English version of this page

Romlige og tidsmessige dynamikker (avsluttet)

Analyse av geografisk fordeling av sosiale fenomener ved bruk av GIS. Hovedfokus ligger segregasjon etter bosted, kriminalitet, flyttemønster, og avstander mellom slektningers bosted.

schematic city map

Colourbox.com©

Om prosjektet

Dette prosjektet vil utvikle sosiologiske metoder ved å ta i bruk de mulighetene arvet i registerdata med nøyaktige plasseringen av sted for bosted og visse andre hendelser ved hjelp av koordinater av lengde- og breddegrad (geodata). Slike analyser har ikke blitt mye gjort i sosiologi så langt, men er brukbar på et bredt spekter av sosiologiske temaer.

Mål

Med våre empiriske anvendelser ville vi forbedre studiet av

  1. urban segregering og bevegelige mønstre 
  2. romlige fordelingen av kriminalitet og de tidsmessige variasjonene
  3. de geografiske forholdene for sosial kontakt mellom barn og deres skilte foreldre

Samarbeidspartner

Forskningsprogram

Bevilgningen til prosjektet er NOK 6 000 000.

Varighet

Januar 2013 - juni 2016

Emneord: sosial deltaking, levekår, GIS
Publisert 13. mai 2013 14:42 - Sist endret 16. okt. 2017 14:33