Marianne Nordli Hansen

Bilde av Marianne Nordli Hansen
English version of this page
Telefon +47 22855267
Rom 411
Treffetider Onsdager 11.15-12.15
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Sosial lagdeling, klasse og ulikhet, arbeidsmarkedsforhold, økonomisk ulikhet, eliter

Undervisning

 • SOS4001 - Sosiologisk teori
 • SOS4011 - Teorifordypning i sosiologi
 • SOS4100 - Ulikhet: klasse, kjønn og etnisitet

Bakgrunn

 • Mag. art. i sosiologi v/ UiO 1984
 • Stipendiat ved Institutt for sosiolgi v/UiO 1985-1991
 • Først stipendiat, senere forsker v/ Institutt for samfunnsforskning 1992-1996.
 • Dr. philos i sosiologi, UiO 1996
 • Førsteamanuensis v ISS, UiO fra 1996
 • Professor v ISS, UIO fra 1999

Verv

 • Undervisningsleder for sosiologi

Samarbeid

 • Professor Olav Korsnes, Universitetet i Bergen
 • Førsteamanuensis Johannes Hjellbrekke, Universitetet i Bergen
Emneord: Sosial ulikhet, Sosiologi

Publikasjoner

 • Hansen, Marianne Nordli & Ljunggren, Jørn (2021). Arbeiderklassen i Norge - definisjon, sammensetning og endring, I: Jørn Ljunggren & Marianne Nordli Hansen (red.),  Arbeiderklassen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240.
 • Hansen, Marianne Nordli & Ljunggren, Jørn (2021). Arbeiderklassen i Norge - definisjon, sammensetning og endring, I: Jørn Ljunggren & Marianne Nordli Hansen (red.),  Arbeiderklassen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240.  2.  s 37 - 62
 • Hansen, Marianne Nordli & Strømme, Thea Bertnes (2021). Historical change in an elite profession—Class origins and grades among law graduates over 200 years. British Journal of Sociology.  ISSN 0007-1315. . doi: 10.1111/1468-4446.12852
 • Hansen, Marianne Nordli & Toft, Maren (2021). Wealth Accumulation and Opportunity Hoarding: Class-Origin Wealth Gaps over a Quarter of a Century in a Scandinavian Country. American Sociological Review.  ISSN 0003-1224. . doi: https://doi.org/10.1177/00031224211020012
 • Hansen, Marianne Nordli & Uvaag, Stian Aleksander (2021). Arbeiderklassen og sosial mobilitet, I: Jørn Ljunggren & Marianne Nordli Hansen (red.),  Arbeiderklassen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240.  Kapittel 3.  s 61 - 88
 • Hansen, Marianne Nordli (2020). Rettferdiggjøring av ulikhet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  61(4), s 397- 402 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2020-04-06 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind (2019). The Accumulation and Transfers of Wealth: Variations by Social Class. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215. . doi: 10.1093/esr/jcz036 Vis sammendrag
 • Wiborg, Øyvind N & Hansen, Marianne Nordli (2018). Klassebakgrunn, arv og gaver: Hvilken rolle spiller de for oppbygging av formue i ung alder?. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  35(4), s 294- 312 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2018-04-04 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wiborg, Øyvind N & Hansen, Marianne Nordli (2018). The Scandinavian Model During Increasing Inequality: Recent Trends in Educational Attainment, Earnings and Wealth among Norwegian Siblings. Research in Social Stratification and Mobility.  ISSN 0276-5624.  56, s 53- 63 . doi: 10.1016/j.rssm.2018.06.006
 • Flemmen, Magne; Toft, Maren; Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli & Ljunggren, Jørn (2017). Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction. Sociology.  ISSN 0038-0385.  51(6), s 1277- 1298 . doi: 10.1177/0038038517706325 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hansen, Marianne Nordli (2017). Segregering og ulikhet i Oslo-skolen, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  Kapittel 1.  s 257 - 275
 • Strømme, Thea Bertnes & Hansen, Marianne Nordli (2017). Closure in the elite professions: the field of law and medicine in an egalitarian context. Journal of Education and Work.  ISSN 1363-9080.  30(2), s 168- 185 . doi: 10.1080/13639080.2017.1278906
 • Hansen, Marianne Nordli (2014). Entreprenører og arvinger – veier til topposisjoner i næringslivet. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  31(3), s 282- 295
 • Hansen, Marianne Nordli (2014). Self-made wealth or family wealth? Changes in intergenerational wealth mobility. Social Forces.  ISSN 0037-7732.  93(2), s 457- 481 . doi: 10.1093/sf/sou078
 • Hansen, Marianne Nordli (2014). Økende makt i økonomiske eliter?, I: Olav Korsnes; Marianne Nordli Hansen & Johannes Hjellbrekke (red.),  Elite og klasse i et egalitært samfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02183-6.  Kapittel 7.  s 106 - 125
 • Hansen, Marianne Nordli; Andersen, Patrick Lie; Flemmen, Magne & Ljunggren, Jørn (2014). Klasser og eliter, I: Olav Korsnes; Marianne Nordli Hansen & Johannes Hjellbrekke (red.),  Elite og klasse i et egalitært samfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02183-6.  2.  s 25 - 38
 • Hansen, Marianne Nordli & Strømme, Thea Bertnes (2014). De klassiske profesjonene - fortsatt eliteprofesjoner?, I: Olav Korsnes; Marianne Nordli Hansen & Johannes Hjellbrekke (red.),  Elite og klasse i et egalitært samfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02183-6.  Kapittel 3.  s 39 - 53
 • Andersen, Patrick Lie & Hansen, Marianne Nordli (2012). Class and Cultural Capital-The Case of Class Inequality in Educational Performance. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215.  28(5), s 607- 621 . doi: 10.1093/esr/jcr029 Vis sammendrag
 • Hansen, Marianne Nordli (2012). Om konsentrasjonen av formue i Norge. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  29(3), s 213- 223
 • Hansen, Marianne Nordli (2011). Finnes det en talentreserve? : betydningen av klassebakgrunn og karakterer for oppnådd utdanning. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  28(3), s 173- 189 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2018-04-04
 • Hansen, Marianne Nordli (2011). Norsk sosiologi - styringsmakten lydigste tjener?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  52(3), s 237- 242
 • Hansen, Marianne Nordli (2011). Norwegian sociology - a willing instrument of the ruling power?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  52(2), s 237- 242
 • Hansen, Marianne Nordli (2010). Change in intergenerational economic mobility in Norway: conventional versus joint classifications of economic origin. Journal of Economic Inequality.  ISSN 1569-1721.  8(2), s 133- 151 . doi: 10.1007/s10888-009-9109-4
 • Hansen, Marianne Nordli (2010). Hvordan studere endring i ulikhet over tid? Betydningen av økonomisk familiebakgrunn for utdanning, I: Dag Album; Marianne Nordli Hansen & Karin Widerberg (red.),  Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  Kapittel 4.  s 69 - 86
 • Hansen, Marianne Nordli (2010). Utdanningspolitikk og ulikhet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  51(1), s 101- 133
 • Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (2010). Samfunnsklasser og eliter, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39086-7.  Kapittel 8.  s 191 - 213
 • Hansen, Marianne Nordli & Mastekaasa, Arne (2010). Reform 94 - et trendskifte i videregående utdanning? :. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  27(3), s 191- 205
 • Hansen, Marianne Nordli & Mastekaasa, Arne (2010). Utdanning - stabilitet og endring, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39086-7.  5.  s 116 - 143
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind (2010). Klassereisen - mer vanlig i dag?, I: Kenneth Dahlgren & Jørn Ljunggren (red.),  Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01580-4.  Kapittel 14.  s 197 - 212
 • Hansen, Marianne Nordli (2009). Klasseforskjeller og klassemotsetninger i Norge, I: Raino Sverre Malnes (red.),  Prekær Politikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39508-4.  Kapittel 8.  s 123 - 138
 • Hansen, Marianne Nordli (2009). Sosiale nettverk og karriere – tilfellet jurister. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  26(1), s 45- 58
 • Wiborg, Øyvind & Hansen, Marianne Nordli (2009). Change over Time in the Intergenerational Transmission of Social Disadvantage. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215.  25(3), s 379- 394 . doi: 10.1093/esr/jcn055
 • Hansen, Marianne Nordli (2008). Rational Action Theory and Educational Attainment. Changes in the Impact of Economic Resources. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215.  24(1), s 1- 18 . doi: 10.1093/esr/jcm029
 • Hansen, Marianne Nordli (2007). Valgfrihet og styring i skolen - hvordan fungerer den offentlige fellesskolen i Oslo?. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  24(3), s 29- 52
 • Hansen, Marianne Nordli (2006). Økonomisk mobilitet over generasjonene. Endringer over tid. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  23(2), s 221- 230
 • Hansen, Marianne Nordli & Mastekaasa, Arne (2006). Social Origins and Academic Performance at University. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215.  22, s 277- 291
 • Hansen, Marianne Nordli (2005). Den sosiale rekrutteringen til medisinstudiet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  125, s 2213- 2215 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Marianne Nordli (2005). Privatskole og karakterer på medisinstudiet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  125, s 2216- 2218
 • Hansen, Marianne Nordli (2005). Ulikhet i osloskolen: rekruttering og segregering. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  5(1), s 3- 26
 • Hansen, Marianne Nordli & De Vibe, Ulrikke (2005). Behov for sosialhjelp og uføretrygd: Individuell ulikke eller sosial arv?. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  22(2), s 149- 156
 • Mastekaasa, Arne & Hansen, Marianne Nordli (2005). Frafall i høyere utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn?, I: Mona Raabe; Oddbjørn Raaum; Per Olaf Aamodt; Nils Martin Stølen & Anne Marie Holseter (red.),  Utdanning 2005 - deltakelse og kompetanse.  Statistisk sentralbyrå.  ISBN 82-537-6844-3.  Kapittel.  s 98 - 121
 • Hansen, Marianne Nordli (2005). Utdanning og ulikhet - valg, prestasjoner og sosiale settinger. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  46(2), s 99- 132
 • Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (2003). Samfunnsklasser og klasseteorier, I:  Det norske samfunn.   kapittel 6.  s 154 - 183
 • Hansen, Marianne Nordli & Mastekaasa, Arne (2003). Utdanning, ulikhet og forandring, I:  Det norske samfunn.   3.  s 69 - 98
 • Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (2003). Samfunnsklasser og eliter, I:  Det norske samfunn.   Kapittel 8.  s 191 - 211
 • Hansen, Marianne Nordli (2002). Sosial status og ekteskap innenfor legestanden. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  19(122), s 1881- 1884
 • Hansen, Marianne Nordli (2001). Closure in an Open Porofession. The Impact of Social Origin and Occupational Success of Graduates of Law in Norway. Work, Employment and Society.  ISSN 0950-0170.  15(3), s 489- 510
 • Hansen, Marianne Nordli (2001). Education and Economic Rewards. Variations by Social-Class Origin and Income Measures. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215.  17(3), s 209- 231
 • Hansen, Marianne Nordli (2001). Om ferdighet og rettferdighet i juridiske karrierer. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  40(5), s 267- 278
 • Hansen, Marianne Nordli (2000). Høyere utdanning og utbytte - hva betyr utenlandsk opprinnelse for inntektsnivå?. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  17, s 223- 234
 • Hansen, Marianne Nordli (2000). Sosial bakgrunn og karakterer blant juridiske kandidater. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  41, s 151- 186 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Danielsen, Arild & Hansen, Marianne Nordli (1999). Makt i Pierre Bourdieus sosiologi, I: Fredrik Engelstad (red.),  Om makt. Teori og kritikk.  Ad Notam Gyldendal.  s 43 - 78
 • Danielsen, Arild; Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (1999). Makt i Pierre Bourdieus sosiologi, I:  Om makt : teori og kritikk.  Ad Notam Gyldendal.  s 43 - 78
 • Hansen, Marianne Nordli (1999). Utdanningspolitikk og ulikhet. Rekrutteringen til høyere utdanning 1985-1996. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  s 173- 203
 • Hansen, Marianne Nordli (1997). Lønnsrettferdighet og referansegrupper i offentlig og privat sektor. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  14(1), s 67- 74
 • Hansen, Marianne Nordli (1997). Social and Economic Inequality in the Educational Career. Do the Effects of Social Background Characteristis Decline?». European Sociological Review.  ISSN 0266-7215.  13(3), s 305- 321
 • Hansen, Marianne Nordli (1997). Sosiale nettverk, rekrutteringskanaler og lønn i det norske arbeidsmarkedet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  38(2), s 171- 195
 • Hansen, Marianne Nordli (1997). The Scandinavian Welfare State Model: The Impact of the Public Sector on Segregation and Gender Equality. Work, Employment and Society.  ISSN 0950-0170.  11(1), s 83- 99
 • Hansen, Marianne Nordli (1996). Earnings in Elite Groups: The Impact of Social Class Origin. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  39(5), s 385- 408
 • Hansen, Marianne Nordli (1996). Har skillet mellom offentlig og privat sektor klasseteoretisk betydning?. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  11(2), s 103- 126
 • Hansen, Marianne Nordli (1996). Rekrutteringskanal og lønn. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  13(2), s 41- 49
 • Hansen, Marianne Nordli (1996). Rett person i rett jobb? Betydningen av foreldrenes økonomi for utdanningsvalg. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  13(2), s 89- 96
 • Hansen, Marianne Nordli (1996). Rett person i rett jobb? Betydningen av foreldrenes økonomi for utdanningsvalg. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  13(2), s 89- 96

Se alle arbeider i Cristin

 • Ljunggren, Jørn & Hansen, Marianne Nordli (red.) (2021). Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240.  494 s.
 • Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli & Hjellbrekke, Johannes (red.) (2014). Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02183-6.  268 s.
 • Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (red.) (2010). Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  320 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Toft, Maren & Hansen, Marianne Nordli (2021, 29. juni). Hvem foreldrene dine er, betyr stadig mer i Norge. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Orupabo, Julia; Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli & Figenschou, Tine Ustad (2020, 01. mai). Den moderne arbeiderklassen. 1 Mai med Manifest Tankesmie. [Radio].  P2.
 • Hansen, Marianne Nordli (2019). Hvilken betydning har utdanning for økonomisk ulikhet?.
 • Hansen, Marianne Nordli (2019, 10. mai). I en klasse for seg. [Internett].  https://www.forskerforum.no/i-en-klasse-for-seg/.
 • Hansen, Marianne Nordli (2019). The international inequality debate and the pattern in Norway.
 • Hansen, Marianne Nordli & Flemmen, Magne (2019). – Fattige velger ikke å ha lite penger. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 3- 3
 • Hansen, Marianne Nordli & Ljunggren, Jørn (2019, 22. januar). Elite: Ordet toppene ikke bruker om seg selv.  Aftenposten.
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind N (2019). Family wealth and educational attainment – a three-generational study of young adults.
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind N (2019). Family wealth, educational attainment and wealth formation - a three generational study of young adults in Norway.
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind N (2019). Family wealth, educational attainment and wealth formation - a three-generational study of young adults.
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind N (2019). Family wealth, educational attainment and wealth formation – a three-generational study of young adults..
 • Bennetzen, Johannes Emil & Hansen, Marianne Nordli (2018). Hvem gjelder det? En klasseanalyse av låneopptak i Norge.
 • Ellingsen, Julie Hjelde & Hansen, Marianne Nordli (2018). "Fordi jeg har muligheten". En kvalitativ studie om Oslo-ungdommens vei inn i videregående skole.
 • Hansen, Marianne Nordli (2018). Klasseanalyse – brennaktuell eller uvitenskapelig og utdatert?.
 • Hansen, Marianne Nordli (2018). Utdanning til besvær – Hvilken rolle spiller skole og utdanning for de økonomiske forskjellene i befolkningen?.
 • Hansen, Marianne Nordli & Flemmen, Magne (2018). Agendakveld: Er Norge et klassesamfunn?.
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind N (2018). Family wealth and educational attainment - a three generational study of young adults in Norway.
 • Uvaag, Stian Aleksander & Hansen, Marianne Nordli (2018). The Class Trajectories of Skilled and Unskilled Workers.
 • Strømme, Thea Bertnes & Hansen, Marianne Nordli (2015). Contested Mobility and Sponsor Mobility in the Classical Elite Professions in Norway.
 • Strømme, Thea Bertnes & Hansen, Marianne Nordli (2015). Elite og Klasse i et egalitært samfunn.
 • Danielsen, Arild & Hansen, Marianne Nordli (2014). Routes to institutional and artistic leadership.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav & Hansen, Marianne Nordli (2014, 10. august). "Et elite stykke Norge".  VG.
 • Wiborg, Øyvind N & Hansen, Marianne Nordli (2014). Wealth inequality during the life course - a study based on sibling correlations.
 • Wiborg, Øyvind N & Hansen, Marianne Nordli (2013). Trends in the total impact of family background - new evidence based on sibling correlations.
 • Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (2010). Introduksjon, I: Dag Album; Marianne Nordli Hansen & Karin Widerberg (red.),  Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  Introduksjon.  s 7 - 14
 • Hansen, Marianne Nordli; Flemmen, Magne & Andersen, Patrick Lie (2009). The Oslo Register Data Class Scheme (ORDC). Final report from the classification procject. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. 1.
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind (2008). Fattigdommens system. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Marianne Nordli (2006). Fluctuations in intergenerational mobility in economic status in Norway.
 • Hansen, Marianne Nordli (2006). The Impact of Economic Resources on Educational Attainment. Changes Over Time.
 • Hansen, Marianne Nordli (2004). En klassedelt skole. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mastekaasa, Arne & Hansen, Marianne Nordli (2003). Kjønnsforskjeller i rekruttering til forskning: Likestilling eller diskriminering. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  20, s 223- 228
 • Hansen, Marianne Nordli (2001). Karriere og familie: En undersøkelse av variasjoner i inntekt blant mannlige og kvinnelige jurister. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  18(2), s 205- 214
 • Hansen, Marianne Nordli (2000). Juridisk makt i arv?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Marianne Nordli (1995). Class and Inequality in Norway. Education, Occupational Success, and Marriage in the Post-War Generation. Rapport. 2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2010 09:54 - Sist endret 11. apr. 2016 09:22