Marianne Nordli Hansen

Image of Marianne Nordli Hansen
Norwegian version of this page
Phone +47-22855267
Room 441
Available hours Wednesdays 11.15-12.15
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Academic Interests

Social statification, social class, education, economic inequalities, elites

Courses Taught

 • SOS4001 - Sosiologisk teori
 • SOS4011 - Teorifordypning i sosiologi
 • SOS4100 - Ulikhet: klasse, kjønn og etnisitet

Background

 • Mag. art. in sociology at UiO 1984
 • Research fellow at ISO UiO 1985-1991
 • Researcher at ISF 1992-1996
 • Dr. philos in sociology, UiO 1996
 • Associate professor at ISS UiO from 1996

Positions Held

 • Head of tuition in sociology

Partners

 • Professor Olav Korsnes, University of Bergen
 • Associate professor Johannes Hjellbrekke, University of Bergen
Tags: Sociology

Publications

 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind (2019). The Accumulation and Transfers of Wealth: Variations by Social Class. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215. . doi: 10.1093/esr/jcz036 Show summary
 • Wiborg, Øyvind N & Hansen, Marianne Nordli (2018). Klassebakgrunn, arv og gaver: Hvilken rolle spiller de for oppbygging av formue i ung alder?. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  35(4), s 294- 312 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2018-04-04 Full text in Research Archive. Show summary
 • Wiborg, Øyvind N & Hansen, Marianne Nordli (2018). The Scandinavian Model During Increasing Inequality: Recent Trends in Educational Attainment, Earnings and Wealth among Norwegian Siblings. Research in Social Stratification and Mobility.  ISSN 0276-5624.  56, s 53- 63 . doi: 10.1016/j.rssm.2018.06.006
 • Flemmen, Magne; Toft, Maren; Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli & Ljunggren, Jørn (2017). Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction. Sociology.  ISSN 0038-0385.  51(6), s 1277- 1298 . doi: 10.1177/0038038517706325 Full text in Research Archive. Show summary
 • Hansen, Marianne Nordli (2017). Segregering og ulikhet i Oslo-skolen, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  Kapittel 1.  s 257 - 275
 • Strømme, Thea Bertnes & Hansen, Marianne Nordli (2017). Closure in the elite professions: the field of law and medicine in an egalitarian context. Journal of Education and Work.  ISSN 1363-9080.  30(2), s 168- 185 . doi: 10.1080/13639080.2017.1278906
 • Hansen, Marianne Nordli (2014). Entreprenører og arvinger – veier til topposisjoner i næringslivet. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  31(3), s 282- 295
 • Hansen, Marianne Nordli (2014). Self-made wealth or family wealth? Changes in intergenerational wealth mobility. Social Forces.  ISSN 0037-7732.  93(2), s 457- 481 . doi: 10.1093/sf/sou078
 • Hansen, Marianne Nordli (2014). Økende makt i økonomiske eliter?, I: Olav Korsnes; Marianne Nordli Hansen & Johannes Hjellbrekke (red.),  Elite og klasse i et egalitært samfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02183-6.  Kapittel 7.  s 106 - 125
 • Hansen, Marianne Nordli; Andersen, Patrick Lie; Flemmen, Magne & Ljunggren, Jørn (2014). Klasser og eliter, I: Olav Korsnes; Marianne Nordli Hansen & Johannes Hjellbrekke (red.),  Elite og klasse i et egalitært samfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02183-6.  2.  s 25 - 38
 • Hansen, Marianne Nordli & Strømme, Thea Bertnes (2014). De klassiske profesjonene - fortsatt eliteprofesjoner?, I: Olav Korsnes; Marianne Nordli Hansen & Johannes Hjellbrekke (red.),  Elite og klasse i et egalitært samfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02183-6.  Kapittel 3.  s 39 - 53
 • Andersen, Patrick Lie & Hansen, Marianne Nordli (2012). Class and Cultural Capital-The Case of Class Inequality in Educational Performance. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215.  28(5), s 607- 621 . doi: 10.1093/esr/jcr029 Show summary
 • Hansen, Marianne Nordli (2012). Om konsentrasjonen av formue i Norge. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  29(3), s 213- 223
 • Hansen, Marianne Nordli (2011). Finnes det en talentreserve? : betydningen av klassebakgrunn og karakterer for oppnådd utdanning. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  28(3), s 173- 189
 • Hansen, Marianne Nordli (2011). Norsk sosiologi - styringsmakten lydigste tjener?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  52(3), s 237- 242
 • Hansen, Marianne Nordli (2011). Norwegian sociology - a willing instrument of the ruling power?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  52(2), s 237- 242
 • Hansen, Marianne Nordli (2010). Change in intergenerational economic mobility in Norway: conventional versus joint classifications of economic origin. Journal of Economic Inequality.  ISSN 1569-1721.  8(2), s 133- 151 . doi: 10.1007/s10888-009-9109-4
 • Hansen, Marianne Nordli (2010). Hvordan studere endring i ulikhet over tid? Betydningen av økonomisk familiebakgrunn for utdanning, I: Dag Album; Marianne Nordli Hansen & Karin Widerberg (red.),  Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  Kapittel 4.  s 69 - 86
 • Hansen, Marianne Nordli (2010). Utdanningspolitikk og ulikhet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  51(1), s 101- 133
 • Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (2010). Samfunnsklasser og eliter, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39086-7.  Kapittel 8.  s 191 - 213
 • Hansen, Marianne Nordli & Mastekaasa, Arne (2010). Reform 94 - et trendskifte i videregående utdanning? :. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  27(3), s 191- 205
 • Hansen, Marianne Nordli & Mastekaasa, Arne (2010). Utdanning - stabilitet og endring, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39086-7.  5.  s 116 - 143
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind (2010). Klassereisen - mer vanlig i dag?, I: Kenneth Dahlgren & Jørn Ljunggren (red.),  Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01580-4.  Kapittel 14.  s 197 - 212
 • Hansen, Marianne Nordli (2009). Klasseforskjeller og klassemotsetninger i Norge, I: Raino Sverre Malnes (red.),  Prekær Politikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39508-4.  Kapittel 8.  s 123 - 138
 • Hansen, Marianne Nordli (2009). Sosiale nettverk og karriere – tilfellet jurister. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  26(1), s 45- 58
 • Wiborg, Øyvind & Hansen, Marianne Nordli (2009). Change over Time in the Intergenerational Transmission of Social Disadvantage. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215.  25(3), s 379- 394 . doi: 10.1093/esr/jcn055
 • Hansen, Marianne Nordli (2008). Rational Action Theory and Educational Attainment. Changes in the Impact of Economic Resources. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215.  24(1), s 1- 18 . doi: 10.1093/esr/jcm029
 • Hansen, Marianne Nordli (2007). Valgfrihet og styring i skolen - hvordan fungerer den offentlige fellesskolen i Oslo?. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  24(3), s 29- 52
 • Hansen, Marianne Nordli (2006). Økonomisk mobilitet over generasjonene. Endringer over tid. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  23(2), s 221- 230
 • Hansen, Marianne Nordli & Mastekaasa, Arne (2006). Social Origins and Academic Performance at University. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215.  22, s 277- 291
 • Hansen, Marianne Nordli (2005). Den sosiale rekrutteringen til medisinstudiet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  125, s 2213- 2215 Full text in Research Archive.
 • Hansen, Marianne Nordli (2005). Privatskole og karakterer på medisinstudiet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  125, s 2216- 2218
 • Hansen, Marianne Nordli (2005). Ulikhet i osloskolen: rekruttering og segregering. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  5(1), s 3- 26
 • Hansen, Marianne Nordli & De Vibe, Ulrikke (2005). Behov for sosialhjelp og uføretrygd: Individuell ulikke eller sosial arv?. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  22(2), s 149- 156
 • Mastekaasa, Arne & Hansen, Marianne Nordli (2005). Frafall i høyere utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn?, I: Mona Raabe; Oddbjørn Raaum; Per Olaf Aamodt; Nils Martin Stølen & Anne Marie Holseter (red.),  Utdanning 2005 - deltakelse og kompetanse.  Statistisk sentralbyrå.  ISBN 82-537-6844-3.  Kapittel.  s 98 - 121
 • Hansen, Marianne Nordli (2005). Utdanning og ulikhet - valg, prestasjoner og sosiale settinger. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  46(2), s 99- 132
 • Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (2003). Samfunnsklasser og klasseteorier, I:  Det norske samfunn.   kapittel 6.  s 154 - 183
 • Hansen, Marianne Nordli & Mastekaasa, Arne (2003). Utdanning, ulikhet og forandring, I:  Det norske samfunn.   3.  s 69 - 98
 • Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (2003). Samfunnsklasser og eliter, I:  Det norske samfunn.   Kapittel 8.  s 191 - 211
 • Hansen, Marianne Nordli (2002). Sosial status og ekteskap innenfor legestanden. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  19(122), s 1881- 1884
 • Hansen, Marianne Nordli (2001). Closure in an Open Porofession. The Impact of Social Origin and Occupational Success of Graduates of Law in Norway. Work, Employment and Society.  ISSN 0950-0170.  15(3), s 489- 510
 • Hansen, Marianne Nordli (2001). Education and Economic Rewards. Variations by Social-Class Origin and Income Measures. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215.  17(3), s 209- 231
 • Hansen, Marianne Nordli (2001). Om ferdighet og rettferdighet i juridiske karrierer. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  40(5), s 267- 278
 • Hansen, Marianne Nordli (2000). Høyere utdanning og utbytte - hva betyr utenlandsk opprinnelse for inntektsnivå?. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  17, s 223- 234
 • Hansen, Marianne Nordli (2000). Sosial bakgrunn og karakterer blant juridiske kandidater. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  41, s 151- 186 Full text in Research Archive.
 • Danielsen, Arild & Hansen, Marianne Nordli (1999). Makt i Pierre Bourdieus sosiologi, I: Fredrik Engelstad (red.),  Om makt. Teori og kritikk.  Ad Notam Gyldendal.  s 43 - 78
 • Danielsen, Arild; Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (1999). Makt i Pierre Bourdieus sosiologi, I:  Om makt : teori og kritikk.  Ad Notam Gyldendal.  s 43 - 78
 • Hansen, Marianne Nordli (1999). Utdanningspolitikk og ulikhet. Rekrutteringen til høyere utdanning 1985-1996. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  s 173- 203
 • Hansen, Marianne Nordli (1997). Lønnsrettferdighet og referansegrupper i offentlig og privat sektor. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  14(1), s 67- 74
 • Hansen, Marianne Nordli (1997). Social and Economic Inequality in the Educational Career. Do the Effects of Social Background Characteristis Decline?». European Sociological Review.  ISSN 0266-7215.  13(3), s 305- 321
 • Hansen, Marianne Nordli (1997). Sosiale nettverk, rekrutteringskanaler og lønn i det norske arbeidsmarkedet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  38(2), s 171- 195
 • Hansen, Marianne Nordli (1997). The Scandinavian Welfare State Model: The Impact of the Public Sector on Segregation and Gender Equality. Work, Employment and Society.  ISSN 0950-0170.  11(1), s 83- 99
 • Hansen, Marianne Nordli (1996). Earnings in Elite Groups: The Impact of Social Class Origin. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  39(5), s 385- 408
 • Hansen, Marianne Nordli (1996). Har skillet mellom offentlig og privat sektor klasseteoretisk betydning?. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  11(2), s 103- 126
 • Hansen, Marianne Nordli (1996). Rekrutteringskanal og lønn. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  13(2), s 41- 49
 • Hansen, Marianne Nordli (1996). Rett person i rett jobb? Betydningen av foreldrenes økonomi for utdanningsvalg. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  13(2), s 89- 96
 • Hansen, Marianne Nordli (1996). Rett person i rett jobb? Betydningen av foreldrenes økonomi for utdanningsvalg. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  13(2), s 89- 96
 • Hansen, Marianne Nordli (1995). The Vicious Circle of the Welfare State? Women's Labour Market Situation in Norway and Great Britain. Comparative Social Research.  ISSN 0195-6310.  15, s 1- 34
 • Hansen, Marianne Nordli (1994). Ulikhet over livsløpet som effekt av sosial bakgrunn, I: Fredrik Engelstad (red.),  Levekår og fordelingsproblemer.  Institutt for samfunnsforskning, Oslo.  Kapittel 5.  s 53 - 63

View all works in Cristin

 • Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli & Hjellbrekke, Johannes (red.) (2014). Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02183-6.  268 s.
 • Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (red.) (2010). Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  320 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Hansen, Marianne Nordli (2019). Hvilken betydning har utdanning for økonomisk ulikhet?.
 • Hansen, Marianne Nordli (2019, 10. mai). I en klasse for seg. [Internett].  https://www.forskerforum.no/i-en-klasse-for-seg/.
 • Hansen, Marianne Nordli (2019). The international inequality debate and the pattern in Norway.
 • Hansen, Marianne Nordli & Flemmen, Magne (2019). – Fattige velger ikke å ha lite penger. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 3- 3
 • Hansen, Marianne Nordli & Ljunggren, Jørn (2019, 22. januar). Elite: Ordet toppene ikke bruker om seg selv.  Aftenposten.
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind N (2019). Family wealth and educational attainment – a three-generational study of young adults.
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind N (2019). Family wealth, educational attainment and wealth formation - a three generational study of young adults in Norway.
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind N (2019). Family wealth, educational attainment and wealth formation - a three-generational study of young adults.
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind N (2019). Family wealth, educational attainment and wealth formation – a three-generational study of young adults..
 • Bennetzen, Johannes Emil & Hansen, Marianne Nordli (2018). Hvem gjelder det? En klasseanalyse av låneopptak i Norge.
 • Ellingsen, Julie Hjelde & Hansen, Marianne Nordli (2018). "Fordi jeg har muligheten". En kvalitativ studie om Oslo-ungdommens vei inn i videregående skole.
 • Hansen, Marianne Nordli (2018). Klasseanalyse – brennaktuell eller uvitenskapelig og utdatert?.
 • Hansen, Marianne Nordli (2018). Utdanning til besvær – Hvilken rolle spiller skole og utdanning for de økonomiske forskjellene i befolkningen?.
 • Hansen, Marianne Nordli & Flemmen, Magne (2018). Agendakveld: Er Norge et klassesamfunn?.
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind N (2018). Family wealth and educational attainment - a three generational study of young adults in Norway.
 • Uvaag, Stian Aleksander & Hansen, Marianne Nordli (2018). The Class Trajectories of Skilled and Unskilled Workers.
 • Strømme, Thea Bertnes & Hansen, Marianne Nordli (2015). Contested Mobility and Sponsor Mobility in the Classical Elite Professions in Norway.
 • Strømme, Thea Bertnes & Hansen, Marianne Nordli (2015). Elite og Klasse i et egalitært samfunn.
 • Danielsen, Arild & Hansen, Marianne Nordli (2014). Routes to institutional and artistic leadership.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav & Hansen, Marianne Nordli (2014, 10. august). "Et elite stykke Norge".  VG.
 • Wiborg, Øyvind N & Hansen, Marianne Nordli (2014). Wealth inequality during the life course - a study based on sibling correlations.
 • Wiborg, Øyvind N & Hansen, Marianne Nordli (2013). Trends in the total impact of family background - new evidence based on sibling correlations.
 • Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (2010). Introduksjon, I: Dag Album; Marianne Nordli Hansen & Karin Widerberg (red.),  Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  Introduksjon.  s 7 - 14
 • Hansen, Marianne Nordli; Flemmen, Magne & Andersen, Patrick Lie (2009). The Oslo Register Data Class Scheme (ORDC). Final report from the classification procject. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. 1.
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind (2008). Fattigdommens system. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Marianne Nordli (2006). Fluctuations in intergenerational mobility in economic status in Norway.
 • Hansen, Marianne Nordli (2006). The Impact of Economic Resources on Educational Attainment. Changes Over Time.
 • Hansen, Marianne Nordli (2004). En klassedelt skole. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mastekaasa, Arne & Hansen, Marianne Nordli (2003). Kjønnsforskjeller i rekruttering til forskning: Likestilling eller diskriminering. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  20, s 223- 228
 • Hansen, Marianne Nordli (2001). Karriere og familie: En undersøkelse av variasjoner i inntekt blant mannlige og kvinnelige jurister. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  18(2), s 205- 214
 • Hansen, Marianne Nordli (2000). Juridisk makt i arv?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Marianne Nordli (1995). Class and Inequality in Norway. Education, Occupational Success, and Marriage in the Post-War Generation. Rapport. 2.

View all works in Cristin

Published Oct. 14, 2010 9:30 AM - Last modified Aug. 30, 2011 11:55 AM