Elites in an egalitarian society (avslutta)

Makt, klasse og elite er normalt grunnlagt i ei tru på at samfunnet, posisjonar og individa som har desse posisjonane kan bli analyserte som eit multidimensjonert hierarki.

Med dette som bakteppe søkjer prosjektet å utvide vår kunnskap om korleis det sosiale hierarkiet i Noreg blir til. Tre aspekt er sentrale: 

  • Rekruttering til eliten
  • Reproduksjon av eliten
  • Korleis eliten sirkulerer

For meir informasjon, sjå dei engelske prosjektsidene.

Publisert 3. sep. 2010 10:31 - Sist endra 25. apr. 2016 11:29

Kontakt

Besøksadresse
Moltke Moes vei 31
Harriet Holters hus, 2 etg.
0851 Oslo

Postadresse
Postboks 1096 Blindern
0317 Oslo

Telefon og e-post
22 85 52 57 (telefon)
ekspedisjonen@sosgeo.uio.no