Forside

Aktuelle saker

Terrorforskningens kunnskapshull

Teknologiske nyvinninger avslører at 22.-juli terroristen i sitt manifest uttrykte 85-95 prosent mer sinne enn et gjennomsnittlig menneske. Datateknologi blir stadig viktigere i arbeidet med å forstå ekstremisme.

Ideologi og identitet

Studiet av ideologi og identitet hos grupper på det ytre høyre på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

Vold og hatkriminalitet

Beskrive og forklare mønstre i høyreekstrem vold og hatkriminalitet, inkludert trakassering, trusler og hatefulle ytringer

Kjønn og ekstermisme

Vi ønsker å forstå hvordan ideer og idealer knyttet til kjønnede identiteter, verdier, normer og atferd rammer inn høyreekstreme ideologier og bevegelser.

Partier og bevegelser

Studerer årsaker til og konsekvenser av ytre høyres fremvekst, særlig i Europa.  

Forebygging og intervensjon

Studere forebyggende tiltak mot ekstremisme generelt og høyreekstremisme spesielt, deriblant innsatser fra politi, sikkerhetstjenester og et bredt spekter av offentlige etater og sivilsamfunnet