Are Skeie Hermansen

Bilde av Are Skeie Hermansen
English version of this page
Telefon +47 22844715
Mobiltelefon +47 48186012
Rom 433
Treffetider Mandag 09:00-11:00
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Personlig nettside her.

Faglige interesser

 • Sosial lagdeling og mobilitet
 • Etniske minoriteter i utdanning og arbeidsmarked
 • Segregasjon på tvers av skoler, nabolag og arbeidsplasser

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis ved ISS, UiO, 2021 –
 • Forsker ved Institutet för social forskning (20%), Stockholms Universitet, 2020 –
 • Forsker ved ISS, UiO, 2019 – 2021
 • Postdoktor ved ISS, UiO, 2015 – 2019
 • PhD stipendiat i sosiologi ved ISS, UiO, 2010 – 2015
 • Visiting Student Research Collaborator, Office of Population Research, Princeton University, 2013-2014
 • Doktorand ved Institutet för social forskning, Stockholms Universitet, 2010

Priser, stipender og utmerkelser

 • Medlem i Akademiet for yngre forskere (AYF), 2020-2024
 • U.S.-Norway Fulbright Foundation for Educational Exchange, Scholar Program Grantee 2020-2021 (declined)
 • Pro Futura Scientia XIV Fellowship, Swedish Collegium for Advanced Study (declined)
 • Young CAS Fellow 2019/2020, Centre for Advanced Study (CAS) at the Norwegian Academy of Science and Letters
 • Beste forskningsbidrag fra 2016, Kunnskap Oslo
 • Beste engelskspråklige artikkel fra 2016, Norsk sosiologforening
 • Finalist i European Consortium for Sociological Research (ECSR) PhD thesis prize 2016
 • U.S.-Norway Fulbright Foundation for Educational Exchange, Student Program Grantee 2013-2014
 • Poster prize at PAA Annual Meeting 2013 i New Orleans
 • Kunnskap Oslo-pris for beste MA-oppgave fra 2009

Samarbeid

 • Structural, cultural and social integration among youth: A multidimensional comparative project (IntegrateYouth); PI: Carina Mood
 • Ethnic Segregation in Schools and Neighbourhoods: Consequences and Dynamics (SEGREGATION); PI: Gunn Elisabeth Birkelund
 • Comparative Organizational Inequality Network (COIN); Coordinator: Donald Tomaskovic-Devey
Emneord: Sosiologi, Sosial ulikhet, Minoriteter

Publikasjoner

 • Penner, Andrew; Petersen, Trond; Hermansen, Are Skeie; Rainey, Anthony; Boza, István & Elvira, Marta [Vis alle 29 forfattere av denne artikkelen] (2022). Within-job gender pay inequality in 15 countries. Nature Human Behaviour. ISSN 2397-3374. doi: 10.1038/s41562-022-01470-z.
 • Godechot, Olivier; Neumann, Nils; Apascaritei, Paula; Boza, István; Hällsten, Martin & Henriksen, Lasse Folke [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2022). Ups and downs in finance, ups without downs in inequality. Socio-Economic Review. ISSN 1475-1461. s. 1–27. doi: 10.1093/ser/mwac036.
 • Hermansen, Are Skeie (2022). Ethnic enclaves, early school leaving, and adolescent crime among immigrant youth. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. doi: 10.1093/esr/jcac034.
 • Trond, Petersen; Hermansen, Are Skeie & Gunn Elisabeth, Birkelund (2022). Likestilling: kjønn, arbeid og familiepolitikkens gjennombrudd. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn : bind 2. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205572300. s. 85–106.
 • Hermansen, Are Skeie & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2022). Etterkommere av innvandrere: Mellom integrasjon og utenforskap? I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn - bind 1. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205563414. s. 63–89.
 • Hermansen, Are Skeie & Penner, Andrew M. (2022). Trends in Women’s and Men’s College Majors across Four Decades in Norway. Socius: Sociological Research for a Dynamic World. ISSN 2378-0231. 8. doi: 10.1177/23780231221081692.
 • Hermansen, Are Skeie; Hundebo, Pål Oskar & Birkelund, Gunn Elisabeth (2022). Spatial Assimilation at a Halt? Intergenerational Persistence in Neighborhood Contexts among Immigrant Minorities in Norway. International Migration Review. ISSN 0197-9183. s. 1–38. doi: 10.1177/01979183211067771.
 • Hermansen, Are Skeie (2022). Visualizing Intergenerational Immigrant Assimilation at Work. Socius: Sociological Research for a Dynamic World. ISSN 2378-0231. doi: 10.1177/23780231211072590.
 • Borgen, Solveig Topstad & Hermansen, Are Skeie (2021). Reaching Higher? Horizontal Stratification in the Educational Careers of Immigrant Descendants (https://osf.io/preprints/socarxiv/h8dtf/). SocArXiv. doi: 10.31235/osf.io/h8dtf.
 • Hermansen, Are Skeie; Tomaskovic-Devey, Donald; Rainey, Anthony; Avent-Holt, Dustin; Bandelj, Nina & Boza, Istvan [Vis alle 27 forfattere av denne artikkelen] (2020). Rising between-workplace inequalities in high-income countries. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. ISSN 0027-8424. doi: 10.1073/pnas.1918249117. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hermansen, Are Skeie; Borgen, Nicolai Topstad & Mastekaasa, Arne (2020). Long-term trends in adult socio-economic resemblance between former schoolmates and neighbouring children. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. doi: 10.1093/esr/jcz066. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hermansen, Are Skeie (2020). «Norsk innvandringsforskning […] må kunne sies å være i puberteten». Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 61(1), s. 53–62. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-01-06.
 • Reisel, Liza; Hermansen, Are Skeie & Kindt, Marianne Takvam (2019). Norway: Ethnic (In)equality in a Social Democratic Welfare State. I Stevens, Peter A. J. & Dworkin, A. Gary (Red.), The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-94723-5. s. 843–884. doi: 10.1007/978-3-319-94724-2_20. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hermansen, Are Skeie (2017). Et egalitært og velferdsstatlig integreringsparadoks? Om sosioøkonomisk integrering blant innvandrere og deres etterkommere i Norge. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 1(1), s. 15–34. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-01-02.
 • Hermansen, Are Skeie (2017). Age at arrival and life chances among childhood immigrants. Demography. ISSN 0070-3370. 54(1), s. 201–229. doi: 10.1007/s13524-016-0535-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hermansen, Are Skeie (2016). Barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn, bind 1.. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205490208. s. 155–178.
 • Hermansen, Are Skeie (2016). Moving up or falling behind? Intergenerational socioeconomic transmission among children of immigrants in Norway. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. 32(5), s. 675–689. doi: 10.1093/esr/jcw024.
 • Hermansen, Are Skeie & Birkelund, Gunn Elisabeth (2015). The impact of immigrant classmates on educational outcomes. Social Forces. ISSN 0037-7732. 94(2), s. 615–646. doi: 10.1093/sf/sov073.
 • Mohn, Ferdinand A & Hermansen, Are Skeie (2013). Kan vi forbedre våre årsaksslutninger ved å tegne grafer? En innføring i den kontrafaktiske modellen og kausale grafer (DAGs). Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 43(3), s. 9–38.
 • Hermansen, Are Skeie (2007). Exceptional Individualism? American Individualism and Socioeconomic Inequality. Sosiologisk Årbok. ISSN 0808-288X. s. 81–117.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lillehagen, Mats Erik & Hermansen, Are Skeie (2022). Entering the Mainstream Economy? Workplace Segregation and Assimilation across Immigrant Generations.
 • Hermansen, Are Skeie (2022). How immigrant pay gaps are shaped by within-job inequality and segregation in European and North American labor markets.
 • Hermansen, Are Skeie (2022). How immigrant pay gaps are shaped by within-job inequality and segregation in European and North American labor markets .
 • Hermansen, Are Skeie (2022). How immigrant pay gaps are shaped by within-job inequality and segregation in European and North American labor markets.
 • Hermansen, Are Skeie (2022). Olje, sand eller grus i maskineriet? Innvandring og makt i det flerkulturelle Norge anno 2022.
 • Lillehagen, Mats Eirik & Hermansen, Are Skeie (2021). Ethnic Workplace Segregation and Assimilation across Immigrant Generations in the Norwegian Labor Market.
 • Borgen, Solveig Topstad & Hermansen, Are Skeie (2021). Tough Choices? Educational Careers and Post-secondary Horizontal Stratification among Children of Positively Selected Immigrants.
 • Tomaskovic-Devey, Donald; Rainey, Anthony; Avent-Holt, Dustin; Bandelj, Nina; Boza, István & Cort, David [Vis alle 27 forfattere av denne artikkelen] (2020). Erratum: Rising between-workplace inequalities in high-income countries (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(2020)117(9277-9283)DOI: 10.1073/pnas.1918249117). Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. ISSN 0027-8424. 117(24). doi: 10.1073/pnas.2009782117.
 • Borgen, Nicolai T.; Hermansen, Are Skeie; Lyngstad, Torkild Hovde & Ystrøm, Eivind (2020). Misvisende om utdanningsulikhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Drange, Ida; Helland, Håvard & Hermansen, Are Skeie (2020). Occupational licensing, unionization, and workplace variation in pay inequalities between immigrants and natives.
 • Hermansen, Are Skeie (2020). Oj sann! Spiller ikke nabolaget noen rolle likevel?
 • Hermansen, Are Skeie (2020). Consequences of immigrant concentration in schools for adolescent crime.
 • Hermansen, Are Skeie (2020). Lønnsforskjeller mellom bedrifter forklarer økt ulikhet i Norge. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Hermansen, Are Skeie (2020). Hva hjelper det å klappe for de lavtlønte? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Hermansen, Are Skeie (2019). Towards spatial assimilation? Intergenerational contextual mobility within Norwegian immigrant minorities .
 • Hermansen, Are Skeie (2019). Towards spatial assimilation? Intergenerational contextual mobility within Norwegian immigrant minorities .
 • Hermansen, Are Skeie (2019). Towards spatial assimilation? Intergenerational contextual mobility within Norwegian immigrant minorities .
 • Hermansen, Are Skeie (2019). Towards spatial assimilation? Intergenerational contextual mobility within Norwegian immigrant minorities.
 • Hermansen, Are Skeie (2019). Sosial mobilitet og inkludering i arbeidslivet blant innvandrere og etterkommere .
 • Lyngstad, Torkild Hovde; Rogne, Adrian Farner; Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie & Skardhamar, Torbjørn (2018). Ethnic Neighborhood Segregation and Residential Mobility Dynamics: Evidence from Norwegian administrative registers 1993-2013.
 • Hermansen, Are Skeie (2018). Derfor lykkes noen innvandrergrupper. [Avis]. Minerva (minervanett.no).
 • Hermansen, Are Skeie (2018). Stadig flytting hindrer integrering. [Avis]. Vårt Land.
 • Hermansen, Are Skeie (2017). "- Norskfødte med innvandrerbakgrunn overrepresentert i høyere utdanning", Nyhetsmorgen, NRK P2. [Radio]. NRK P2.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Hermansen, Are Skeie (2016). Høy innvandrerandel på skolen gir ikke dårligere karakterer. [Radio]. NRK.
 • Hermansen, Are Skeie (2016). Innvandrerbarna gjør en klassereise. [Internett]. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.
 • Hermansen, Are Skeie (2016). Innvandrerbarnas klassereise. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 22–22.
 • Hermansen, Are Skeie (2015). Gjør det like bra med mange innvandrerbarn i klassen. [Internett]. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Hermansen, Are Skeie (2015). – Norske elever gjør det like bra på skoler med mange innvandrere. [Avis]. Nettavisen.
 • Hermansen, Are Skeie (2012). Immigrant Classmates, School Segregation and Educational Outcomes: Panel Evidence fra Norwegian Administrative Data.
 • Hermansen, Are Skeie (2012). Immigrant Children's Age at Arrival, Skill Formation and Life Chances in Adulthood.
 • Hermansen, Are Skeie (2011). Immigrant Classmates, School Segregation and Educational Outcomes: Panel Evidence from Norwegian Administrative Data.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie & Evensen, Øystein (2011). Skolesegregering – et problem?
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie & Evensen, Øystein (2011). Skolesegregering – et problem?
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie & Evensen, Øystein (2011). Skolesegregering – et problem?
 • Hermansen, Are Skeie & Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). Ethnic School Segregation and Educational Achievement: Evidence from Comprehensive Lower Secondary Schools in Norway.
 • Hermansen, Are Skeie (2010). Innvandrernes etterkommere gjør det godt i arbeidslivet. Oslospeilet. s. 22–29.
 • Hermansen, Are Skeie (2010). Integreringen går bedre enn du tror! Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hermansen, Are Skeie (2010). Mot en ny norsk middelklasse. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Hermansen, Are Skeie (2010). Occupational Attainment among Children of Immigrants in Norway: Bottlenecks into Employment—Equal Access to Advantaged Positions.
 • Hermansen, Are Skeie (2010). Unmaking the Vertical Mosaic? Occupational Class Attainment and Access to Employment among Second-Generation Immigrants in Norway.
 • Larsen, Edvard Nergård; Madsen, Aleksander Å. & Hermansen, Are Skeie (2022). Blending in or moving on? Workplace ethnic diversity, immigrant assimilation, and employee turnover. SocArxiv.
 • Lillehagen, Mats Erik & Hermansen, Are Skeie (2022). Entering the Mainstream Economy? Workplace Segregation and Immigrant Assimilation. SocArxiv.
 • Hermansen, Are Skeie (2020). Ethnic Enclaves, Education, and Crime Among Immigrant Youth. SocArXiv.
 • Hermansen, Are Skeie; Hundebo, Pål Oskar & Birkelund, Gunn Elisabeth (2020). Towards Spatial Assimilation? Contextual Mobility and Neighborhood Attainment Among Norwegian Immigrant Descendants. SocArXiv.
 • Hermansen, Are Skeie (2015). Coming of age, getting ahead? Assessing socioeconomic assimilation among children of immigrants in Norway. Faculty of Social Sciences, University of Oslo.
 • Lillehagen, Mats; Birkelund, Gunn Elisabeth & Hermansen, Are Skeie (2013). Yrkesprestisje og opprykk. En studie av norskfødte etterkommere av innvandrere mellom 2003-2010 . Universitetet i Oslo.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie & Evensen, Øystein (2010). Skolesegregering – et problem? Elevsammensetning, frafall og karakterer i Oslo-skolen. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
 • Gunn Elisabeth, Birkelund; Hermansen, Are Skeie & Øystein, Evensen (2010). Segregering i Oslo-skolen? Betydningen av andel elever med minoritetsbakgrunn i grunnskoler og videregående skoler for elevenes skolepresasjoner og frafall. Universitetet i Oslo.
 • Hermansen, Are Skeie (2009). Unmaking the Vertical Mosaic? Occupational Class Attainment among Second-Generation Immigrants in Norway. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. des. 2010 13:57 - Sist endret 2. mai 2022 14:26

Prosjekter