English version of this page

Etnisk segregering i skoler og nabolag: konsekvenser og dynamikker

Dette prosjektet benytter kun de engelske nettsider. Der finner du mer informasjon om prosjektet.

undervisning

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Om prosjektet

Etnisk og sosioøkonomisk segregering i lokalsamfunn og skoler handler om enkeltpersoner og familier og deres preferanser og beslutninger om hvor de bor og hvilke skoler de sender sine barn til. Dette prosjektet har som mål å gi nye forståelser av dynamikken i segregering i skoler og nabolag.

Les mer på våre engelske sider.

Forskningsprogram

Bevilgningen til prosjektet er NOK 11 123 000.

Varighet

September 2014 - juni 2021

Publikasjoner

 • Fredrik Jansson; Mats Lillehagen & Gunn Elisabeth Birkelund (2020). Segregation within school classes: Detecting social clustering in choice data. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.
 • Are Skeie Hermansen; Nicolai Topstad Borgen & Arne Mastekaasa (2020). Long-term trends in adult socio-economic resemblance between former schoolmates and neighbouring children. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215.
 • Are Skeie Hermansen (2020). «Norsk innvandringsforskning […] må kunne sies å være i puberteten». Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  61, s 53- 62
 • Liza Reisel; Are Skeie Hermansen & Marianne Takvam Kindt (2019). Norway: Ethnic (In)equality in a Social Democratic Welfare State, I: A. Gary Dworkin & Peter A. J. Stevens (red.),  The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-94723-5.  Kapittel 20.  s 843 - 884
 • Adrian Farner Rogne; Eva K. Andersson; Bo Malmberg & Torkild Hovde Lyngstad (2019). Neighbourhood Concentration and Representation of Non-European migrants: New results from Norway.. European Journal of Population.  ISSN 0168-6577.  s 1- 13
 • Martin Arstad Isungset; Mats Lillehagen & Elisabeth Ugreninov (2019). One Order Fits All? Birth Order and Education in Immigrant Families. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215.
 • Terje Wessel & Erik Bjørnson Lunke (2019). Raising children in the inner city: still a mismatch between housing and households?. Housing Studies.  ISSN 0267-3037.  36, s 131- 151
 • Terje Wessel & Viggo Nordvik (2018). Mixed neighbourhoods and native out-mobility in the Oslo region: the importance of parenthood. Urban Studies.  ISSN 0042-0980.
 • Jon Erik Finnvold & Elisabeth Ugreninov (2018). Refugees’ admission to mental health institutions in Norway: Is there an ethnic density effect?. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  209, s 43- 50
 • Maria Brandén; Gunn Elisabeth Birkelund & Ryszard Szulkin (2018). Ethnic Composition of Schools and Students’ Educational Outcomes: Evidence from Sweden. International Migration Review.  ISSN 0197-9183.  s 1- 32
 • Edvard Nergård Larsen; Adrian Farner Rogne & Gunn Elisabeth Birkelund (2018). Perfect for the Job? Overqualification of Immigrants and their Descendants in the Norwegian Labor Market. Social Inclusion.  ISSN 2183-2803.  6, s 78- 103
 • Terje Wessel (2017). Det todelte Oslo - etniske minoriteter I øst og vest, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  4.  s 81 - 104
 • Ingar Brattbakk & Terje Wessel (2017). Nabolagets effekt: hva er problematisk med geografisk ulikhet?, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  16.  s 339 - 358
 • Are Skeie Hermansen (2017). Age at arrival and life chances among childhood immigrants. Demography.  ISSN 0070-3370.  54, s 201- 229
 • Are Skeie Hermansen (2017). Et egalitært og velferdsstatlig integreringsparadoks? Om sosioøkonomisk integrering blant innvandrere og deres etterkommere i Norge. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  1, s 15- 34
 • Are Skeie Hermansen (2016). Moving up or falling behind? Intergenerational socioeconomic transmission among children of immigrants in Norway. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215.  32, s 675- 689
 • Are Skeie Hermansen & Gunn Elisabeth Birkelund (2015). The impact of immigrant classmates on educational outcomes. Social Forces.  ISSN 0037-7732.  94, s 615- 646

Se alle arbeider i Cristin

 • Are Skeie Hermansen (2020). Oj sann! Spiller ikke nabolaget noen rolle likevel?.
 • Are Skeie Hermansen (2020). Consequences of immigrant concentration in schools for adolescent crime.
 • Are Skeie Hermansen; Pål Oskar Hundebo & Gunn Elisabeth Birkelund (2020). Towards Spatial Assimilation? Contextual Mobility and Neighborhood Attainment Among Norwegian Immigrant Descendants.
 • Are Skeie Hermansen (2020). Ethnic Enclaves, Education, and Crime Among Immigrant Youth.
 • Gunn Elisabeth Birkelund (2019). Hvordan går det med etterkommerne etter innvandrerne i Norge?.
 • Are Skeie Hermansen (2019). Sosial mobilitet og inkludering i arbeidslivet blant innvandrere og etterkommere.
 • Are Skeie Hermansen (2019). Towards spatial assimilation? Intergenerational contextual mobility within Norwegian immigrant minorities.
 • Nicolai T. Borgen; Solveig Topstad Borgen & Gunn Elisabeth Birkelund (2019). The disadvantage of high-achieving peers: Gender gaps and the complex nature of gender peer effects.
 • Torkild Hovde Lyngstad & Mats Lillehagen (2019). Immigrant mothers' preferences for children's sexes: A register-based study.
 • Solveig Topstad Borgen (2019). Masked by the Mean: A Quantile Regression Approach to Immigrant Peer Effects on School Achievements.
 • Solveig Topstad Borgen (2019). Masked by the mean: immigrant peers in school and distributional variation in student achievement.
 • Nicolai T. Borgen; Solveig Topstad Borgen & Gunn Elisabeth Birkelund (2019). Why having better peers is not always a good thing: The complex nature of gender peer effects.
 • Nicolai T. Borgen; Solveig Topstad Borgen & Gunn Elisabeth Birkelund (2019). The disadvantage of having high achieving peers: Gender gaps and the complex nature of gender peer effects.
 • Gunn Elisabeth Birkelund (2019). The dynamics of residential mobility, school segregation and ethnic inequalities.
 • Gunn Elisabeth Birkelund (2019). Hvordan går det med etterkommerne etter innvandrerne til Norge?.
 • Are Skeie Hermansen (2019). Towards spatial assimilation? Intergenerational contextual mobility within Norwegian immigrant minorities.
 • Are Skeie Hermansen (2019). Towards spatial assimilation? Intergenerational contextual mobility within Norwegian immigrant minorities.
 • Are Skeie Hermansen (2019). Towards spatial assimilation? Intergenerational contextual mobility within Norwegian immigrant minorities.
 • Torbjørn Skardhamar; Torkild Hovde Lyngstad & Richard Berk (2018). Prediksjon av individers fremtidige kriminalitet.
 • Torkild Hovde Lyngstad; Adrian Farner Rogne; Gunn Elisabeth Birkelund; Are Skeie Hermansen & Torbjørn Skardhamar (2018). Ethnic Neighborhood Segregation and Residential Mobility Dynamics: Evidence from Norwegian administrative registers 1993-2013.
 • Solveig Topstad Borgen (2018). Immigrant school segregation and educational outcomes.
 • Gunn Elisabeth Birkelund & Arne Mastekaasa (2018). Intergenerational Mobility.
 •  (2018). Stadig flytting hindrer integrering.
 •  (2018). Derfor lykkes noen innvandrergrupper.
 •  (2018). Dette kan gi flyktninger bedre psykisk helse.
 • Mats Lillehagen & Torkild Hovde Lyngstad (2018). De fleste norske innvandrere foretrekker sønner. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Eva K. Andersson; Torkild Hovde Lyngstad & Bart Sleutjes (2018). Comparing Patterns of Segregation in North-Western Europe: A Multiscalar Approach. European Journal of Population.  ISSN 0168-6577.  34, s 151- 168
 • Terje Wessel (2017). Segregasjon som utfordring i byutviklingen i Oslo.
 • Gunn Elisabeth Birkelund (2016). Skolesegregering – ethniske og sosio-økonomiske skillelinjer.
 • Gunn Elisabeth Birkelund (2016). Research on ethnic and socio-economic school segregation at IAS.
 • Gunn Elisabeth Birkelund (2016). Adolescence Residential Segregation and Adult Outcomes. Evidence from Sweden.
 •  (2016). Innvandrerbarna gjør en klassereise.
 •  (2016). Høy innvandrerandel på skolen gir ikke dårligere karakterer.
 • Are Skeie Hermansen (2016). Innvandrerbarnas klassereise. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 22- 22
 • Fredrik Jansson; Gunn Elisabeth Birkelund & Mats Lillehagen (2015). Segregation within School Classes: Deriving Social Ties from Register Data.
 • Gunn Elisabeth Birkelund; Maria Brandén & Ryszard Szulkin (2015). Does School Segregation Lead to Poor Educational Outcomes? Evidence from 15 Cohorts of Swedish Ninth Graders.
 • Gunn Elisabeth Birkelund (2015). Adolescence Residential Segregation and Adult Outcomes. Evidence from Sweden.
 •  (2015). – Norske elever gjør det like bra på skoler med mange innvandrere.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. juni 2014 11:20 - Sist endret 21. juni 2021 13:29