Forside

Aktuelle saker

Moskéskyting i Bærum

Her finner du en oversikt over C-REX-forskere som kan kommentere ulike aspekter knyttet til moskéskytingen i Bærum. Vi har også lagt ut en foreløpig vurdering av hvordan angrepet passer inn i eksisterende trender hva gjelder høyreekstrem vold mer generelt.

Ideologi og identitet

Studiet av ideologi og identitet hos grupper på det ytre høyre på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

Vold og hatkriminalitet

Beskrive og forklare mønstre i høyreekstrem vold og hatkriminalitet, inkludert trakassering, trusler og hatefulle ytringer

Kjønn og ekstermisme

Vi ønsker å forstå hvordan ideer og idealer knyttet til kjønnede identiteter, verdier, normer og atferd rammer inn høyreekstreme ideologier og bevegelser.

Partier og bevegelser

Studerer årsaker til og konsekvenser av ytre høyres fremvekst, særlig i Europa.  

Forebygging og intervensjon

Studere forebyggende tiltak mot ekstremisme generelt og høyreekstremisme spesielt, deriblant innsatser fra politi, sikkerhetstjenester og et bredt spekter av offentlige etater og sivilsamfunnet