Tilreisende fattige fra Romania i de skandinaviske hovedstedene (avsluttet)

Prosjektet handler om tilreisende fattige fra Romania i de tre skandinaviske hovedstedene.

Besøk prosjektets hjemmeside.

Romani

Photo: Colourbox.com©

Om prosjektet

Sentrale problemstillinger er organiseringen av migrasjonen, levekårskonsekvenser for migrantene selv og familiene hjemme, samt sårbarhet og utnytting. Prosjektet bygger videre på data innsamlet i et prosjekt finansiert av Rockwool Fondet, som ble lansert i juni 2015, men det skal også innhentes nye data. I tillegg skal mediedebatten og politikkutformingen i de skandinaviske landene analyseres.

Se prosjektets nettsted for nærmere detaljer om publikasjoner og aktiviteter.

Samarbeid

Forskningsprogram

Varighet

Oktober 2015 - desember 2018

Publisert 4. nov. 2016 14:27 - Sist endret 1. feb. 2022 15:03