Grete Brochmann

Bilde av Grete Brochmann
English version of this page
Telefon +47 22858336
Mobiltelefon +4799278730
Rom 446
Treffetider Mandager 9-10
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Internasjonal migrasjon; EUs politikkutvikling på innvandringsområdet; integrasjonspolitikk i velferdsstater og i et nordisk komparativt perspektiv samt historiske studier av innvandring til Norge.

Undervisning

Underviser på bachelor og masternivå på områdene citizenship, velferdsstat, internasjonal migrasjon og etniske relasjoner.

 • SOS2800 - Internasjonalisering, medborgerskap og velferdsstat I
 • SOS4090 - Masteroppgave i sosiologi
 • SOS4800 - Internasjonalisering, medborgerskap og velferdsstat II

Bakgrunn

 • Dr. polit. i sosiologi v/ UiO 1990
 • Gjesteforsker i Brüssel Université Catholique de Louvain 1992-1993
 • Gjesteforsker v/ University of Berkeley, California 1999-2000
 • Gjeste-professor i Malmø, Sverige 2002
 • Gjesteforsker Boston College, USA 2007-2008

Full CV (i PDF)

Priser

 • Tildelt Brageprisen 2003 for Norsk innvandrings historie 900-2000

Verv

 • Instituttleder 2012-2013
 • Har hatt en rekke verv i Norges forskningsråd, sitter/har sittet i flere styrer (PRIO, ARENA, Historisk institutt v/ UiO, Fritt ord, Flyktninghjelpen, Svenske forskningsrådet (FAS)
 • Har sittet i to regjeringsoppnevnte utvalg (Utlendingslovutvalget og Utvalget for evaluering av resultater i bistanden), og er for tiden styremedlem i Norsk flyktningråd
 • Har hatt verv i Europarådet, i COST-samarbeidet, European Science Foundation
 • Har hatt styreverv i den danske forskningsstiftelsen AMID og i den svenske makt- og integrasjonsutredningen
 • Var forskningsleder v/ Institutt for samfunnsforskning 1995-2007
 • Leder for tiden et offentlig utvalg om velferd og migrasjon
Emneord: Sosiologi, Internasjonal migrasjon, Velferdsstat

Publikasjoner

 • Brochmann, Grete & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Philosophies of integration? Elite views on citizenship policies in Scandinavia. Ethnicities.  ISSN 1468-7968. . doi: 10.1177/1468796820950453 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Brochmann, Grete; Erdal, Marta Bivand; Kruse, Mathias; Jensen, Kristian Kriegbaum; Bevelander, Pieter; Mouritsen, Per & Bech, Emily Cochran (2020). Assessments of citizenship criteria: are immigrants more liberal?. Journal of Ethnic and Migration Studies.  ISSN 1369-183X.  46(13) . doi: 10.1080/1369183X.2020.1756762 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brochmann, Grete (2019). Investigating Immigration and the Sustainability of the Norwegian Welfare State: The Role of Government Commissions., In Martin Ruhs; Kristof Tamas & Joakim Palme (ed.),  Bridging the Gap. Linking Research to Public Debates and Policy-Making On Migration and Intergration..  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-883455-7.  7.
 • Brochmann, Grete (2019). Nasjonen bak vår rygg. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål.  (3)
 • Brochmann, Grete & Dølvik, Jon Erik (2018). The welfares state and international migration. The European challenge., In Bent Greve (ed.),  Routledge Handbook of the Welfare State, Second Edition.  Routledge.  ISBN 978-1-138-63164-9.  44.  s 508 - 521
 • Brochmann, Grete (2017). Immigration policies of the Scandinavian countries., In Peter Nedergaard & Anders Wivel (ed.),  The Routledge Handbook of Scandinavian Politics.  Routledge.  ISBN 9781138905856.  Chapter 18.  s 229 - 239
 • Brochmann, Grete & Grødem, Anne Skevik (2017). Den norske modellens møte med innvandring - et regime i endring, I: Mary Ann Stamsø (red.),  Velferdsstaten i endring : Om norsk helse- og sosialpolitikk (3. utg).  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-424005.  Kapittel 14.  s 362 - 381 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jensen, Kristian Kriegbaum; Fernandez, Christian & Brochmann, Grete (2017). Nationhood and Scandinavian naturalization politics: varieties of the civic turn. Citizenship Studies.  ISSN 1362-1025.  21(5), s 606- 624 . doi: 10.1080/13621025.2017.1330399 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brochmann, Grete (2016). Innvandring til Skandinavia. Velferdsstater i pluralismens tid, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn, bind 1..  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490208.  kap 6.  s 130 - 155
 • Brekke, Jan-Paul & Brochmann, Grete (2015). Stuck in Transit: Secondary Migration of Asylum Seekers in Europe, National Differences, and the Dublin Regulation. Journal of Refugee Studies.  ISSN 0951-6328.  28(2), s 145- 162 . doi: 10.1093/jrs/feu028 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brochmann, Grete (2015). Immigration and the Nordic Welfare State: a tense companionship., In Pauli Kettunen; Sonya Michel & Klaus Petersen (ed.),  Race, Ethnicity and Welfare States. An American Dilemma?.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781784715366.  Part II.  s 83 - 106
 • Brochmann, Grete (2015). Nation-building in the Scandinavian Welfare State: The Immigration Challenge.. Nordicum-Mediterraneum.  ISSN 1670-6242.  10(2) . doi: 10.33112/nm.10.2.3
 • Hagelund, Anniken & Brochmann, Grete (2015). Migrationspolitik in den skandinavischen Wohlfahrtsstaaten, I: Bernd Henningsen; sven jochem & Siegfried Frech (red.),  Das Politische Skandinavien. Gesellschaft, Wirtschaft, Politik & Kultur.  Wochen Schau Verlag.  ISBN 978-3-7344-0050-6.  kap.  s 173 - 198
 • Brochmann, Grete (2014). På grensen. Innvandringskontroll under press, I: Dag Harald Claes; Knut Heidar & Cathrine Holst (red.),  Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022598.  6.  s 113 - 133
 • Brochmann, Grete (2014). Scandinavia. Governing Immigration in Advanced Welfare States, In James F. et al. Hollifield (ed.),  Controlling Immigration. A Global Perspective.  Stanford University Press.  ISBN 9780804786270.  9.  s 281 - 302
 • Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (2014). Migrationspolitik in den Skandinavischen Wohlfahrtsstaaten: Zuwanderung und integration). Der Burger im Staat.  ISSN 0007-3121.  64(2-3), s 149- 158 Vis sammendrag
 • Brochmann, Grete & Djuve, Anne Britt (2013). Multiculturalism or Assimilation? The Norwegian Welfare State Approach, In Peter Kivisto & Östen Wahlbeck (ed.),  Debating multiculturalism in the nordic welfare states.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-36019-8.  9.  s 219 - 245
 • Brochmann, Grete & Grødem, Anne Skevik (2013). Migration and welfare sustainability. The case of Norway, In Grete Brochmann & Elena Jurado (ed.),  Europe's immigration challenge. Reconciling work, welfare and mobility.  I.B. Tauris.  ISBN 9781780762265.  Kap. 3.  s 59 - 76
 • Dølvik, Jon Erik; Brochmann, Grete & Jurado, Elena (2013). ‘Europe’s Immigration Challenge’ (Chapter 1), In Grete Brochmann & Elena Jurado (ed.),  Europe's immigration challenge. Reconciling work, welfare and mobility.  I.B. Tauris.  ISBN 9781780762265.  1 Introduction.
 • Brochmann, Grete (2012). Å bli norsk i det 21. århundret, I: Aagedal Olaf (red.),  Statsborgarseremoniar i Skandinavia.  Unipub forlag.  ISBN 9788274774988.  del.  s 23 - 51
 • Brochmann, Grete (2011). Citizenship and welfare in the Norwegian nation state. The immigration challenge, I: andrezej suszycki (red.),  Welfare citizenship and welfare nationalism.  Nordic centre of excellence nordwel.  ISBN 978-952-10-6980-2.  6.  s 193 - 227
 • Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (2011). Migrants in the Scandinavian welfare state. The emergence of a social policy problem. Nordic Journal of Migration Research.  ISSN 1799-649X.  1(1), s 13- 24 . doi: 10.2478/v10202-011-0003-3
 • Brochmann, Grete (2010). Immigration and the Nordic welfare state - a tense companionship, I: Stein Kuhnle (red.),  The Nordic Welfare State - a Basic reader.  Fudan University Press.  ISBN 9787309072327.  kapittel 14.  s 313 - 334
 • Brochmann, Grete (2010). Innvandring og det flerkulturelle Norge, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39086-7.  kapittel 19.  s 435 - 457
 • Brochmann, Grete (2010). Innvandringskontroll i en internasjonalisert velferdsstat, I: vigdis vevstad (red.),  Utlendingsloven. Kommentarutgave.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215016313.  innledning.  s 21 - 35
 • Brochmann, Grete (2010). L’immigration et l’État providence nordique – un compagnonnage tendu. Revue d'histoire Nordique.  ISSN 1778-9605.
 • Brochmann, Grete (2010). War brides in Norway, In Klaus J. Bade (ed.),  Encyclopaedia Migration in Europe since the 17th Century.  Cambridge University Press.  ISBN 9783770541331.  del.  s 422 - 424
 • Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (2010). From rights to duties? Welfare and citizenship for immigrants and refugees in Scandinavia, In Patrick Baert; Sokratis Koniordos; Giovanna Procacci & Carlo Ruzza (ed.),  Conflict, Citizenship and Civil Society.  Routledge.  ISBN 9780415558730.  Part 2.
 • Brochmann, Grete & Seland, Idunn (2010). Citizenship policies and ideas of nationhood in Scandinavia. Citizenship Studies.  ISSN 1362-1025.  14(4), s 429- 443 . doi: 10.1080/13621025.2010.490037
 • Brochmann, Grete & Borchgrevink, Tordis (2009). Hijab i snøballkrig. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  2, s 58- 67
 • Brochmann, Grete (2008). ”Immigration, the Welfare state and Working Life – the Case of Norway”. European Review.  ISSN 1062-7987.  16(4), s 1- 8 . doi: 10.1017/S1062798708000458
 • Brochmann, Grete & Dølvik, Jon Erik (2008). A Imigracao: Inimiga do Estado-Providencia?, In Demetrios Papademetriou (ed.),  A Europa e os seus Imigrantes no Século XXI.  Fundacao Luso-Americana.  ISBN 9789728654337.  kapittel.  s 183 - 211
 • Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (2007). Velferd og innvandrere. For mye, feil eller ikke nok?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  48(2)
 • Brochmann, Grete (2007). Britische Kriegsbräute in Norwegen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, I: Klaus J. Bade; Pieter C. Emmer; Leo Lucassen & Jochen Oltmer (red.),  Enzyklopädie Migration in Europa Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart.  Verlag Ferdinand Schöningh.  ISBN 978-3-506-75632-9.  Gruppen.  s 422 - 424

Se alle arbeider i Cristin

 • Brochmann, Grete; Jensen, Bent; Nielsen, Bodil Wullum & Skaksen, Jan Rose (2020). Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-87-023-0755-9.  296 s.
 • Brochmann, Grete & Kjeldstadli, Knut (2014). Innvandringen til Norge. 900-2010. Pax Forlag.  ISBN 9788253035932.  492 s.
 • Brochmann, Grete & Jurado, Elena (ed.) (2013). Europe's immigration challenge. Reconciling work, welfare and mobility. I.B. Tauris.  ISBN 9781780762265.  256 s.
 • Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (2012). Immigration Policy and the Scandinavian Welfare State 1945-2010. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-30238-9.  297 s.
 • Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (2010). Velferdens grenser : Innvandringspolitikk og velferdsstat i Skandinavia 1945-2010. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215016177.  391 s.
 • Brochmann, Grete & Kjeldstadli, Knut (2008). A history of immigration. The case of Norway 900-2000. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215013138.  329 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brochmann, Grete & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Er statsborgerpolitikk et godt redskap for integrasjon?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Bevelander, Pieter; Erdal, Marta Bivand; Brochmann, Grete; Bech, Emily Cochran; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Mouritsen, Per (2019). Infödda och invandrade ense om krav för medborgarskap. Dagens nyheter.  ISSN 1101-2447. Vis sammendrag
 • Brochmann, Grete (2019). Faglighet og farlighet. [Professionalism and danger]. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  60(1), s 81- 83 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-01-06
 • Brochmann, Grete; Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Statsborger i Skandinavia – hvem bør få innpass?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Brochmann, Grete & Grødem, Anne Skevik (2019). Absorption Capacity as Means for Assessing Sustainable Immigration. EMN Norway Occasional Paper.
 • Erdal, Marta Bivand; Bertelli, Davide; Kruse, Mathias; Tjønn, Mathias Hatleskog; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Brochmann, Grete; Bevelander, Pieter; Mouritsen, Per; Bech, Emily Cochran & jensen, kristian kriegbaum (2019). Citizenship, Participation and Belonging in Scandinavia: Results from a survey among young adults of diverse origins in Norway, Sweden and Denmark. PRIO Paper. 7.
 • Holden, Steinar; Brochmann, Grete; Calmfors, Lars; Holen, Elisabeth; Røed, Knut & von Simson, Kristine (2019). Tiltak for å øke sysselsettingen. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Brochmann, Grete (2018). Innvandring og velferdspolitikk. Skandinavisk uro., I: Sven Egil Omdal (red.),  Skandinavisk uro. Norske, danske og svenske tilstander..  Forlaget Press.  ISBN 9788232801954.  Del 2.  s 83 - 102
 • Brochmann, Grete (2017, 01. februar). Ekspertutvalg: Slik kan velferdsstaten håndtere høy innvandring.  VG.
 • Brochmann, Grete (2017, 21. februar). Fritt ord om Leo Ajkic - Grete Brochmann. [Radio].  NRK Dagsnytt.
 • Brochmann, Grete (2017, 01. februar). Gjest - Dagsnytt 18. [Radio].  NRK Dagsnytt 18.
 • Brochmann, Grete (2017, 03. februar). Hvor mange flyktninger trengs det for å ødelegge velferdsstaten?.  Morgenbladet.
 • Brochmann, Grete (2017, 16. februar). Innvandring og velferdsordninger. [TV].  Debatten, NRK.
 • Brochmann, Grete (2017, 15. februar). Mohammed og mamma. [Radio].  Ekko.
 • Brochmann, Grete (red.) (2017). NOU 2017:2 Integrasjon og tillit — Langsiktige konsekvenser av høy innvandring. NOU - Norges offentlige utredninger. 2.
 • Brochmann, Grete (2017). Norge har så langt ikke lyktes godt nok i å innlemme flyktninger i arbeidslivet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Brochmann, Grete (2017). "Scandinavian Immigration Policies".
 • Brochmann, Grete (2017). Utvalg leverer utredning om langsiktige konsekvenser av høy innvandring.
 • Brochmann, Grete (2016, 03. januar). Hun skal hjelpe Regjeringen med å få innvandrere i arbeid.  Aftenposten.
 • Brochmann, Grete (2016, 05. mai). Integreringstiltak blir liggende.  Aftenposten.
 • Brochmann, Grete (2016). Key note: The Scandinavian approach to immigration policy..
 • Brochmann, Grete (2016). Lecture on the Nordic Model and the immigration challenge.
 • Brochmann, Grete (2016). Per Mouritsen (2015) En plads I verden. Det moderne medborgerskab.. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.
 • Brochmann, Grete (2016, 07. september). Podcast med Professor Grete Brochmann om innvandring og trygd - og om sin egen kjærlighet til velferdsstaten.. [Internett].  VG.
 • Brochmann, Grete (2016). The survival of the Nordic Welfare Model: The Migration Challenge., In Andras Simonyi & Debra Cagan (ed.),  Nordic Ways.  Center for Transatlantic Relations.  ISBN 9780990772118.  Kap 7.  s 239 - 247
 • Brochmann, Grete (2015, 12. november). Debatten. [TV].  NRK.
 • Brochmann, Grete (2015). Den nye innvandringen.. Norgeshistorie.no.
 • Brochmann, Grete (2015). Erik Bleich (2011). "The freedom to be racist? How the United States and Europe struggle to preserve freedom and combat racism." Oxford Uni. Press.. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  4(45)
 • Brochmann, Grete (2015, 22. november). Gjest - NRK Ytring. [Radio].  NRK Ytring.
 • Brochmann, Grete (2015). Innvandringsreguleringen fra 1970-tallet hadde relevante innsikter. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Brochmann, Grete (2015). New York Review of Books, conference on “What’s wrong with the Economy?” Lecture on the Nordic Model.
 • Brochmann, Grete (2015). Talk on European asylum policies.
 • Brochmann, Grete (2015). Talk on Refugees and migrants as a legal and humanitarian challenge.
 • Brochmann, Grete (2015). Talk on the Welfare and Migration commission.
 • Brochmann, Grete (2014). “Governing Immigration in advanced Welfare States. The Case of Scandinavia".
 • Brochmann, Grete (2014). Integrasjon..
 • Brochmann, Grete (2014). Key note: Nationalism or bounded universalism. The Scandinavian case.
 • Brochmann, Grete (2013). Den legitime balansering? Ujevn antologi om et helt sentralt migrasjonsfelt. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  4(13)
 • Brochmann, Grete (2013). Lecture on Immigration and the sustainability of the European welfare state.
 • Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (2012). Vems välfärdsstat?. Framtider.  ISSN 0281-0492.  2
 • Brochmann, Grete (2011). Lecture on integration policy dilemmas in Europe.
 • Brochmann, Grete (2011). Lecture on the Norwegian Welfare and Migration Commission.
 • Brochmann, Grete (red.) (2011). NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon - Den norske modellens framtid. NOU - Norges offentlige utredninger. 7.
 • Brochmann, Grete (2011). Samfunn. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  19(3)
 • Brochmann, Grete (2011). Talk on Challenges in Norwegian immigration policies.
 • Brochmann, Grete (2011). Talk on Scandinavian nation-building and the immigration challenge.
 • Brochmann, Grete (2011). “The welfare state and immigration policies in Scandinavia”.
 • Aarebrot, Frank; Waage, Hilde Henriksen; Gundersen, Kristian; Matlary, Janne Haaland; Hessen, Dag Olav; Brochmann, Grete; Eriksen, Trond Berg; Lomheim, Sylfest; Hurum, Jørn Harald; Hellesøy, Cathrine & Endresen, Kristoffer Hatteland (2010, 26. juni). Vi er ikke blitt redde!.  Aftenposten.
 • Brochmann, Grete (2010). Lecture on “Norwegian immigration policy”.
 • Brochmann, Grete (2010). Panel on “The politics on immigration and integration in Europe”.
 • Brochmann, Grete (2009). Peo Hansen (2008), EU:s migrationspolitik under 50 år : ett integrerat perspektiv på en motsägelsefull utveckling. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning.  ISSN 1502-4008.  10(2)
 • Brochmann, Grete (2009). “The Scandinavian Dream. Foreigners and the Ethos of Equality”.
 • Brochmann, Grete (2008). Current immigration policies in Scandinavia.
 • Brochmann, Grete (2008). Elsker vi Amerika likevel?. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (4)
 • Brochmann, Grete (2008). Immigration, working life and Social Protection.
 • Brochmann, Grete (2008). Internasjonal migrasjon, velferdsstat og arbeidsinnvandring.
 • Brochmann, Grete (2008). The Nordic Model, Immigration reforms.
 • Brochmann, Grete (2008). The Scandinavian welfare state and the challenge of immigration.
 • Brochmann, Grete (2008). The interconnection between labour market and immigration policy.
 • Brochmann, Grete & borchgrevink, tordis (2008). Mangfold uten grenser. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (3), s 22- 32

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. okt. 2010 19:09 - Sist endret 2. nov. 2020 08:11