Grete Brochmann

Bilde av Grete Brochmann
English version of this page
Telefon +47 22858336
Rom 446
Treffetider Mandager 9-10
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Internasjonal migrasjon; EUs politikkutvikling på innvandringsområdet; integrasjonspolitikk i velferdsstater og i et nordisk komparativt perspektiv samt historiske studier av innvandring til Norge.

Undervisning

Underviser på bachelor og masternivå på områdene citizenship, velferdsstat, internasjonal migrasjon og etniske relasjoner.

 • SOS2800 - Internasjonalisering, medborgerskap og velferdsstat I
 • SOS4090 - Masteroppgave i sosiologi
 • SOS4800 - Internasjonalisering, medborgerskap og velferdsstat II

Bakgrunn

 • Dr. polit. i sosiologi v/ UiO 1990
 • Gjesteforsker i Brüssel Université Catholique de Louvain 1992-1993
 • Gjesteforsker v/ University of Berkeley, California 1999-2000
 • Gjeste-professor i Malmø, Sverige 2002
 • Gjesteforsker Boston College, USA 2007-2008

Full CV (i PDF)

Priser

 • Tildelt Brageprisen 2003 for Norsk innvandrings historie 900-2000

Verv

 • Instituttleder 2012-2013
 • Har hatt en rekke verv i Norges forskningsråd, sitter/har sittet i flere styrer (PRIO, ARENA, Historisk institutt v/ UiO, Fritt ord, Flyktninghjelpen, Svenske forskningsrådet (FAS)
 • Har sittet i to regjeringsoppnevnte utvalg (Utlendingslovutvalget og Utvalget for evaluering av resultater i bistanden), og er for tiden styremedlem i Norsk flyktningråd
 • Har hatt verv i Europarådet, i COST-samarbeidet, European Science Foundation
 • Har hatt styreverv i den danske forskningsstiftelsen AMID og i den svenske makt- og integrasjonsutredningen
 • Var forskningsleder v/ Institutt for samfunnsforskning 1995-2007
 • Leder for tiden et offentlig utvalg om velferd og migrasjon
Emneord: Sosiologi, Internasjonal migrasjon, Velferdsstat

Publikasjoner

 • Brochmann, Grete (2021). From Bounded Universalism to the Trial of Internationalization: Migration and Social Democracy in Scandinavia. I Brandal, Nikolai; Bratberg, Øivind & Thorsen, Dag Einar (Red.), Social Democracy in the 21st Century. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 9781839099533. s. 195–222.
 • Brochmann, Grete & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Philosophies of integration? Elite views on citizenship policies in Scandinavia. Ethnicities. ISSN 1468-7968. doi: 10.1177/1468796820950453. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Brochmann, Grete; Erdal, Marta Bivand; Kruse, Mathias; Jensen, Kristian Kriegbaum & Bevelander, Pieter [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Assessments of citizenship criteria: are immigrants more liberal? Journal of Ethnic and Migration Studies. ISSN 1369-183X. 46(13). doi: 10.1080/1369183X.2020.1756762. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brochmann, Grete (2019). Nasjonen bak vår rygg. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål.
 • Brochmann, Grete (2019). Investigating Immigration and the Sustainability of the Norwegian Welfare State: The Role of Government Commissions. I Ruhs, Martin; Tamas, Kristof & Palme, Joakim (Red.), Bridging the Gap. Linking Research to Public Debates and Policy-Making On Migration and Intergration.. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-883455-7. doi: 10.1093/oso/9780198834557.003.0007.
 • Brochmann, Grete & Dølvik, Jon Erik (2018). The welfares state and international migration. The European challenge. I Greve, Bent (Red.), Routledge Handbook of the Welfare State, Second Edition. Routledge. ISSN 978-1-138-63164-9. s. 508–521.
 • Brochmann, Grete (2017). Immigration policies of the Scandinavian countries. I Nedergaard, Peter & Wivel, Anders (Red.), The Routledge Handbook of Scandinavian Politics. Routledge. ISSN 9781138905856. s. 229–239. doi: 10.4324/9781315695716-18.
 • Jensen, Kristian Kriegbaum; Fernandez, Christian & Brochmann, Grete (2017). Nationhood and Scandinavian naturalization politics: varieties of the civic turn. Citizenship Studies. ISSN 1362-1025. 21(5), s. 606–624. doi: 10.1080/13621025.2017.1330399. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brochmann, Grete & Grødem, Anne Skevik (2017). Den norske modellens møte med innvandring - et regime i endring. I Stamsø, Mary Ann (Red.), Velferdsstaten i endring : Om norsk helse- og sosialpolitikk (3. utg). Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-424005. s. 362–381. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brochmann, Grete (2016). Innvandring til Skandinavia. Velferdsstater i pluralismens tid. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn, bind 1.. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205490208. s. 130–155.
 • Brochmann, Grete (2015). Immigration and the Nordic Welfare State: a tense companionship. I Kettunen, Pauli; Michel, Sonya & Petersen, Klaus (Red.), Race, Ethnicity and Welfare States. An American Dilemma?. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781784715366. s. 83–106. doi: 10.4337/9781784715373.
 • Brochmann, Grete (2015). Nation-building in the Scandinavian Welfare State: The Immigration Challenge. Nordicum-Mediterraneum. ISSN 1670-6242. 10(2). doi: 10.33112/nm.10.2.3.
 • Hagelund, Anniken & Brochmann, Grete (2015). Migrationspolitik in den skandinavischen Wohlfahrtsstaaten. I Henningsen, Bernd; jochem, sven & Frech, Siegfried (Red.), Das Politische Skandinavien. Gesellschaft, Wirtschaft, Politik & Kultur. Wochen Schau Verlag. ISSN 978-3-7344-0050-6. s. 173–198.
 • Brekke, Jan-Paul & Brochmann, Grete (2015). Stuck in Transit: Secondary Migration of Asylum Seekers in Europe, National Differences, and the Dublin Regulation. Journal of Refugee Studies. ISSN 0951-6328. 28(2), s. 145–162. doi: 10.1093/jrs/feu028. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (2014). Migrationspolitik in den Skandinavischen Wohlfahrtsstaaten: Zuwanderung und integration). Der Burger im Staat. ISSN 0007-3121. 64(2-3 ), s. 149–158.
 • Brochmann, Grete (2014). Scandinavia. Governing Immigration in Advanced Welfare States. I Hollifield, James F. et al. (Red.), Controlling Immigration. A Global Perspective. Stanford University Press. ISSN 9780804786270. s. 281–302.
 • Brochmann, Grete (2014). På grensen. Innvandringskontroll under press. I Claes, Dag Harald; Heidar, Knut & Holst, Cathrine (Red.), Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022598. s. 113–133.
 • Dølvik, Jon Erik; Brochmann, Grete & Jurado, Elena (2013). ‘Europe’s Immigration Challenge’ (Chapter 1). I Brochmann, Grete & Jurado, Elena (Red.), Europe's immigration challenge. Reconciling work, welfare and mobility. I.B. Tauris. ISSN 9781780762265.
 • Brochmann, Grete & Grødem, Anne Skevik (2013). Migration and welfare sustainability. The case of Norway. I Brochmann, Grete & Jurado, Elena (Red.), Europe's immigration challenge. Reconciling work, welfare and mobility. I.B. Tauris. ISSN 9781780762265. s. 59–76. doi: 10.5040/9780755619931.ch-003.
 • Brochmann, Grete & Djuve, Anne Britt (2013). Multiculturalism or Assimilation? The Norwegian Welfare State Approach. I Kivisto, Peter & Wahlbeck, Östen (Red.), Debating multiculturalism in the nordic welfare states. Palgrave Macmillan. ISSN 978-0-230-36019-8. s. 219–245. doi: 10.1057/9781137318459.0013.
 • Brochmann, Grete (2012). Å bli norsk i det 21. århundret. I Olaf, Aagedal (Red.), Statsborgarseremoniar i Skandinavia. Unipub forlag. ISSN 9788274774988. s. 23–51.
 • Brochmann, Grete (2011). Citizenship and welfare in the Norwegian nation state. The immigration challenge. I suszycki, andrezej (Red.), Welfare citizenship and welfare nationalism. Nordic centre of excellence nordwel. ISSN 978-952-10-6980-2. s. 193–227.
 • Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (2011). Migrants in the Scandinavian welfare state. The emergence of a social policy problem. Nordic Journal of Migration Research. ISSN 1799-649X. 1(1), s. 13–24. doi: 10.2478/v10202-011-0003-3.
 • Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (2010). From rights to duties? Welfare and citizenship for immigrants and refugees in Scandinavia. I Baert, Patrick ; Koniordos, Sokratis; Procacci, Giovanna & Ruzza, Carlo (Red.), Conflict, Citizenship and Civil Society. Routledge. ISSN 9780415558730.
 • Brochmann, Grete (2010). Innvandringskontroll i en internasjonalisert velferdsstat. I vevstad, vigdis (Red.), Utlendingsloven. Kommentarutgave. Universitetsforlaget. ISSN 9788215016313. s. 21–35.
 • Brochmann, Grete (2010). Immigration and the Nordic welfare state - a tense companionship. I Kuhnle, Stein (Red.), The Nordic Welfare State - a Basic reader. Fudan University Press. ISSN 9787309072327. s. 313–334.
 • Brochmann, Grete (2010). War brides in Norway. I Bade, Klaus J. (Red.), Encyclopaedia Migration in Europe since the 17th Century. Cambridge University Press. ISSN 9783770541331. s. 422–424.
 • Brochmann, Grete (2010). Innvandring og det flerkulturelle Norge. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39086-7. s. 435–457.
 • Brochmann, Grete (2010). L’immigration et l’État providence nordique – un compagnonnage tendu. Revue d'histoire Nordique. ISSN 1778-9605.
 • Brochmann, Grete & Seland, Idunn (2010). Citizenship policies and ideas of nationhood in Scandinavia. Citizenship Studies. ISSN 1362-1025. 14(4), s. 429–443. doi: 10.1080/13621025.2010.490037.
 • Brochmann, Grete & Borchgrevink, Tordis (2009). Hijab i snøballkrig. Samtiden. ISSN 0036-3928. 2, s. 58–67.
 • Brochmann, Grete & Dølvik, Jon Erik (2008). A Imigracao: Inimiga do Estado-Providencia? I Papademetriou, Demetrios (Red.), A Europa e os seus Imigrantes no Século XXI. Fundacao Luso-Americana. ISSN 9789728654337. s. 183–211.
 • Brochmann, Grete (2008). ”Immigration, the Welfare state and Working Life – the Case of Norway”. European Review. ISSN 1062-7987. 16(4), s. 1–8. doi: 10.1017/S1062798708000458.
 • Brochmann, Grete (2007). Britische Kriegsbräute in Norwegen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. I Bade, Klaus J.; Emmer, Pieter C.; Lucassen, Leo & Oltmer, Jochen (Red.), Enzyklopädie Migration in Europa Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Verlag Ferdinand Schöningh. ISSN 978-3-506-75632-9. s. 422–424.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brochmann, Grete; Jensen, Bent; Nielsen, Bodil Wullum & Skaksen, Jan Rose (2020). Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-87-023-0755-9. 296 s.
 • Brochmann, Grete & Kjeldstadli, Knut (2014). Innvandringen til Norge. 900-2010. Pax Forlag. ISBN 9788253035932. 492 s.
 • Brochmann, Grete & Jurado, Elena (2013). Europe's immigration challenge. Reconciling work, welfare and mobility. I.B. Tauris. ISBN 9781780762265. 256 s.
 • Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (2012). Immigration Policy and the Scandinavian Welfare State 1945-2010. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-30238-9. 297 s.
 • Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (2010). Velferdens grenser : Innvandringspolitikk og velferdsstat i Skandinavia 1945-2010. Universitetsforlaget. ISBN 9788215016177. 391 s.
 • Brochmann, Grete & Kjeldstadli, Knut (2008). A history of immigration. The case of Norway 900-2000. Universitetsforlaget. ISBN 9788215013138. 329 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brochmann, Grete & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Er statsborgerpolitikk et godt redskap for integrasjon? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Brochmann, Grete (2019). Faglighet og farlighet. [Professionalism and danger]. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 60(1), s. 81–83. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-01-06.
 • Holden, Steinar; Brochmann, Grete; Calmfors, Lars; Holen, Elisabeth; Røed, Knut & von Simson, Kristine (2019). Tiltak for å øke sysselsettingen. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Bevelander, Pieter; Erdal, Marta Bivand; Brochmann, Grete; Bech, Emily Cochran; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Mouritsen, Per (2019). Infödda och invandrade ense om krav för medborgarskap. Dagens nyheter. ISSN 1101-2447.
 • Brochmann, Grete; Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Statsborger i Skandinavia – hvem bør få innpass? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Brochmann, Grete (2018). Innvandring og velferdspolitikk. Skandinavisk uro. I Omdal, Sven Egil (Red.), Skandinavisk uro. Norske, danske og svenske tilstander.. Forlaget Press. ISSN 9788232801954. s. 83–102.
 • Brochmann, Grete (2017). "Scandinavian Immigration Policies".
 • Brochmann, Grete (2017). Gjest - Dagsnytt 18. [Radio]. NRK Dagsnytt 18.
 • Brochmann, Grete (2017). Mohammed og mamma. [Radio]. Ekko.
 • Brochmann, Grete (2017). Fritt ord om Leo Ajkic - Grete Brochmann. [Radio]. NRK Dagsnytt.
 • Brochmann, Grete (2017). Innvandring og velferdsordninger. [TV]. Debatten, NRK.
 • Brochmann, Grete (2017). Ekspertutvalg: Slik kan velferdsstaten håndtere høy innvandring. [Avis]. VG.
 • Brochmann, Grete (2017). Hvor mange flyktninger trengs det for å ødelegge velferdsstaten? [Avis]. Morgenbladet.
 • Brochmann, Grete (2017). Norge har så langt ikke lyktes godt nok i å innlemme flyktninger i arbeidslivet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Brochmann, Grete (2016). Lecture on the Nordic Model and the immigration challenge.
 • Brochmann, Grete (2016). Key note: The Scandinavian approach to immigration policy.
 • Brochmann, Grete (2016). Integreringstiltak blir liggende. [Avis]. Aftenposten.
 • Brochmann, Grete (2016). Hun skal hjelpe Regjeringen med å få innvandrere i arbeid. [Avis]. Aftenposten.
 • Brochmann, Grete (2016). Podcast med Professor Grete Brochmann om innvandring og trygd - og om sin egen kjærlighet til velferdsstaten. [Internett]. VG.
 • Brochmann, Grete (2016). The survival of the Nordic Welfare Model: The Migration Challenge. I Simonyi, Andras & Cagan, Debra (Red.), Nordic Ways. Center for Transatlantic Relations. ISSN 9780990772118. s. 239–247.
 • Brochmann, Grete (2016). Per Mouritsen (2015) En plads I verden. Det moderne medborgerskab. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X.
 • Brochmann, Grete (2015). Talk on European asylum policies.
 • Brochmann, Grete (2015). New York Review of Books, conference on “What’s wrong with the Economy?” Lecture on the Nordic Model.
 • Brochmann, Grete (2015). Talk on the Welfare and Migration commission.
 • Brochmann, Grete (2015). Talk on Refugees and migrants as a legal and humanitarian challenge.
 • Brochmann, Grete (2015). Innvandringsreguleringen fra 1970-tallet hadde relevante innsikter. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Brochmann, Grete (2015). Gjest - NRK Ytring. [Radio]. NRK Ytring .
 • Brochmann, Grete (2015). Debatten. [TV]. NRK.
 • Brochmann, Grete (2015). Den nye innvandringen. Norgeshistorie.no.
 • Brochmann, Grete (2015). Erik Bleich (2011). "The freedom to be racist? How the United States and Europe struggle to preserve freedom and combat racism." Oxford Uni. Press. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 4(45).
 • Brochmann, Grete (2014). “Governing Immigration in advanced Welfare States. The Case of Scandinavia".
 • Brochmann, Grete (2014). Key note: Nationalism or bounded universalism. The Scandinavian case.
 • Brochmann, Grete (2013). Lecture on Immigration and the sustainability of the European welfare state.
 • Brochmann, Grete (2013). Den legitime balansering? Ujevn antologi om et helt sentralt migrasjonsfelt. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 4(13).
 • Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (2012). Vems välfärdsstat? Framtider. ISSN 0281-0492. 2.
 • Brochmann, Grete (2011). Samfunn. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 19(3).
 • Brochmann, Grete (2011). “The welfare state and immigration policies in Scandinavia”.
 • Brochmann, Grete (2011). Talk on Challenges in Norwegian immigration policies.
 • Brochmann, Grete (2011). Lecture on integration policy dilemmas in Europe.
 • Brochmann, Grete (2011). Lecture on the Norwegian Welfare and Migration Commission.
 • Brochmann, Grete (2011). Talk on Scandinavian nation-building and the immigration challenge.
 • Aarebrot, Frank; Waage, Hilde Henriksen; Gundersen, Kristian; Matlary, Janne Haaland; Hessen, Dag Olav & Brochmann, Grete [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2010). Vi er ikke blitt redde! [Avis]. Aftenposten.
 • Brochmann, Grete (2010). Panel on “The politics on immigration and integration in Europe”.
 • Brochmann, Grete (2010). Lecture on “Norwegian immigration policy”.
 • Brochmann, Grete (2009). Peo Hansen (2008), EU:s migrationspolitik under 50 år : ett integrerat perspektiv på en motsägelsefull utveckling. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning. ISSN 1502-4008. 10(2).
 • Brochmann, Grete (2009). “The Scandinavian Dream. Foreigners and the Ethos of Equality”.
 • Brochmann, Grete & borchgrevink, tordis (2008). Mangfold uten grenser. Samtiden. ISSN 0036-3928. s. 22–32.
 • Brochmann, Grete (2008). Elsker vi Amerika likevel? Samtiden. ISSN 0036-3928.
 • Brochmann, Grete (2008). The Scandinavian welfare state and the challenge of immigration.
 • Brochmann, Grete (2008). Current immigration policies in Scandinavia.
 • Brochmann, Grete (2008). The Nordic Model, Immigration reforms.
 • Brochmann, Grete (2008). Immigration, working life and Social Protection.
 • Brochmann, Grete (2008). The interconnection between labour market and immigration policy.
 • Erdal, Marta Bivand; Bertelli, Davide; Kruse, Mathias; Tjønn, Mathias Hatleskog; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Brochmann, Grete [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Citizenship, Participation and Belonging in Scandinavia: Results from a survey among young adults of diverse origins in Norway, Sweden and Denmark. Peace Research Institute Oslo (PRIO). ISSN 978-82-343-0048-6. 2019(7).
 • Brochmann, Grete & Grødem, Anne Skevik (2019). Absorption Capacity as Means for Assessing Sustainable Immigration. EMN Norway Occasional Paper. European Migration Network Norway.
 • Brochmann, Grete (2014). Integrasjon. Store Norske Leksikon.
 • Brochmann, Grete (2011). NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon - Den norske modellens framtid. Departementenes servicesenter. ISSN 0333-2306. 2011(7).
 • Brochmann, Grete (2008). Internasjonal migrasjon, velferdsstat og arbeidsinnvandring. utenriksdepartementet. ISSN 9788271774141.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. okt. 2010 19:09 - Sist endret 28. mars 2022 10:49

Prosjekter