Segregering i Osloskolen (avsluttet)

Betydningen av andel elever med minoriteter i ungdomsskolen og videregående skoler for elevenes skoleprestasjoner.

Om prosjektet

Dette prosjektet undersøker sammenhengen mellom andel elever på Oslo-skolene med minoriteter og elevenes skoleprestasjoner i perioden 2002 til 2008. Vi skal se på både ungdomsskolene og videregående skoler. Og vi skal se på både innvandrere, etterkommere (barn) av innvandrere og elever med norsk familiebakgrunn.

Andelen elever med minoriteter har de siste årene vært stigende ved en rekke skoler i Oslo, og er nå over 90 prosent enkelte steder. Dette har ført til en offentlig debatt om politiske tiltak for å forhindre at etnisk segregering påvirker elevens skolehverdag, og en rekke innslag i pressen handler om hva som kan gjøres for å unngå problemer som følge av etnisk segregering.

Et underliggende premiss for denne debatten er at etnisk segregering har negativ betydning for elevenes skoleprestasjoner. Spørsmålet er om dette er tilfellet.

Mål

Kunnskap om følgende spørsmål:

  • Hvilken sammenheng er det på ungdomsskolene i Oslo mellom etnisk skolesegregering og elevenes karakterer? Dette skal belyses både direkte, og etter kontroll for andre egenskaper ved elevene og sammensetningen av skolens elever.
  • Hvilken sammenheng er det på de videregående skolene i Oslo mellom etnisk skolesegregering og elevenes karakterer? Dette skal belyses både direkte, og etter kontroll for andre egenskaper ved elevene og sammensetningen av skolens elever. 
  • Hvilken sammenheng er det mellom elevenes ungdomsskolekarakterer og deres prestasjoner i videregående – og hvordan er dette relatert til skolen de går på og elevsammensetningen på skolene?
  • Hvilken sammenheng er det på de videregående skolene i Oslo mellom etnisk skolesegregering og frafall? Dette skal belyses både direkte, og etter kontroll for andre egenskaper ved elevene og sammensetningen av skolens elever. Alle analysene skal foretas separat for studieforberedende linjer og yrkesfaglige linjer.

Bakgrunn

Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Et seminar avholdes i juni 2010 og det skal foreligge en rapport 15. september 2010.

Professor Gunn Elisabeth Birkelund er prosjektleder.

Sluttrapport

Skolesegregering - Et problem?

Publisert 25. aug. 2010 13:20 - Sist endret 14. sep. 2018 10:45

Kontakt

Besøksadresse
Moltke Moes vei 31
Harriet Holters hus, 2 etg.
0851 Oslo

Postadresse
Postboks 1096 Blindern
0317 Oslo

Telefon og e-post
22 85 52 57 (telefon)
ekspedisjonen@sosgeo.uio.no