Katrine Fangen

Professor
Bilde av Katrine Fangen
English version of this page
Telefon 22855244
Rom 444
Treffetider Mandag 11-12
Brukernavn

Faglige interesser

 • Nasjonalisme / rasisme / høyrepopulisme / høyreekstremisme / innvandrere / migrasjon

Bakgrunn

Katrine Fangen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hennes magisteravhandling fra 1992 var basert på livshistorieintervjuer og fulltids feltarbeid i Øst-Berlin, Leipzig og Weimar i 1990, samt omfattende arkivmateriale. Den omhandlet opplevelser av fortid, nåtid og framtid hos østtysk ungdom fra tre politiske ungdomsgrupper (kommunister, anarkister og nynazister) under tiden for gjenforeningen av Øst- og Vest-Tyskland. Hun fikk stipend fra Norges forskningsråd for arbeidet. Senere jobbet hun som amanuensis i ungdomssosiologi ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, før hun begynte som forsker på Program for ungdomsforskning (som nå er en del av NOVA), med et feltarbeid og en forskningsrapport fra 1995 om norske nynazister. Dette arbeidet fortsatte hun på som stipendiat i sosiologi, med en doktoravhandling ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (2000). Doktoravhandlingen består av syv publiserte artikler, samt en innledning og et appendix. Arbeidet ble senere gitt ut i bokform. Fangen mottok Kongens gullmedalje for fremragende yngre forskere for sin doktoravhandling. I etterkant av dette jobbet hun som  migrasjonsforsker ved FAFO, før hun begynte som postdoktor i sosiologi ved ISS, UiO med et forskningsprosjekt om norsksomaliere, basert på livshistorieintevjuer utført i Norge og Somaliland. Dette arbeidet er publisert i en rekke artikler og i bokform. Senere initierte og ledet Fangen prosjektet EUMARGINS (finansiert av EUs 7. rammeprogram) om unge voksne innvandrere i Europa, med deltagerinstitusjoner fra 7 europeiske land. Siden opprettelsen av C-REX i 2016, har Fangens forskning handlet om nasjonalisme og nasjonal identitet, høyrepopulisme og anti-innvandringsstrømninger, og Fangen tar aktivt del i forskningsnettverket på C-REX. 

Priser

Hans Majestet Kongens gullmedalje for fremragende yngre forskere

Verv

Emneord: sosiologi, migrasjon, nasjonalisme, høyrepopulisme

Publikasjoner

 • Erdal, Marta Bivand & Fangen, Katrine (2021). A state centred conception of nationhood? Norwegian bureaucrats on the nation. Ethnicities.  ISSN 1468-7968. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fangen, Katrine & Lichtenberg, Lisanne (2021). Gender and family rhetoric on the German far right. Patterns of Prejudice.  ISSN 0031-322X. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fangen, Katrine (2020). An observational study of the Norwegian far right: some reflections, In Stephen D Ashe; Joel Busher; Graham David Macklin & Aaron Winter (ed.),  Researching the Far Right: Theory, Method and Practice.  Routledge.  ISBN 9781138219342.  Chapter 15. Vis sammendrag
 • Fangen, Katrine (2020). Gendered images of us and them in anti-Islamic Facebook groups. Politics, Religion & Ideology.  ISSN 2156-7689.  21(4), s 451- 468 . doi: 10.1080/21567689.2020.1851872 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fangen, Katrine & Nilsen, Maria Reite (2020). Variations within the Norwegian Far Right: From neo-Nazism to anti-Islamism. Journal of Political Ideologies.  ISSN 1356-9317. . doi: 10.1080/13569317.2020.1796347 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fangen, Katrine & Riborg Holter, Carina (2019). The battle for truth: How online newspaper commenters defend their censored expressions. Poetics.  ISSN 0304-422X.  s 1- 11 . doi: 10.1016/j.poetic.2019.101423 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Knutsen, Hege Merete; Fangen, Katrine & Zabko, Oksana (2019). Integration and exclusion at work: Latvian and Swedish agency nurses in Norway. Journal of International Migration and Integration.  ISSN 1488-3473. . doi: 10.1007/s12134-019-00660-5 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Zabko, Oksana; Fangen, Katrine & Endresen, Sylvi Birgit (2019). Latvian migrants’ circular or permanent migration to Norway : economic and social factors. Nordic Journal of Migration Research.  ISSN 1799-649X.  9(1) . doi: 10.2478/njmr-2019-0007 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Demiri, Sandra Feride & Fangen, Katrine (2018). The state of the nation: The Norwegian King’s annual addresses – A window on a shifting nationhood. National Identities.  ISSN 1460-8944.  21(5), s 443- 462 . doi: 10.1080/14608944.2018.1498470 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fangen, Katrine & Vaage, Mari Nielsen (2018). "The Immigration Problem" and Norwegian Right-Wing Politicians. New Political Science.  ISSN 0739-3148.  40(3), s 459- 476 . doi: 10.1080/07393148.2018.1487145 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Høy-Petersen, Nina & Fangen, Katrine (2018). Hate Crime Policy: Global Controversies and the Norwegian Approach, In Gwynyth Øverland; Arnfinn J. Andersen; Kristin Engh Førde; Kjetil Grødum & Joseph Salomonsen (ed.),  Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 1-5275-1580-X.  Part III, chapter 3.  s 244 - 270 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Buxrud, Bjørnar & Fangen, Katrine (2017). Norwegian national day oratory: constructing and reconstructing a national we. Nations and Nationalism.  ISSN 1354-5078.  23(4), s 770- 789 . doi: 10.1111/nana.12346 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fangen, Katrine (2016). A death mask of masculinity: The brotherhood of Norwegian right-wing skinheads, In Søren Ervø & Thomas Johansson (ed.),  Among Men: Moulding Masculinities.  Routledge.  ISBN 9781840148046.  11.
 • Fangen, Katrine & Kolås, Åshild (2016). The “Syria traveller”: Reintegration or legal sanctioning?. Critical Studies on Terrorism.  ISSN 1753-9153.  9(3), s 414- 432 . doi: 10.1080/17539153.2016.1192260
 • Fangen, Katrine & Carlsson, Yngve (2014). Ο δεξιός εξτρεμισμός στη Νορβηγία: Πρόληψη και παρέμβαση, I: Ralf Meltzer & Sebastian Serafin (red.),  Ο δεξιός εξτρεμισμός στην Ευρώπη.  Friedrich-Ebert-Stiftung.  ISBN 978-960-435-441-2.  2.  s 343 - 374
 • Fangen, Katrine & Lynnebakke, Brit (2014). Navigating Ethnic Stigmatisation in the Educational Setting: Coping Strategies of Young Immigrants and Descendants of Immigrants in Norway. Social Inclusion.  ISSN 2183-2803.  2(1), s 47- 59 . doi: 10.17645/si.v2i1.26 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fangen, Katrine & Vaage, Mari Nielsen (2014). FrP-politikeres innvandringsretorikk i posisjon og opposisjon. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  32(3/4), s 30- 63 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fangen, Katrine & Carlsson, Yngve (2013). Rechtsextremismus in Norwegen: Prävention und Intervention, I: Ralf Melzer & Sebastian Serafin (red.),  Rechtsextremismus in Europa: Länderanalysen, Gegenstrategien und arbeitsmarktorientierte Ausstiegsarbeit.  Friedrich-Ebert-Stiftung.  ISBN 978-3-86498-521-8.  13.  s 342 - 375
 • Fangen, Katrine & Carlsson, Yngve (2013). Right-Wing Extremism in Norway: Prevention and Intervention, In Ralf Melzer & Sebastian Serafin (ed.),  Right-Wing Extremism in Europe. Country analyses, Counter-strategies and labour-market oriented Exit-strategies.  Friedrich-Ebert-Stiftung.  ISBN 978-3-86498-522-5.  13.  s 327 - 357
 • Fangen, Katrine & Frønes, Ivar (2013). Structural barriers and individual agency: A mixed-methods approach to school-work transitions among young adult immigrants and descendants, In Gestur Gudmundsson; Dennis Beach & Viggo Vestel (ed.),  Youth and marginalisation: Young people from immigrant families in Scandinavia.  Tufnell Press.  ISBN 978-1-872767-68-0.  Chapter 2.
 • Fangen, Katrine & Kjærre, Halvar A (2013). Ekskludert av staten, inkludert i hva? Opplevelser av inkludering og ekskludering blant illegaliserte migranter i Norge, I: Nicolay B. Johansen; Thomas Ugelvik & Katja Franko Aas (red.),  Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021324.  3.
 • Fangen, Katrine & Paasche, Erlend (2013). Young adults of ethnic minority background on the Norwegian labour market: The interactional co-construction of exclusion by employers and customers. Ethnicities.  ISSN 1468-7968.  13(5), s 607- 624 . doi: 10.1177/1468796812467957
 • Fangen, Katrine (2012). Analysis of Life Stories across National Borders, In Katrine Fangen; Nils Hammaren & Thomas Johansson (ed.),  Young Migrants – Exclusion and Belonging in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9780230298873.  Chapter 2.
 • Fangen, Katrine (2012). En innvandrer kan aldri bli helt norsk, I:  Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen.  Flamme forlag.  ISBN 978-82-02-38170-7.  Kapittel 19.  s 280 - 289
 • Fangen, Katrine (2012). Mellom konspirasjonsteori og galskap, I: Svein Østerud (red.),  22. juli: Forstå, forklare, forebygge.  Abstrakt forlag.  ISBN 9788279353362.  8.  s 178 - 198 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fangen, Katrine (2012). Social Exclusion and Inclusion of Young Immigrants in Different Arenas – Outline of an Analytical Framework, In Asuncion Lopez-Varela (ed.),  Social Sciences and Cultural Studies - Issues of Language, Public Opinion, Education and Welfare.  IntechOpen.  ISBN 978-953-51-0742-2.  Chapter 13.  s 265 - 278
 • Fangen, Katrine; Hammaren, Nils & Johansson, Thomas (2012). Margins and Centres — The Voices of Young Immigrants in Europe, In Katrine Fangen; Nils Hammaren & Thomas Johansson (ed.),  Young Migrants – Exclusion and Belonging in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9780230298873.  Chapter 8.
 • Fangen, Katrine; Hammaren, Nils & Johansson, Thomas (2012). Social Exclusion and Inclusion of Young Immigrants—Presentation of an Analytical Framework, In Katrine Fangen; Nils Hammaren & Thomas Johansson (ed.),  Young Migrants – Exclusion and Belonging in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9780230298873.  Chapter 1.
 • Fangen, Katrine & Kjærre, Halvar A (2012). Uten lovlig opphold = uten rettigheter? En diskusjon av situasjonen for migranter uten oppholdstillatelse i lys av normativ teori om rettferdighet. Etikk i praksis.  ISSN 1890-3991. . doi: 10.5324/eip.v6i2.1781 Vis sammendrag
 • Fangen, Katrine & Kjærre, Halvar A (2012). Without legal residency = no rights? A discussion of the situation of migrants who have settled without official authorisation, in light of the normative theory of justice. Etikk i praksis.  ISSN 1890-3991.  6(2), s 6- 22
 • Paasche, Erlend & Fangen, Katrine (2012). Transnational Involvement: Reading Quantitative Studies in Light of Qualitative Data. International Journal of Population Research.  ISSN 2090-4029.  2012 . doi: 10.1155/2012/580819 Vis sammendrag
 • Fangen, Katrine (2011). Analyse og organisering av et stort livshistorisk materiale: Komparativt kvalitativt prosjekt, I: Katrine Fangen & Ann Mari Sellerberg (red.),  Mange ulike metoder.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205413917.  Kapittel 8.
 • Fangen, Katrine (2011). Deltagende observasjon, I: Katrine Fangen & Ann Mari Sellerberg (red.),  Mange ulike metoder.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205413917.  Kapittel 5.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Bivand Erdal, Marta & Fangen, Katrine (2021). Hvorfor vegrer norske byråkrater seg for å omtale nasjonal identitet?. Forskersonen.no.
 • Fangen, Katrine (2021, 03. februar). 20 years later - where does Norway stand?. [Internett].  Facebook arrangement by African student association.
 • Fangen, Katrine (2021, 24. mars). An observational study of the Norwegian far right: some reflections. [Internett].  C-REX / zoom.
 • Fangen, Katrine (2021). Different actors in the anti-Islamic movement.
 • Fangen, Katrine (2021). Gendered images of us and them in anti-Islamic Facebook groups.
 • Fangen, Katrine (2021). Kinder, Kirche, Küche: Gender and family rhetoric of the German far right. Right Now!.
 • Fangen, Katrine (2020). Høyreekstremisme i Norge: Fra nynazisme til anti-islam.
 • Fangen, Katrine (2020). Ronald Fangens kritikk av den fremvoksende fascisme på 1930-tallet – med et lite sideblikk til dagens høyreekstremisme.
 • Fangen, Katrine (2020). The paradoxical gender images of the far right.
 • Fangen, Katrine & Skjelsbæk, Inger (2020). Editorial to special issue on gender and the far right. Politics, Religion & Ideology.  ISSN 2156-7689.  21(4), s 411- 415 . doi: 10.1080/21567689.2020.1851866 Vis sammendrag
 • Fangen, Katrine (2019). Samfunnsforskningens vilkår.
 • Fangen, Katrine (2018). The New Right and Populism in the Nordic Countries.
 • Huang, Lihong & Fangen, Katrine (2018). Future citizens for a nation state and for the world: students’ perceptions in four Nordic civic and citizenship education systems. Vis sammendrag
 • Erdal, Marta Bivand; Collyer, Michael; Ezzati, Rojan; Fangen, Katrine; Lacroix, Thomas; Kolås, Åshild & Strømsø, Mette (2017). Negotiating the Nation: Implications of Ethnic and Religious Diversity for National Identity. PRIO Report. 2017.
 • Erdal, Marta Bivand & Fangen, Katrine (2017). Bridging the constitutional and the everyday nation: Bureaucrats on conflicts around the meaning of national identity in Norway.
 • Fangen, Katrine (2017). Observasjon som metode i helsevitenskapelig forskning.
 • Fangen, Katrine (2017, 23. april). Post Breivik.  Dagens Næringsliv.
 • Fangen, Katrine & Erdal, Marta Bivand (2017). Bridging the constitutional and evaryday nation.
 • Zabko, Oksana; Knutsen, Hege Merete & Fangen, Katrine (2017). Inclusion and exclusion at work: experiences of Latvian and Swedish temporary nurses in Norway.
 • Fangen, Katrine (2016, 30. april). Fangens dilemma.  Klassekampen.
 • Fangen, Katrine (2016, 16. august). Fengslene skal ikke være drivhus for terrorisme.  VG.
 • Fangen, Katrine (2016, 20. april). Forsiktig, men absolutt ikke lettskremt.  Uniforum.
 • Fangen, Katrine (2016). Norwegian National day speeches as arenas of integration.
 • Fangen, Katrine (2016). Norwegian national day speeches as arenas of integration.
 • Fangen, Katrine (2016, 19. mai). Politisk korrekte FrP for folk flest.  Framtida.
 • Fangen, Katrine & Kolås, Åshild (2016). The “Syria traveller”: Reintegration or legal sanctioning?.
 • Fangen, Katrine & Nina, Høy-Petersen (2016). Hate Crime Policy: Global Controversies, and the Norwegian Approach.
 • Harris, Bethan; Hollingworth, Sumi; James, Malcolm & Fangen, Katrine (2016). Reconstituting Race in Youth Studies. Young - Nordic Journal of Youth Research.  ISSN 1103-3088.  24(3), s 177- 184 . doi: 10.1177/1103308816641010
 • Fangen, Katrine (2015). Between conspiracy theories and madness: Explanations of the Breivik case.
 • Fangen, Katrine (2015). Egen forskning knyttet til ekstremisme.
 • Fangen, Katrine (2015). FrP-politikeres innvandringsretorikk i posisjon og opposisjon.
 • Fangen, Katrine (2015). Globale perspektiver i sosiologifaget. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Fangen, Katrine (2015). How to write a journal article based on qualitative methods.
 • Fangen, Katrine (2015). Kort sagt 14. september. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Fangen, Katrine (2015, 09. mars). På tide å vende forskerblikket mot Holmenkollen. [Internett].  forskning.no.
 • Fangen, Katrine (2015). The ‘Syria-traveller’: Outlaw or boy next door?.
 • Fangen, Katrine & Kolås, Åshild (2015). Hvor fremmed er fremmedkrigerne?.
 • Fangen, Katrine & Kolås, Åshild (2015). The ‘Syria-traveller’: Foreign fighter or boy next door?.
 • Fangen, Katrine & Vaage, Mari Nielsen (2015). The immigration rhetoric of the Norwegian right-wing populist Progress Party: A comparison of politicians in office and in opposition.
 • Fangen, Katrine (2014, 09. november). Dette har Berlinmurens fall betydd. [Internett].  forskning.no.
 • Fangen, Katrine (2014). Gjennomføring og ulike teknikker for datainnsamling: Feltarbeid.
 • Fangen, Katrine (2014). Hvordan kan kvalitativ og kvantitativ forskning utfylle hverandre?.
 • Fangen, Katrine (2014). Katrine Fangen: Rasismens retoriske strategier – FrP i posisjon og opposisjon.
 • Fangen, Katrine (2014). Presentasjon av filmen Romper Stomper.
 • Fangen, Katrine (2014). Psykologiske forklaringer, sosial avstand og ideologisk klima. Nyhetsbrev/Senter for profesjonsstudier.  (1)
 • Fangen, Katrine (2014). Rasisme i Norge i dag og endringer i rasismebegrepet.
 • Fangen, Katrine (2014). The limits of the diagnose. Between conspiracy theory and madness.
 • Fangen, Katrine (2013, 17. juli). De hatefulle ytringene.  VG.
 • Fangen, Katrine (2013, 08. desember). Du er ikke som oss.  Aftenposten.
 • Fangen, Katrine (2013). Ekskludering og inkludering: Både i ungdomsforskning og migrasjonsforskning ser vi ulike forsøk på å balansere en vektlegging av de unges egen handlekraft med hvordan de unges muligheter begrenses av ulike strukturelle barrierer. Hvordan det går med unge voksne innvandrere og etterkommere i dagens Norge?.
 • Fangen, Katrine (2013). Forskningsprosessen - forskningsspørsmål/problemstilling. Teroetiske perspektiver på kvalitativ forskning. Forståelse/forforståelse.
 • Fangen, Katrine (2013). Fra feltarbeid til etterretning - hva er felles og hva er forskjellig?.
 • Fangen, Katrine (2013). Navigating Exclusion in the Educational Setting: Strategies of Young Immigrants and Descendants in Norway.
 • Fangen, Katrine (2013). Utvalg. Om å observere, kontakt med feltet, memoreringsteknikker, deltagerroller. Generelt om analyse av feltarbeidsmateriale.
 • Fangen, Katrine (2012, 05. juni). 22. juli-rettssaken tirsdag 5. juni.  Fædrelandsvennen.
 • Fangen, Katrine (2012). Diagnosens yttergrenser.
 • Fangen, Katrine (2012). Educating institutions (i.e. public schools): how are their strategies towards ethnic minority youth decisive for the inclusion and exclusion of ethnic minority youth?.
 • Fangen, Katrine (2012, 18. september). Ekstremforskning.  Forskningsdagenes bilag til VG.
 • Fangen, Katrine (2012). Life stories and transnationality: methodological approaches.
 • Fangen, Katrine (2012). Migranters overlevelsesmekanismer i møte med migrasjonspolitikken. Vis sammendrag
 • Fangen, Katrine (2012). Status på somaliere i Norge i dag.
 • Fangen, Katrine (2011). Det multikulturelle kartet – unge innvandreres opplevelser av tilhørighet og ikke-tilhørighet i ulike deler av Oslo.
 • Fangen, Katrine (2011, 10. august). Det ulmer blant ungdom i Europa.  Adresseavisen. Vis sammendrag
 • Fangen, Katrine (2011). EUMARGINS: Findings from an European Research Project on Young Immigrants.
 • Fangen, Katrine (2011). EUMARGINS: politiske implikasjoner.
 • Fangen, Katrine (2011). Ekskludering-Teoretiske Perspektiver.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2010 08:45 - Sist endret 30. juni 2021 12:16

Prosjekter