Katrine Fangen

Professor
Bilde av Katrine Fangen
English version of this page
Telefon 22855244
Rom 444
Treffetider Mandag 11-12
Brukernavn

Faglige interesser

 • Nasjonalisme / rasisme / høyreekstremisme / radikalisering
 • Innvandrere / migrasjon

Bakgrunn

 • Professor ved ISS fra 15. september 2011.
 • Førsteamanuensis ved ISS fra 1. januar 2010
 • Prosjektleder for EUMARGINS (finansiert av EUs 7. rammeprogram) fra 1. oktober 2008 til 1. oktober 2011
 • Forsker/postdoktor ved ISS UiO fra 2003 til 2008
 • Forsker II ved Forskningsstiftelsen Fafo 1999-2003
 • Dr. polit. v/ UiO februar 2000
 • UiO-stipendiat ved ISS 1995-99
 • NFR-stipendiat ved UNGforsk (den gang NAVFs program for ungdomsforskning, nå NOVA) 1993-1995
 • Amanuensis ved Høgskolen i Sogn og Fjordane 1993
 • Mag.art. i sosiologi ved UiO i 1992
 • Cand. mag.grad fra UiO / UiB (kriminologi grunnfag fra UiO, psykologi grunnfag og sosiologi grunn- og mellomfag fra UiB)

For mer detaljert informasjon (inkl. CV), se min hjemmeside.

Priser

Hans Majestet Kongens gullmedalje for fremragende yngre forskere

Verv

 • Instituttbestyrer ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 1/1-2016 - 31/12-2019
 • Temaleder ved C-REX siden januar 2016 
 • Nestleder ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 1/1 2014 - 31/12-2015
 • Undervisningsleder, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 1/1-2012 - 31/12-2015
 • Nestleder av Fagutvalg forskning, Stiftelsen Dam, t.o.m. 31/12-2019
 • Medlem av Scientific Board for Sociology of Migration i den europeiske sosiologforeningen (ESA)
 • Varamedlem for UiO:Energi, t.o.m. desember 2019.
 • Tidligere medlem av programstyret for evaluering av søknader om Internasjonalt partnerskap for fremragende forskning, utdanning og innovasjon, Norges forskningsråd

 • Ansvarlig redaktør for Nordic Journal of Youth Research (YOUNG) f.o.m. 2014 t.o.m. 2018 (redaktør for YOUNG siden 2006)
 • Medredaktør i Social Inclusion (2012-2016)
 • Medlem av redaksjonsrådet for Sociologisk forskning
 • Tidligere medlem av redaksjonsrådet for Sosiologisk tidsskrift
 • Medlem av Norsk nettverk for migrasjonsforskning
Emneord: Sosiologi, Migrasjon, Nasjonalisme, Radikalisering, Høyreekstremisme

Publikasjoner

 • Fangen, Katrine & Riborg Holter, Carina (2019). The battle for truth: How online newspaper commenters defend their censored expressions. Poetics.  ISSN 0304-422X.  s 1- 11 . doi: 10.1016/j.poetic.2019.101423 Vis sammendrag
 • Knutsen, Hege Merete; Fangen, Katrine & Zabko, Oksana (2019). Integration and exclusion at work: Latvian and Swedish agency nurses in Norway. Journal of International Migration and Integration.  ISSN 1488-3473. . doi: 10.1007/s12134-019-00660-5 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Zabko, Oksana; Fangen, Katrine & Endresen, Sylvi Birgit (2019). Latvian migrants’ circular or permanent migration to Norway : economic and social factors. Nordic Journal of Migration Research.  ISSN 1799-649X.  9(1) . doi: 10.2478/njmr-2019-0007 Vis sammendrag
 • Demiri, Sandra Feride & Fangen, Katrine (2018). The state of the nation: The Norwegian King’s annual addresses – A window on a shifting nationhood. National Identities.  ISSN 1460-8944.  21(5), s 443- 462 . doi: 10.1080/14608944.2018.1498470 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fangen, Katrine & Vaage, Mari Nielsen (2018). "The Immigration Problem" and Norwegian Right-Wing Politicians. New Political Science.  ISSN 0739-3148.  40(3), s 459- 476 . doi: 10.1080/07393148.2018.1487145 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Høy-Petersen, Nina & Fangen, Katrine (2018). Hate Crime Policy: Global Controversies and the Norwegian Approach, In Gwynyth Øverland; Arnfinn J. Andersen; Kristin Engh Førde; Kjetil Grødum & Joseph Salomonsen (ed.),  Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 1-5275-1580-X.  Part III, chapter 3.  s 244 - 270 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Buxrud, Bjørnar & Fangen, Katrine (2017). Norwegian national day oratory: constructing and reconstructing a national we. Nations and Nationalism.  ISSN 1354-5078.  23(4), s 770- 789 . doi: 10.1111/nana.12346 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fangen, Katrine & Kolås, Åshild (2016). The “Syria traveller”: Reintegration or legal sanctioning?. Critical Studies on Terrorism.  ISSN 1753-9153.  9(3), s 414- 432 . doi: 10.1080/17539153.2016.1192260
 • Fangen, Katrine & Carlsson, Yngve (2014). Ο δεξιός εξτρεμισμός στη Νορβηγία: Πρόληψη και παρέμβαση, I: Ralf Meltzer & Sebastian Serafin (red.),  Ο δεξιός εξτρεμισμός στην Ευρώπη.  Friedrich-Ebert-Stiftung.  ISBN 978-960-435-441-2.  2.  s 343 - 374
 • Fangen, Katrine & Lynnebakke, Brit (2014). Navigating Ethnic Stigmatisation in the Educational Setting: Coping Strategies of Young Immigrants and Descendants of Immigrants in Norway. Social Inclusion.  ISSN 2183-2803.  2(1), s 47- 59 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fangen, Katrine & Vaage, Mari Nielsen (2014). FrP-politikeres innvandringsretorikk i posisjon og opposisjon. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  32(3/4), s 30- 63 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fangen, Katrine & Carlsson, Yngve (2013). Rechtsextremismus in Norwegen: Prävention und Intervention, I: Ralf Melzer & Sebastian Serafin (red.),  Rechtsextremismus in Europa: Länderanalysen, Gegenstrategien und arbeitsmarktorientierte Ausstiegsarbeit.  Friedrich-Ebert-Stiftung.  ISBN 978-3-86498-521-8.  13.  s 342 - 375
 • Fangen, Katrine & Carlsson, Yngve (2013). Right-Wing Extremism in Norway: Prevention and Intervention, In Ralf Melzer & Sebastian Serafin (ed.),  Right-Wing Extremism in Europe. Country analyses, Counter-strategies and labour-market oriented Exit-strategies.  Friedrich-Ebert-Stiftung.  ISBN 978-3-86498-522-5.  13.  s 327 - 357
 • Fangen, Katrine & Frønes, Ivar (2013). Structural barriers and individual agency: A mixed-methods approach to school-work transitions among young adult immigrants and descendants, In Gestur Gudmundsson; Dennis Beach & Viggo Vestel (ed.),  Youth and marginalisation: Young people from immigrant families in Scandinavia.  Tufnell Press.  ISBN 978-1-872767-68-0.  Chapter 2.
 • Fangen, Katrine & Kjærre, Halvar A (2013). Ekskludert av staten, inkludert i hva? Opplevelser av inkludering og ekskludering blant illegaliserte migranter i Norge, I: Nicolay B. Johansen; Thomas Ugelvik & Katja Franko Aas (red.),  Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021324.  3.
 • Fangen, Katrine & Paasche, Erlend (2013). Young adults of ethnic minority background on the Norwegian labour market: The interactional co-construction of exclusion by employers and customers. Ethnicities.  ISSN 1468-7968.  13(5), s 607- 624 . doi: 10.1177/1468796812467957
 • Fangen, Katrine (2012). Analysis of Life Stories across National Borders, In Katrine Fangen; Nils Hammaren & Thomas Johansson (ed.),  Young Migrants – Exclusion and Belonging in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9780230298873.  Chapter 2.
 • Fangen, Katrine (2012). En innvandrer kan aldri bli helt norsk, I:  Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen.  Flamme forlag.  ISBN 978-82-02-38170-7.  Kapittel 19.  s 280 - 289
 • Fangen, Katrine (2012). Mellom konspirasjonsteori og galskap, I: Svein Østerud (red.),  22. juli: Forstå, forklare, forebygge.  Abstrakt forlag.  ISBN 9788279353362.  8.  s 178 - 198 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fangen, Katrine (2012). Social Exclusion and Inclusion of Young Immigrants in Different Arenas – Outline of an Analytical Framework, In Asuncion Lopez-Varela (ed.),  Social Sciences and Cultural Studies - Issues of Language, Public Opinion, Education and Welfare.  INTECH.  ISBN 978-953-51-0742-2.  Chapter 13.  s 265 - 278
 • Fangen, Katrine; Hammaren, Nils & Johansson, Thomas (2012). Margins and Centres — The Voices of Young Immigrants in Europe, In Katrine Fangen; Nils Hammaren & Thomas Johansson (ed.),  Young Migrants – Exclusion and Belonging in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9780230298873.  Chapter 8.
 • Fangen, Katrine; Hammaren, Nils & Johansson, Thomas (2012). Social Exclusion and Inclusion of Young Immigrants—Presentation of an Analytical Framework, In Katrine Fangen; Nils Hammaren & Thomas Johansson (ed.),  Young Migrants – Exclusion and Belonging in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9780230298873.  Chapter 1.
 • Fangen, Katrine & Kjærre, Halvar A (2012). Uten lovlig opphold = uten rettigheter? En diskusjon av situasjonen for migranter uten oppholdstillatelse i lys av normativ teori om rettferdighet. Etikk i praksis.  ISSN 1890-3991. Vis sammendrag
 • Fangen, Katrine & Kjærre, Halvar A (2012). Without legal residency = no rights? A discussion of the situation of migrants who have settled without official authorisation, in light of the normative theory of justice. Etikk i praksis.  ISSN 1890-3991.  6(2), s 6- 22
 • Paasche, Erlend & Fangen, Katrine (2012). Transnational Involvement: Reading Quantitative Studies in Light of Qualitative Data. International Journal of Population Research.  ISSN 2090-4029.  2012 . doi: 10.1155/2012/580819 Vis sammendrag
 • Fangen, Katrine (2011). Analyse og organisering av et stort livshistorisk materiale: Komparativt kvalitativt prosjekt, I: Katrine Fangen & Ann Mari Sellerberg (red.),  Mange ulike metoder.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205413917.  Kapittel 8.
 • Fangen, Katrine (2011). Deltagende observasjon, I: Katrine Fangen & Ann Mari Sellerberg (red.),  Mange ulike metoder.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205413917.  Kapittel 5.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2010 08:45 - Sist endret 7. jan. 2020 10:39

Prosjekter