Katrine Fangen

Professor
Bilde av Katrine Fangen
English version of this page
Telefon 22855244
Rom 444
Treffetider Mandag 11-12
Brukernavn

Faglige interesser

 • Nasjonalisme / rasisme / høyrepopulisme / høyreekstremisme / innvandrere / migrasjon

Bakgrunn

Katrine Fangen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hennes magisteravhandling fra 1992 var basert på livshistorieintervjuer og fulltids feltarbeid i Øst-Berlin, Leipzig og Weimar i 1990, samt omfattende arkivmateriale. Den omhandlet opplevelser av fortid, nåtid og framtid hos østtysk ungdom fra tre politiske ungdomsgrupper (kommunister, anarkister og nynazister) under tiden for gjenforeningen av Øst- og Vest-Tyskland. Hun fikk stipend fra Norges forskningsråd for arbeidet. Senere jobbet hun som amanuensis i ungdomssosiologi ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, før hun begynte som forsker på Program for ungdomsforskning (som nå er en del av NOVA), med et feltarbeid og en forskningsrapport fra 1995 om norske nynazister. Dette arbeidet fortsatte hun på som stipendiat i sosiologi, med en doktoravhandling ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (2000). Doktoravhandlingen består av syv publiserte artikler, samt en innledning og et appendix. Arbeidet ble senere gitt ut i bokform. Fangen mottok Kongens gullmedalje for fremragende yngre forskere for sin doktoravhandling. I etterkant av dette jobbet hun som  migrasjonsforsker ved FAFO, før hun begynte som postdoktor i sosiologi ved ISS, UiO med et forskningsprosjekt om norsksomaliere, basert på livshistorieintevjuer utført i Norge og Somaliland. Dette arbeidet er publisert i en rekke artikler og i bokform. Senere initierte og ledet Fangen prosjektet EUMARGINS (finansiert av EUs 7. rammeprogram) om unge voksne innvandrere i Europa, med deltagerinstitusjoner fra 7 europeiske land. Siden opprettelsen av C-REX i 2016, har Fangens forskning handlet om nasjonalisme og nasjonal identitet, høyrepopulisme og anti-innvandringsstrømninger, og Fangen tar aktivt del i forskningsnettverket på C-REX. 

Priser

Hans Majestet Kongens gullmedalje for fremragende yngre forskere

Verv

Emneord: sosiologi, migrasjon, nasjonalisme, høyrepopulisme

Publikasjoner

 • Fangen, Katrine (2022). Rasisme som renhetsideologi, Rasisme : Fenomenet, forskningen, erfaringene. Universitetsforlaget. ISSN 9788215063065. s. 287–306.
 • Erdal, Marta Bivand & Fangen, Katrine (2021). A state-centred conception of nationhood? Norwegian bureaucrats on the nation. Ethnicities. ISSN 1468-7968. doi: 10.1177/14687968211012567. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fangen, Katrine & Lichtenberg, Lisanne (2021). Gender and family rhetoric on the German far right . Patterns of Prejudice. ISSN 0031-322X. 55(1), s. 71–93. doi: 10.1080/0031322X.2021.1898815. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fangen, Katrine (2020). Gendered images of us and them in anti-Islamic Facebook groups. Politics, Religion & Ideology. ISSN 2156-7689. 21(4), s. 451–468. doi: 10.1080/21567689.2020.1851872. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fangen, Katrine (2020). An observational study of the Norwegian far right: some reflections. I Ashe, Stephen D; Busher, Joel; Macklin, Graham David & Winter, Aaron (Red.), Researching the Far Right: Theory, Method and Practice. Routledge. ISSN 9781138219342.
 • Fangen, Katrine & Nilsen, Maria Reite (2020). Variations within the Norwegian Far Right: From neo-Nazism to anti-Islamism. Journal of Political Ideologies. ISSN 1356-9317. 26(3), s. 278–297. doi: 10.1080/13569317.2020.1796347. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fangen, Katrine & Riborg Holter, Carina (2019). The battle for truth: How online newspaper commenters defend their censored expressions. Poetics. ISSN 0304-422X. s. 1–11. doi: 10.1016/j.poetic.2019.101423. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knutsen, Hege Merete; Fangen, Katrine & Zabko, Oksana (2019). Integration and exclusion at work: Latvian and Swedish agency nurses in Norway. Journal of International Migration and Integration. ISSN 1488-3473. doi: 10.1007/s12134-019-00660-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zabko, Oksana; Fangen, Katrine & Endresen, Sylvi Birgit (2019). Latvian migrants’ circular or permanent migration to Norway : economic and social factors . Nordic Journal of Migration Research. ISSN 1799-649X. 9(1). doi: 10.2478/njmr-2019-0007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Høy-Petersen, Nina & Fangen, Katrine (2018). Hate Crime Policy: Global Controversies and the Norwegian Approach. I Øverland, Gwynyth; Andersen, Arnfinn J.; Førde, Kristin Engh; Grødum, Kjetil & Salomonsen, Joseph (Red.), Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives . Cambridge Scholars Publishing. ISSN 1-5275-1580-X. s. 244–270. Fulltekst i vitenarkiv
 • Demiri, Sandra Feride & Fangen, Katrine (2018). The state of the nation: The Norwegian King’s annual addresses – A window on a shifting nationhood . National Identities. ISSN 1460-8944. 21(5), s. 443–462. doi: 10.1080/14608944.2018.1498470. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fangen, Katrine & Vaage, Mari Nielsen (2018). "The Immigration Problem" and Norwegian Right-Wing Politicians. New Political Science. ISSN 0739-3148. 40(3), s. 459–476. doi: 10.1080/07393148.2018.1487145. Fulltekst i vitenarkiv
 • Buxrud, Bjørnar & Fangen, Katrine (2017). Norwegian national day oratory: constructing and reconstructing a national we. Nations and Nationalism. ISSN 1354-5078. 23(4), s. 770–789. doi: 10.1111/nana.12346. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fangen, Katrine (2016). A death mask of masculinity: The brotherhood of Norwegian right-wing skinheads. I Ervø, Søren & Johansson, Thomas (Red.), Among Men: Moulding Masculinities. Routledge. ISSN 9781840148046. doi: 10.1177/110330889800600304.
 • Fangen, Katrine & Kolås, Åshild (2016). The “Syria traveller”: Reintegration or legal sanctioning? Critical Studies on Terrorism. ISSN 1753-9153. 9(3), s. 414–432. doi: 10.1080/17539153.2016.1192260.
 • Fangen, Katrine & Vaage, Mari Nielsen (2014). FrP-politikeres innvandringsretorikk i posisjon og opposisjon. Agora. ISSN 0800-7136. 32(3/4), s. 30–63. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fangen, Katrine & Lynnebakke, Brit (2014). Navigating Ethnic Stigmatisation in the Educational Setting: Coping Strategies of Young Immigrants and Descendants of Immigrants in Norway. Social Inclusion. ISSN 2183-2803. 2(1), s. 47–59. doi: 10.17645/si.v2i1.26. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fangen, Katrine & Carlsson, Yngve (2014). Ο δεξιός εξτρεμισμός στη Νορβηγία: Πρόληψη και παρέμβαση. I Meltzer, Ralf & Serafin, Sebastian (Red.), Ο δεξιός εξτρεμισμός στην Ευρώπη. Friedrich-Ebert-Stiftung. ISSN 978-960-435-441-2. s. 343–374.
 • Fangen, Katrine & Frønes, Ivar (2013). Structural barriers and individual agency: A mixed-methods approach to school-work transitions among young adult immigrants and descendants. I Gudmundsson, Gestur; Beach, Dennis & Vestel, Viggo (Red.), Youth and marginalisation: Young people from immigrant families in Scandinavia. Tufnell Press. ISSN 978-1-872767-68-0.
 • Fangen, Katrine & Kjærre, Halvar A (2013). Ekskludert av staten, inkludert i hva? Opplevelser av inkludering og ekskludering blant illegaliserte migranter i Norge. I Johansen, Nicolay B.; Ugelvik, Thomas & Aas, Katja Franko (Red.), Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede. Universitetsforlaget. ISSN 9788215021324.
 • Fangen, Katrine & Carlsson, Yngve (2013). Rechtsextremismus in Norwegen: Prävention und Intervention. I Melzer, Ralf & Serafin, Sebastian (Red.), Rechtsextremismus in Europa: Länderanalysen, Gegenstrategien und arbeitsmarktorientierte Ausstiegsarbeit. Friedrich-Ebert-Stiftung. ISSN 978-3-86498-521-8. s. 342–375.
 • Fangen, Katrine & Carlsson, Yngve (2013). Right-Wing Extremism in Norway: Prevention and Intervention. I Melzer, Ralf & Serafin, Sebastian (Red.), Right-Wing Extremism in Europe. Country analyses, Counter-strategies and labour-market oriented Exit-strategies. Friedrich-Ebert-Stiftung. ISSN 978-3-86498-522-5. s. 327–357.
 • Fangen, Katrine (2012). Social Exclusion and Inclusion of Young Immigrants in Different Arenas – Outline of an Analytical Framework. I Lopez-Varela, Asuncion (Red.), Social Sciences and Cultural Studies - Issues of Language, Public Opinion, Education and Welfare. IntechOpen. ISSN 978-953-51-0742-2. s. 265–278. doi: 10.5772/38007.
 • Fangen, Katrine & Kjærre, Halvar A (2012). Without legal residency = no rights? A discussion of the situation of migrants staying in a national territory despite not having a residence permit in light of normative theory of justice. Etikk i praksis. ISSN 1890-3991. doi: 10.5324/eip.v6i2.1781.
 • Paasche, Erlend & Fangen, Katrine (2012). Transnational Involvement: Reading Quantitative Studies in Light of Qualitative Data. International Journal of Population Research. ISSN 2090-4029. 2012. doi: 10.1155/2012/580819.
 • Fangen, Katrine (2012). Mellom konspirasjonsteori og galskap. I Østerud, Svein (Red.), 22. juli: Forstå, forklare, forebygge. Abstrakt forlag. ISSN 9788279353362. s. 178–198. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fangen, Katrine (2012). En innvandrer kan aldri bli helt norsk, Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen. Flamme forlag. ISSN 978-82-02-38170-7. s. 280–289.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2010 08:45 - Sist endret 2. sep. 2022 10:21

Prosjekter