Marianne Nordli Hansen

Image of Marianne Nordli Hansen
Norwegian version of this page
Phone +47-22855267
Room 441
Available hours Wednesdays 11.15-12.15
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Academic Interests

Social statification, social class, education, economic inequalities, elites

Courses Taught

 • SOS4001 - Sosiologisk teori
 • SOS4011 - Teorifordypning i sosiologi
 • SOS4100 - Ulikhet: klasse, kjønn og etnisitet

Background

 • Mag. art. in sociology at UiO 1984
 • Research fellow at ISO UiO 1985-1991
 • Researcher at ISF 1992-1996
 • Dr. philos in sociology, UiO 1996
 • Associate professor at ISS UiO from 1996

Positions Held

 • Head of tuition in sociology

Partners

 • Professor Olav Korsnes, University of Bergen
 • Associate professor Johannes Hjellbrekke, University of Bergen
Tags: Sociology

Publications

 • Wiborg, Øyvind N & Hansen, Marianne Nordli (2018). The Scandinavian Model During Increasing Inequality: Recent Trends in Educational Attainment, Earnings and Wealth among Norwegian Siblings. Research in Social Stratification and Mobility.  ISSN 0276-5624. . doi: https://doi.org/10.1016/j.rssm.2018.06.006
 • Flemmen, Magne; Toft, Maren; Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli & Ljunggren, Jørn (2017). Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction. Sociology.  ISSN 0038-0385.  51(6), s 1277- 1298 . doi: 10.1177/0038038517706325 Full text in Research Archive. Show summary
 • Hansen, Marianne Nordli (2017). Segregering og ulikhet i Oslo-skolen, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  Kapittel 1.  s 257 - 275
 • Strømme, Thea Bertnes & Hansen, Marianne Nordli (2017). Closure in the elite professions: the field of law and medicine in an egalitarian context. Journal of Education and Work.  ISSN 1363-9080.  30(2), s 168- 185 . doi: 10.1080/13639080.2017.1278906
 • Hansen, Marianne Nordli (2014). Entreprenører og arvinger – veier til topposisjoner i næringslivet. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  31(3), s 282- 295
 • Hansen, Marianne Nordli (2014). Self-made wealth or family wealth? Changes in intergenerational wealth mobility. Social Forces.  ISSN 0037-7732.  93(2), s 457- 481 . doi: 10.1093/sf/sou078
 • Hansen, Marianne Nordli (2014). Økende makt i økonomiske eliter?, I: Olav Korsnes; Marianne Nordli Hansen & Johannes Hjellbrekke (red.),  Elite og klasse i et egalitært samfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02183-6.  Kapittel 7.  s 106 - 125

View all works in Cristin

 • Strømme, Thea Bertnes & Hansen, Marianne Nordli (2015). Contested Mobility and Sponsor Mobility in the Classical Elite Professions in Norway.
 • Strømme, Thea Bertnes & Hansen, Marianne Nordli (2015). Elite og Klasse i et egalitært samfunn.
 • Danielsen, Arild & Hansen, Marianne Nordli (2014). Routes to institutional and artistic leadership.

View all works in Cristin

Published Oct. 14, 2010 9:30 AM - Last modified Aug. 30, 2011 11:55 AM