English version of this page

Deporting Foreigners: Contested Norms in International Practice (NORMS)

Prosjektet NORMS identifiserer normene som gjør retur gjennomførbart eller ei, og utforsker teoretisk hva slags rammeverk disse normene fremmes og motarbeides innenfor.

Om prosjektet

Å skulle gjennomføre retur av irregulære migranter og avviste asylsøkere er kjent for å sette vertsstat og migranter opp mot hverandre. Men retur medfører også motstridende interesser mellom vertsstater og disse migrantenes opprinnelsesstater.

Liberale europeiske stater står ikke fritt til å sende migranter tilbake til opprinnelsesstaten alene, men er avhengige av dens politiske velvilje og praktiske samarbeid for å avklare migrantenes identitet og få nødvendige reisedokumenter i orden.

Uten et slikt samarbeid kan det være svært vanskelig å gjennomføre lovpålagt retur av irregulære migranter og avviste asylsøkere. Like fullt har opprinnelsesstater politiske, økonomiske og kulturelle grunner til å ikke samarbeide i returarbeidet.

Jurister og statsvitere har fokusert på insentivene og tvangsmidlene som vertsstater kan bruke for å få opprinnelsesstaten til å samarbeide likevel.

Vi tar en komparativ og praksisnær tilnærming til slik normdynamikk. Det komparative forskningsdesignet inkluderer en vertsstat med relativt høy grad av retureffektivitet (Norge) og en vertsstat med relativt lav grad av retureffektivitet (Sverige), så vel som fire sårbare opprinnelsesstater (Afghanistan, Irak, Somalia og Etiopia).

I tillegg utforsker også NORMS internasjonal normdynamikk på det overstatlige nivået, ved å se på erfaringene til norske og svenske politifolk som har deltatt i returoperasjoner på vegne av Frontex, EU-byrået for grensekontroll.

NORMS identifiserer normene som gjør retur gjennomførbart eller ei, og utforsker teoretisk hva slags rammeverk disse normene fremmes og motarbeides innenfor.

Mål

Dette prosjektet (NORMS) gjør noe nytt ved å snarere utforske sosial normer i internasjonalt returarbeid. Vi ser på hvordan statlige byråkrater i både verts- og opprinnelsesstater søker å legitimere eller delegitimere retur, og fremmer motstridende normer i et grensekryssende og sterkt ladet politisk felt.

Forskningspørsmål

 1. Hvordan forstås retur normativt av beslutningstagere og praktikere i vertsstater og opprinnelsesstater?
 2. Til hvilken grad og under hvilke forhold fungerer disse beslutningstagerne og praktikerne som normentreprenører, som henholdsvis legitimerer eller delegitimerer retur?
 3. Hvordan utvikles nasjonale normer i returfeltet seg over tid?
 4. Til hvilken grad og hvordan kommer normstrid til syne internt i EUs grensebyrå, Frontex?

Samarbeid

Prosjektet koordineres av Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Øvrige partnere:

Finansiering

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd med NOK 11 850 000.

Varighet

2021 - 2024

Publikasjoner

 • Paasche, Erlend (2022). Co-organized, presented at and moderated three high level panels at EU workshop on return.
 • Paasche, Erlend (2022). Presented at UDI/IOM Embassy Seminar, on the relationship between integration and reintegration. Participated in panel debate.
 • Paasche, Erlend; Brekke, Jan-Paul & Brochmann, Grete (2022). Europeisk dobbeltmoral. Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Vesentlig færre flyktninger til Norge: – «Hvorfor velger de ikke oss?». TV2.no.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Ekspert mener flyktningstrømmen til Norge kan være i ferd å nå toppen. TV2.no.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Mener flyktningstrømmen skiller seg fra tidligere: – Det er litt spesielt denne gangen. TV2.no.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Lang større vilje til å bosette flyktninger nå enn i 2015. NRK.no.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Dagsnytt 18. NRK P1 og P2.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Flere positive til innvandring, flere skeptiske til integrering. Utrop - Norges første flerkulturelle avis.
 • Brekke, Jan-Paul & Fladmoe, Audun (2022). Hva mener folk i Norge egentlig om innvandring og integrering? Ny rapport gir svar. Aftenposten.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Integreringskonferansen 2022.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Nordisk konferanse om sivilsamfunn og integrering.
 • Brochmann, Grete (2022). Tojes time: Grete Brochmann. Minervanett.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Vi står overfor en masseutflukt. Hvordan bør Norge håndtere den? Aftenposten.
 • Brekke, Jan-Paul (2022). Temakveld med Jan-Paul Brekke.
 • Brochmann, Grete (2022). NAV-konferansen 2021: La oss snakke om tillit.
 • Brochmann, Grete (2022). Disse vant priser under Vinterseminaret 2022. sosiologen.no.
 • Paasche, Erlend (2021). PU Ledersamling i ID-enheten, innleder.
 • Paasche, Erlend (2021). Faglunsj i Justisdepartementet, innleder.
 • Paasche, Erlend (2021). Embassy seminar on return, keynote speech.
 • Brekke, Jan-Paul (2021). Flukt og asyl – dette er regjeringspartiene uenige om. Aftenposten.
 • Paasche, Erlend (2020). CMI/UiB workshop on project development in migration studies, keynote speech.
 • Paasche, Erlend (2020). Norm Conflicts in International Return Practice, keynote speech.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. feb. 2022 16:34 - Sist endret 3. mars 2022 10:20