Torbjørn Skardhamar

Image of Torbjørn Skardhamar
Norwegian version of this page
Phone +47 22855020
Room 418
Available hours Monday 9.30 - 10.30 a.m.
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Publications

View all works in Cristin

 • Allvin, Annica & Skardhamar, Torbjørn (2021). Variations in temporal stability of crime patterns in Oslo.
 • Skardhamar, Torbjørn (2019). On the value of pre-registration and open science.
 • Skardhamar, Torbjørn (2019). Spørsmålet er i hvilken grad systemet er rigget til å luke ut dårlig forskning. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Skardhamar, Torbjørn (2019). En fundamental misforståelse at Open Access ikke representerer kommersielle krefter. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Skardhamar, Torbjørn (2019). Ikke all Open Access er bra. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Skardhamar, Torbjørn (2019). Høringen om åpen tilgang til forskning var ingen utredning. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Skardhamar, Torbjørn (2019). Strict tests and forking paths.
 • Andersen, Synøve Nygaard; Skardhamar, Torbjørn & Holmboe, Morten (2019). The effect of increased sentence length on recidivism and employment: A reform study of violent offenders sentenced to prison.
 • Skardhamar, Torbjørn (2019). Andrew Guthrie Ferguson: The Rise of Big Data Policing. Surveillance, Law and the Future of Policing. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 3(3), p. 228–230. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2019-03-05
 • Skardhamar, Torbjørn & Klemsdal, Lars (2019). Digitalisering – en introduksjon. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 3, p. 169–172. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2019-03-01
 • Skardhamar, Torbjørn (2018). Hvordan forstå tilbakefall? Hva virker for å unngå nye lovbrudd?
 • Skardhamar, Torbjørn; Lyngstad, Torkild Hovde & Berk, Richard (2018). Prediksjon av individers fremtidige kriminalitet.
 • Skardhamar, Torbjørn (2018). Examples of comparative studies: Experiences and review processes.
 • Lyngstad, Torkild Hovde; Rogne, Adrian Farner; Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie & Skardhamar, Torbjørn (2018). Ethnic Neighborhood Segregation and Residential Mobility Dynamics: Evidence from Norwegian administrative registers 1993-2013.
 • Skardhamar, Torbjørn (2017). Dagsnytt18. [Radio]. Dagsnytt18.
 • Skardhamar, Torbjørn & Pedersen, Willy (2017). Har ikke lykkes med å redusere utelivsvolden i Oslo sentrum. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Pedersen, Willy; Skardhamar, Torbjørn & Fekjær, Silje Bringsrud (2017). Utelivsvolden og overskjenkingen i Oslo bare fortsetter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Skardhamar, Torbjørn (2017). Lovbrytere. In Lomell, Heidi Mork & Skilbrei, May-Len (Ed.), Kriminologi. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-1502706-7.
 • Skardhamar, Torbjørn (2016). This Guy Trains Computers to Find Future Criminals. [Journal]. BloombergTechnology.
 • Skardhamar, Torbjørn; Hart, S.; Fekjær, Silje Bringsrud & Pedersen, Willy (2016). Changes in night-time economy and the concentration of violent events.
 • Skardhamar, Torbjørn (2016). Forbrytelsens matematikk. [Newspaper]. Dagens Næringsliv.
 • Skardhamar, Torbjørn; Bringsrud Fekjær, Silje & Pedersen, Willy (2015). Effects of a multi-component responsible beverage programme service (RBS) on violent assaults in Oslo.
 • Skardhamar, Torbjørn (2014). Criminal trajectories: Taking stock and moving forward. The DLC criminologist. 2(1), p. 25–29.
 • Andersen, Synøve Nygaard & Skardhamar, Torbjørn (2013). Tilbakefall til gjentatt kriminalitet: Å måle gjentatt kriminalitet – hvem, hva og når? Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. ISSN 0801-7603. p. 24–28.
 • Kaldager, Rannveig V & Skardhamar, Torbjørn (2013). Hva kan vi lære av umiddelbare effekter? Kommentar til Johnsen og Løken. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 30(4), p. 429–430.
 • Pedersen, Willy & Skardhamar, Torbjørn (2011). QUESTIONABLE CONCLUSIONS ON CANNABIS AND CRIME Reply. Addiction. ISSN 0965-2140. 106(2), p. 450–451.
 • Skardhamar, Torbjørn; Thorsen, Lotte Rustad & Henriksen, Kristin (2011). Straffede innvandrere: Stor variasjon i innvandreres kriminalitet. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. ISSN 0801-7603. p. 49–53.
 • Skardhamar, Torbjørn & Telle, Kjetil (2009). Livet etter soning - hindrer arbeid tilbakefall? Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. ISSN 0801-7603. p. 47–53.
 • Skardhamar, Torbjørn (2007). Oppvekstkår og registrert kriminalitet. Statistiske analyser. ISSN 0804-3221. p. 146–157.
 • Skardhamar, Torbjørn (2007). Om å begripe vitensgrepet. Tilsvar til Schaanning. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055.
 • Barstad, Anders Skøien & Skardhamar, Torbjørn (2006). Utviklingen av levekårene i Oslo indre øst. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. ISSN 0801-7603.
 • Skardhamar, Torbjørn (2006). Ikke-vestlige innvandrere og kriminalitet: Like og forskjellige. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. ISSN 0801-7603.
 • Jarland, Julie; Binningsbø, Helga Malmin; Lohne, Kjersti & Skardhamar, Torbjørn (2019). Courts of Conflict: The Impact of International Criminal Justice in Armed Conflict. University of Oslo.
 • Skardhamar, Torbjørn (2013). Straffegjennomføring med samfunnsstraff i Norge. Konsekvenser for straffedes sysselsetting. Statistisk sentralbyrå. ISSN 0806-2056.
 • Skardhamar, Torbjørn (2013). Straffegjennomføring med elektronisk kontroll i Norge. Konsekvenser for straffedes sysselsetting. Statistisk sentralbyrå. ISSN 978-82-537-8625-4.
 • Skardhamar, Torbjørn; Thorsen, Lotte Rustad & Henriksen, Kristin (2011). Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning. Statistisk sentralbyrå. ISSN 0806-2056.
 • Skardhamar, Torbjørn (2010). Criminal careers and crime at different stages of life. Universitetet i Oslo. ISSN 1504-3991.
 • SCHAFFT, Angelika; Skardhamar, Torbjørn & Zhang, Tao (2010). Ny evaluering av Tiltakssatsingen for sosialhjelpsmottakere. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 0807-0865.
 • Barstad, Anders & Skardhamar, Torbjørn (2006). Levekår og flyttemønstre i Oslo indre øst. Statistisk sentralbyrå. ISSN 0806-2056.
 • Rønsen, Marit & Skardhamar, Torbjørn (2006). Virkning av Arbeids- og velferdsdirektoratets tiltakssatsing blant sosialhjelpsmottakere. Statistisk sentralbyrå. ISSN 0806-2056.
 • Skardhamar, Torbjørn (2005). Lovbruddskarrierer og levekår. En analyse av fødselskullet 1977. Statistisk sentralbyrå. ISSN 0806-2056.
 • SPJELKAVIK, Øystein; Frøyland, Kjetil & Skardhamar, Torbjørn (2003). Yrkeshemmede i det ordinære arbeidslivet - inkludering gjennom Arbeid med Bistand. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 82-7609-124-5.
 • Skardhamar, Torbjørn (2002). Levekår og livssituasjon blant innsatte i norske fengsler. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Avdeling forkriminologi, Universitetet i Oslo. ISSN 82-7100-129-9.

View all works in Cristin

Published Jan. 18, 2016 11:21 AM - Last modified Sep. 21, 2016 1:58 PM