residential Mobility Dynamics: Evidence from Norwegian administrative registers 1993-2013.
 • Gulbrandsen, Christina & Ugreninov, Elisabeth (2018). Dette kan gi flyktninger bedre psykisk helse. [Fagblad]. Velferd.
 • Andersson, Eva K.; Lyngstad, Torkild Hovde & Sleutjes, Bart (2018). Comparing Patterns of Segregation in North-Western Europe: A Multiscalar Approach. European Journal of Population. ISSN 0168-6577. 34(2), s. 151–168. doi: 10.1007/s10680-018-9477-1.
 • Hermansen, Are Skeie (2018). Derfor lykkes noen innvandrergrupper. [Avis]. Minerva (minervanett.no).
 • Skardhamar, Torbjørn; Lyngstad, Torkild Hovde & Berk, Richard (2018). Prediksjon av individers fremtidige kriminalitet.
 • Wessel, Terje (2017). Segregasjon som utfordring i byutviklingen i Oslo.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2016). Skolesegregering – ethniske og sosio-økonomiske skillelinjer.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2016). Research on ethnic and socio-economic school segregation at IAS.
 • Hermansen, Are Skeie (2016). Innvandrerbarnas klassereise. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 22–22.
 • Hermansen, Are Skeie (2016). Innvandrerbarna gjør en klassereise. [Internett]. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2016). Adolescence Residential Segregation and Adult Outcomes. Evidence from Sweden.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Hermansen, Are Skeie (2016). Høy innvandrerandel på skolen gir ikke dårligere karakterer. [Radio]. NRK.
 • Jansson, Fredrik; Birkelund, Gunn Elisabeth & Lillehagen, Mats (2015). Segregation within School Classes: Deriving Social Ties from Register Data .
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Hermansen, Are Skeie (2015). – Norske elever gjør det like bra på skoler med mange innvandrere. [Avis]. Nettavisen.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2015). Adolescence Residential Segregation and Adult Outcomes. Evidence from Sweden.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Brandén, Maria & Szulkin, Ryszard (2015). Does School Segregation Lead to Poor Educational Outcomes? Evidence from 15 Cohorts of Swedish Ninth Graders.
 • Hermansen, Are Skeie; Hundebo, Pål Oskar & Birkelund, Gunn Elisabeth (2020). Towards Spatial Assimilation? Contextual Mobility and Neighborhood Attainment Among Norwegian Immigrant Descendants. SocArXiv.
 • Hermansen, Are Skeie (2020). Ethnic Enclaves, Education, and Crime Among Immigrant Youth. SocArXiv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. juni 2014 11:20 - Sist endret 7. okt. 2021 13:18