Marianne Nordli Hansen

Bilde av Marianne Nordli Hansen
English version of this page
Telefon +47 22855267
Rom 411
Treffetider Onsdager 11.15-12.15
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Sosial lagdeling, klasse og ulikhet, arbeidsmarkedsforhold, økonomisk ulikhet, eliter

Undervisning

 • SOS4001 - Sosiologisk teori
 • SOS4011 - Teorifordypning i sosiologi
 • SOS4100 - Ulikhet: klasse, kjønn og etnisitet

Bakgrunn

 • Mag. art. i sosiologi v/ UiO 1984
 • Stipendiat ved Institutt for sosiolgi v/UiO 1985-1991
 • Først stipendiat, senere forsker v/ Institutt for samfunnsforskning 1992-1996.
 • Dr. philos i sosiologi, UiO 1996
 • Førsteamanuensis v ISS, UiO fra 1996
 • Professor v ISS, UIO fra 1999

Verv

 • Undervisningsleder for sosiologi

Samarbeid

 • Professor Olav Korsnes, Universitetet i Bergen
 • Førsteamanuensis Johannes Hjellbrekke, Universitetet i Bergen
Emneord: Sosial ulikhet, Sosiologi

Publikasjoner

 • Toft, Maren & Hansen, Marianne Nordli (2022). Dynastic cores and the borrowed time of newcomers. Wealth accumulation and the Norwegian one percent . British Journal of Sociology. ISSN 0007-1315. doi: 10.1111/1468-4446.12925.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege & Hansen, Marianne Nordli (2021). How does parental time relate to social class in a Nordic welfare state? Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. 65(2), s. 150–165. doi: 10.1177/00016993211052079. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Marianne Nordli & Toft, Maren (2021). Wealth Accumulation and Opportunity Hoarding: Class-Origin Wealth Gaps over a Quarter of a Century in a Scandinavian Country. American Sociological Review. ISSN 0003-1224. doi: 10.1177/00031224211020012. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Marianne Nordli & Strømme, Thea Bertnes (2021). Historical change in an elite profession—Class origins and grades among law graduates over 200 years. British Journal of Sociology. ISSN 0007-1315. 72(3), s. 651–671. doi: 10.1111/1468-4446.12852. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Marianne Nordli & Uvaag, Stian Aleksander (2021). Arbeiderklassen og sosial mobilitet. I Ljunggren, Jørn & Hansen, Marianne Nordli (Red.), Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202646240. s. 61–88.
 • Hansen, Marianne Nordli & Ljunggren, Jørn (2021). Arbeiderklassen i Norge - definisjon, sammensetning og endring. I Ljunggren, Jørn & Hansen, Marianne Nordli (Red.), Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202646240. s. 37–62.
 • Hansen, Marianne Nordli (2020). Rettferdiggjøring av ulikhet. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 61(4), s. 397–402. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2020-04-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind (2019). The Accumulation and Transfers of Wealth: Variations by Social Class . European Sociological Review. ISSN 0266-7215. doi: 10.1093/esr/jcz036.
 • Wiborg, Øyvind N & Hansen, Marianne Nordli (2018). Klassebakgrunn, arv og gaver: Hvilken rolle spiller de for oppbygging av formue i ung alder? Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 35(4), s. 294–312. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2018-04-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wiborg, Øyvind N & Hansen, Marianne Nordli (2018). The Scandinavian Model During Increasing Inequality: Recent Trends in Educational Attainment, Earnings and Wealth among Norwegian Siblings. Research in Social Stratification and Mobility. ISSN 0276-5624. 56, s. 53–63. doi: 10.1016/j.rssm.2018.06.006.
 • Hansen, Marianne Nordli (2017). Segregering og ulikhet i Oslo-skolen. I Ljunggren, Jørn (Red.), Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202521615. s. 257–275.
 • Flemmen, Magne; Toft, Maren; Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli & Ljunggren, Jørn (2017). Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction . Sociology. ISSN 0038-0385. 51(6), s. 1277–1298. doi: 10.1177/0038038517706325. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strømme, Thea Bertnes & Hansen, Marianne Nordli (2017). Closure in the elite professions: the field of law and medicine in an egalitarian context. Journal of Education and Work. ISSN 1363-9080. 30(2), s. 168–185. doi: 10.1080/13639080.2017.1278906.
 • Hansen, Marianne Nordli & Strømme, Thea Bertnes (2014). De klassiske profesjonene - fortsatt eliteprofesjoner? I Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli & Hjellbrekke, Johannes (Red.), Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02183-6. s. 39–53.
 • Hansen, Marianne Nordli (2014). Økende makt i økonomiske eliter? I Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli & Hjellbrekke, Johannes (Red.), Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02183-6. s. 106–125.
 • Hansen, Marianne Nordli; Andersen, Patrick Lie; Flemmen, Magne & Ljunggren, Jørn (2014). Klasser og eliter. I Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli & Hjellbrekke, Johannes (Red.), Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02183-6. s. 25–38.
 • Hansen, Marianne Nordli (2014). Entreprenører og arvinger – veier til topposisjoner i næringslivet. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 31(3), s. 282–295.
 • Hansen, Marianne Nordli (2014). Self-made wealth or family wealth? Changes in intergenerational wealth mobility. Social Forces. ISSN 0037-7732. 93(2), s. 457–481. doi: 10.1093/sf/sou078.
 • Hansen, Marianne Nordli (2012). Om konsentrasjonen av formue i Norge. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 29(3), s. 213–223.
 • Andersen, Patrick Lie & Hansen, Marianne Nordli (2012). Class and Cultural Capital-The Case of Class Inequality in Educational Performance. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. 28(5), s. 607–621. doi: 10.1093/esr/jcr029.
 • Hansen, Marianne Nordli (2011). Finnes det en talentreserve? : betydningen av klassebakgrunn og karakterer for oppnådd utdanning. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 28(3), s. 173–189. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2018-04-04.
 • Hansen, Marianne Nordli (2011). Norwegian sociology - a willing instrument of the ruling power? Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 52(2), s. 237–242.
 • Hansen, Marianne Nordli (2011). Norsk sosiologi - styringsmakten lydigste tjener? Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 52(3), s. 237–242.
 • Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (2010). Samfunnsklasser og eliter. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39086-7. s. 191–213.
 • Hansen, Marianne Nordli (2010). Hvordan studere endring i ulikhet over tid? Betydningen av økonomisk familiebakgrunn for utdanning. I Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (Red.), Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014920. s. 69–86.
 • Hansen, Marianne Nordli & Mastekaasa, Arne (2010). Utdanning - stabilitet og endring. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39086-7. s. 116–143.
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind (2010). Klassereisen - mer vanlig i dag? I Dahlgren, Kenneth & Ljunggren, Jørn (Red.), Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01580-4. s. 197–212.
 • Hansen, Marianne Nordli (2010). Change in intergenerational economic mobility in Norway: conventional versus joint classifications of economic origin. Journal of Economic Inequality. ISSN 1569-1721. 8(2), s. 133–151. doi: 10.1007/s10888-009-9109-4.
 • Hansen, Marianne Nordli & Mastekaasa, Arne (2010). Reform 94 - et trendskifte i videregående utdanning? :. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 27(3), s. 191–205.
 • Hansen, Marianne Nordli (2010). Utdanningspolitikk og ulikhet. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 51(1), s. 101–133.
 • Hansen, Marianne Nordli (2009). Klasseforskjeller og klassemotsetninger i Norge. I Malnes, Raino Sverre (Red.), Prekær Politikk. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39508-4. s. 123–138.
 • Wiborg, Øyvind & Hansen, Marianne Nordli (2009). Change over Time in the Intergenerational Transmission of Social Disadvantage. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. 25(3), s. 379–394. doi: 10.1093/esr/jcn055.
 • Hansen, Marianne Nordli (2009). Sosiale nettverk og karriere – tilfellet jurister. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 26(1), s. 45–58.
 • Hansen, Marianne Nordli (2008). Rational Action Theory and Educational Attainment. Changes in the Impact of Economic Resources. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. 24(1), s. 1–18. doi: 10.1093/esr/jcm029.
 • Hansen, Marianne Nordli (2007). Valgfrihet og styring i skolen - hvordan fungerer den offentlige fellesskolen i Oslo? Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN 0800-6199. 24(3), s. 29–52.
 • Hansen, Marianne Nordli & Mastekaasa, Arne (2006). Social Origins and Academic Performance at University. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. 22, s. 277–291.
 • Hansen, Marianne Nordli (2006). Økonomisk mobilitet over generasjonene. Endringer over tid. Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN 0800-6199. 23(2), s. 221–230.
 • Mastekaasa, Arne & Hansen, Marianne Nordli (2005). Frafall i høyere utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn? I Raabe, Mona; Raaum, Oddbjørn; Aamodt, Per Olaf; Stølen, Nils Martin & Holseter, Anne Marie (Red.), Utdanning 2005 - deltakelse og kompetanse. Statistisk sentralbyrå. ISSN 82-537-6844-3. s. 98–121.
 • Hansen, Marianne Nordli (2005). Utdanning og ulikhet - valg, prestasjoner og sosiale settinger. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 46(2), s. 99–132.
 • Hansen, Marianne Nordli (2005). Ulikhet i osloskolen: rekruttering og segregering. Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. 5(1), s. 3–26.
 • Hansen, Marianne Nordli (2005). Den sosiale rekrutteringen til medisinstudiet. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 125, s. 2213–2215. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Marianne Nordli (2005). Privatskole og karakterer på medisinstudiet. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 125, s. 2216–2218.
 • Hansen, Marianne Nordli & De Vibe, Ulrikke (2005). Behov for sosialhjelp og uføretrygd: Individuell ulikke eller sosial arv? Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN 0800-6199. 22(2), s. 149–156.
 • Hansen, Marianne Nordli & Mastekaasa, Arne (2003). Utdanning, ulikhet og forandring, Det norske samfunn. s. 69–98.
 • Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (2003). Samfunnsklasser og klasseteorier, Det norske samfunn. s. 154–183.
 • Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (2003). Samfunnsklasser og eliter, Det norske samfunn. s. 191–211.
 • Hansen, Marianne Nordli (2002). Sosial status og ekteskap innenfor legestanden. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 19(122), s. 1881–1884.
 • Hansen, Marianne Nordli (2001). Om ferdighet og rettferdighet i juridiske karrierer. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 40(5), s. 267–278.
 • Hansen, Marianne Nordli (2001). Closure in an Open Porofession. The Impact of Social Origin and Occupational Success of Graduates of Law in Norway. Work, Employment and Society. ISSN 0950-0170. 15(3), s. 489–510.
 • Hansen, Marianne Nordli (2001). Education and Economic Rewards. Variations by Social-Class Origin and Income Measures. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. 17(3), s. 209–231.
 • Hansen, Marianne Nordli (2000). Sosial bakgrunn og karakterer blant juridiske kandidater. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 41, s. 151–186. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Marianne Nordli (2000). Høyere utdanning og utbytte - hva betyr utenlandsk opprinnelse for inntektsnivå? Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN 0800-6199. 17, s. 223–234.
 • Danielsen, Arild & Hansen, Marianne Nordli (1999). Makt i Pierre Bourdieus sosiologi. I Engelstad, Fredrik (Red.), Om makt. Teori og kritikk. Ad Notam Gyldendal. s. 43–78.
 • Danielsen, Arild; Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (1999). Makt i Pierre Bourdieus sosiologi, Om makt : teori og kritikk. Ad Notam Gyldendal. s. 43–78.
 • Hansen, Marianne Nordli (1999). Utdanningspolitikk og ulikhet. Rekrutteringen til høyere utdanning 1985-1996. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. s. 173–203.
 • Hansen, Marianne Nordli (1997). Lønnsrettferdighet og referansegrupper i offentlig og privat sektor. Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN 0800-6199. 14(1), s. 67–74.
 • Hansen, Marianne Nordli (1997). The Scandinavian Welfare State Model: The Impact of the Public Sector on Segregation and Gender Equality. Work, Employment and Society. ISSN 0950-0170. 11(1), s. 83–99.
 • Hansen, Marianne Nordli (1997). Sosiale nettverk, rekrutteringskanaler og lønn i det norske arbeidsmarkedet. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 38(2), s. 171–195.
 • Hansen, Marianne Nordli (1997). Social and Economic Inequality in the Educational Career. Do the Effects of Social Background Characteristis Decline?». European Sociological Review. ISSN 0266-7215. 13(3), s. 305–321.
 • Hansen, Marianne Nordli (1996). Earnings in Elite Groups: The Impact of Social Class Origin. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. 39(5), s. 385–408.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ljunggren, Jørn & Hansen, Marianne Nordli (2021). Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202646240. 494 s.
 • Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli & Hjellbrekke, Johannes (2014). Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02183-6. 268 s.
 • Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (2010). Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISBN 9788215014920. 320 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Enli, Gunn; Mamelund, Svenn-Erik & Hansen, Marianne Nordli (2021). Klasse i akademia: Med Svenn-Erik Mamelund og Marianne Nordli Hansen. [Radio]. Undervisningsplikten.
 • Hansen, Marianne Nordli (2021). The Working Class and Social Inequality in the 21st Century: Wendy Bottero & Shamus Khan.
 • Hansen, Marianne Nordli (2021). The Working Class and Social Inequality in the 21st Century: Marianne Nordli Hansen & Mike Savage - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) (uio.no).
 • Hansen, Marianne Nordli (2021). The Waterfront: Norge - et klassesamfunn?.Torbjørn Røe Isaksen, Marianne Nordli Hansen og Adel Khan Farooq.
 • Toft, Maren & Hansen, Marianne Nordli (2021). Hvem foreldrene dine er, betyr stadig mer i Norge. [Fagblad]. Forskning.no.
 • Orupabo, Julia; Ljunggren, Jørn ; Hansen, Marianne Nordli & Figenschou, Tine Ustad (2020). Den moderne arbeiderklassen. 1 Mai med Manifest Tankesmie. [Radio]. P2.
 • Hansen, Marianne Nordli & Ljunggren, Jørn (2019). Elite: Ordet toppene ikke bruker om seg selv. [Avis]. Aftenposten.
 • Hansen, Marianne Nordli (2019). I en klasse for seg. [Internett]. https://www.forskerforum.no/i-en-klasse-for-seg/.
 • Hansen, Marianne Nordli & Flemmen, Magne (2019). – Fattige velger ikke å ha lite penger. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 3–3.
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind N (2019). Family wealth and educational attainment – a three-generational study of young adults.
 • Hansen, Marianne Nordli (2019). Hvilken betydning har utdanning for økonomisk ulikhet?
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind N (2019). Family wealth, educational attainment and wealth formation – a three-generational study of young adults.
 • Hansen, Marianne Nordli (2019). The international inequality debate and the pattern in Norway .
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind N (2019). Family wealth, educational attainment and wealth formation - a three generational study of young adults in Norway .
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind N (2019). Family wealth, educational attainment and wealth formation - a three-generational study of young adults.
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind N (2018). Family wealth and educational attainment - a three generational study of young adults in Norway.
 • Hansen, Marianne Nordli (2018). Utdanning til besvær – Hvilken rolle spiller skole og utdanning for de økonomiske forskjellene i befolkningen?
 • Hansen, Marianne Nordli (2018). Klasseanalyse – brennaktuell eller uvitenskapelig og utdatert?
 • Hansen, Marianne Nordli & Flemmen, Magne (2018). Agendakveld: Er Norge et klassesamfunn?
 • Strømme, Thea Bertnes & Hansen, Marianne Nordli (2015). Elite og Klasse i et egalitært samfunn.
 • Strømme, Thea Bertnes & Hansen, Marianne Nordli (2015). Contested Mobility and Sponsor Mobility in the Classical Elite Professions in Norway.
 • Wiborg, Øyvind N & Hansen, Marianne Nordli (2014). Wealth inequality during the life course - a study based on sibling correlations.
 • Danielsen, Arild & Hansen, Marianne Nordli (2014). Routes to institutional and artistic leadership.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav & Hansen, Marianne Nordli (2014). "Et elite stykke Norge". [Avis]. VG.
 • Wiborg, Øyvind N & Hansen, Marianne Nordli (2013). Trends in the total impact of family background - new evidence based on sibling correlations.
 • Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (2010). Introduksjon. I Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (Red.), Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014920. s. 7–14.
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind (2008). Fattigdommens system. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Marianne Nordli (2004). En klassedelt skole. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mastekaasa, Arne & Hansen, Marianne Nordli (2003). Kjønnsforskjeller i rekruttering til forskning: Likestilling eller diskriminering. Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN 0800-6199. 20, s. 223–228.
 • Hansen, Marianne Nordli (2001). Karriere og familie: En undersøkelse av variasjoner i inntekt blant mannlige og kvinnelige jurister. Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN 0800-6199. 18(2), s. 205–214.
 • Hansen, Marianne Nordli (2000). Juridisk makt i arv? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Uvaag, Stian Aleksander & Hansen, Marianne Nordli (2018). The Class Trajectories of Skilled and Unskilled Workers. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
 • Ellingsen, Julie Hjelde & Hansen, Marianne Nordli (2018). "Fordi jeg har muligheten". En kvalitativ studie om Oslo-ungdommens vei inn i videregående skole. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
 • Bennetzen, Johannes Emil & Hansen, Marianne Nordli (2018). Hvem gjelder det? En klasseanalyse av låneopptak i Norge. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
 • Hansen, Marianne Nordli; Flemmen, Magne & Andersen, Patrick Lie (2009). The Oslo Register Data Class Scheme (ORDC). Final report from the classification procject. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Universitetet i Oslo.. ISSN 0809-8786. 2009(1).
 • Hansen, Marianne Nordli (2006). The Impact of Economic Resources on Educational Attainment. Changes Over Time. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
 • Hansen, Marianne Nordli (2006). Fluctuations in intergenerational mobility in economic status in Norway. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2010 09:54 - Sist endret 11. apr. 2016 09:22