English version of this page

Etnisk segregering i skoler og nabolag: konsekvenser og dynamikker

Dette prosjektet benytter kun de engelske nettsider. Der finner du mer informasjon om prosjektet.

undervisning

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Om prosjektet

Etnisk og sosioøkonomisk segregering i lokalsamfunn og skoler handler om enkeltpersoner og familier og deres preferanser og beslutninger om hvor de bor og hvilke skoler de sender sine barn til. Dette prosjektet har som mål å gi nye forståelser av dynamikken i segregering i skoler og nabolag.

Les mer på våre engelske sider.

Forskningsprogram

Bevilgningen til prosjektet er NOK 11 123 000.

Varighet

September 2014 - oktober 2020

Publikasjoner

 • Adrian Farner Rogne; Eva K. Andersson; Bo Malmberg & Torkild Hovde Lyngstad (2019). Neighbourhood Concentration and Representation of Non-European migrants: New results from Norway.. European Journal of Population.  ISSN 0168-6577.  s 1- 13
 • Martin Arstad Isungset; Mats Lillehagen & Elisabeth Ugreninov (2019). One Order Fits All? Birth Order and Education in Immigrant Families. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215.
 • Terje Wessel & Viggo Nordvik (2018). Mixed neighbourhoods and native out-mobility in the Oslo region: the importance of parenthood. Urban Studies.  ISSN 0042-0980.
 • Terje Wessel (2017). Det todelte Oslo - etniske minoriteter I øst og vest, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  4.  s 81 - 104
 • Ingar Brattbakk & Terje Wessel (2017). Nabolagets effekt: hva er problematisk med geografisk ulikhet?, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  16.  s 339 - 358
 • Are Skeie Hermansen (2017). Age at arrival and life chances among childhood immigrants. Demography.  ISSN 0070-3370.  54, s 201- 229
 • Are Skeie Hermansen (2017). Et egalitært og velferdsstatlig integreringsparadoks? Om sosioøkonomisk integrering blant innvandrere og deres etterkommere i Norge. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  1, s 15- 34
 • Are Skeie Hermansen (2016). Moving up or falling behind? Intergenerational socioeconomic transmission among children of immigrants in Norway. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215.  32, s 675- 689
 • Are Skeie Hermansen & Gunn Elisabeth Birkelund (2015). The impact of immigrant classmates on educational outcomes. Social Forces.  ISSN 0037-7732.  94, s 615- 646

Se alle arbeider i Cristin

 •  (2018). Dette kan gi flyktninger bedre psykisk helse.
 • Terje Wessel (2017). Segregasjon som utfordring i byutviklingen i Oslo.
 • Gunn Elisabeth Birkelund (2016). Skolesegregering – ethniske og sosio-økonomiske skillelinjer.
 • Gunn Elisabeth Birkelund (2016). Research on ethnic and socio-economic school segregation at IAS.
 • Gunn Elisabeth Birkelund (2016). Adolescence Residential Segregation and Adult Outcomes. Evidence from Sweden.
 •  (2016). Innvandrerbarna gjør en klassereise.
 •  (2016). Høy innvandrerandel på skolen gir ikke dårligere karakterer.
 • Are Skeie Hermansen (2016). Innvandrerbarnas klassereise. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Fredrik Jansson; Gunn Elisabeth Birkelund & Mats Lillehagen (2015). Segregation within School Classes: Deriving Social Ties from Register Data.
 • Gunn Elisabeth Birkelund; Maria Brandén & Ryszard Szulkin (2015). Does School Segregation Lead to Poor Educational Outcomes? Evidence from 15 Cohorts of Swedish Ninth Graders.
 • Gunn Elisabeth Birkelund (2015). Adolescence Residential Segregation and Adult Outcomes. Evidence from Sweden.
 •  (2015). – Norske elever gjør det like bra på skoler med mange innvandrere.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. juni 2014 11:20 - Sist endret 14. feb. 2018 09:16