Mette Andersson

Bilde av Mette Andersson
English version of this page
Telefon +47 22854974
Rom 416
Treffetider mandager 14-16
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Kultursosiologi og politisk sosiologi. Temaer: migrasjon, etnisitet/"rase", sosiale bevegelser, identitet, vitenskap, idrett, offentlighet, globalisering, teoretisering. Metoder: kvalitative intervjuer, fokusgruppeintervjuer, foto-framvisning, analyse av samtalegrupper på internett og komparative case-studier. 

Bakgrunn

Jeg arbeidet tidligere som professor i sosiologi ved universitetet i Bergen (2009-2014), der jeg som stipendiat på 1990-tallet var knyttet til oppbyggingen av et flerfaglig forskningsmiljø rundt internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER).  Jeg har hatt gjesteforskeropphold ved Goldsmiths College, University of London (2000, 2013) og Yale University (2003).

 

 

Emneord: Migrasjon, Globalisering, Kulturell og politisk deltakelse, Offentlighet, Ulikhet, Sosiologi

Publikasjoner

 • Andersson, Mette (2020). Public social science in Norway: Migration research in the public debate. British Journal of Sociology.  ISSN 0007-1315.  71(1), s 127- 139 . doi: 10.1111/1468-4446.12728 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andersson, Mette & Schmidt, Garbi (2020). The politics of migration research: research focus and the public identities of migration researchers. Identities: Global Studies in Culture and Power.  ISSN 1070-289X.  s 1- 12 . doi: 10.1080/1070289X.2020.1813461 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andersson, Mette (2019). Boundary work and normativity in research communication across time. Identities: Global Studies in Culture and Power.  ISSN 1070-289X.  s 1- 17 . doi: 10.1080/1070289X.2019.1688953
 • Andersson, Mette (2018). Race: A Contested and Travelling Concept, In Håkon Leiulfsrud & Peter Sohlberg (ed.),  Concepts in Action. Conceptual Constructionism..  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004314191.  Kapittel 16.  s 284 - 301
 • Andersson, Mette & Rogstad, Jon (2018). Political Engagement Among Young Adults with Minority Backgrounds: Between Identity and Interest, In John Erik Fossum; Riva Kastoryano & Birte Siim (ed.),  Diversity and Contestations over Nationalism in Europe and Canada.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-58986-6.  Chapter 5.  s 123 - 147
 • Andersson, Mette (2016). Theorizing through Comparative Case Studies, In Peter Anders Sohlberg & Håkon Leiulfsrud (ed.),  Theory in Action. Theoretical Constructionism.  Brill|Nijhoff.  ISBN 9789004314184.  9.  s 145 - 159
 • Vassenden, Anders & Andersson, Mette (2015). Religious symbols on rearview mirrors: displays of faith or hopes for safe travel?, In Williams Roman (ed.),  Seeing religion. Toward a Visual sociology of religion.  Routledge.  ISBN 9781138897809.  kap. 5.  s 85 - 102
 • Andersson, Mette (2014). The debate about multicultural Norway before and after 22 July 2011, In Claire Alexander; Raminder Kaur & Brett St Louis (ed.),  Mapping Changing Identities. New Directions in Uncertain Times..  Routledge.  ISBN 978-0-415-72604-7.  Chapter 4.
 • Jacobsen, Christine M. & Andersson, Mette (2012). 'Gaza in Oslo': Social imaginaries in the political engagement of Norwegian minority youth. Ethnicities.  ISSN 1468-7968.  12(6), s 821- 843 . doi: 10.1177/1468796812451097 Vis sammendrag
 • Andersson, Mette (2011). Global integration in the nation: The emergence of non-white athletes and antiracist initiatives in Norwegian elite sport, In Jonathan Long & Karl Spracklen (ed.),  Sport and challenges to racism.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-57818-0.  Chapter 10.  s 150 - 166
 • Vassenden, Anders & Andersson, Mette (2011). Whiteness, non-whiteness and 'faith information control': religion among young people in Grønland, Oslo. Ethnic and Racial Studies.  ISSN 0141-9870.  34(4), s 574- 593 . doi: 10.1080/01419870.2010.511239
 • Andersson, Mette (2010). The social imaginary of first generation Europeans. Social Identities.  ISSN 1350-4630.  16(1), s 3- 21 . doi: 10.1080/13504630903465845
 • Vassenden, Anders & Andersson, Mette (2010). When an Image becomes Sacred. Photo elicitation using images of holy books. Visual Studies.  ISSN 1472-586X.  25(2), s 149- 161 . doi: 10.1080/1472586X.2010.502672
 • Andersson, Mette (2009). De todos blancos a la mayoría blanca. Migraciones deportivas e integración en el fútbol noruego, I: Ramón Llopis Goig (red.),  Fútbol postnacional. Transformaciones sociales y culturales del "deporte globaol" en Europa y América Latina.  Anthropos.  ISBN 978-84-7658-937-3.  sección 7.  s 93 - 106
 • Andersson, Mette (2007). Corporate multiculturalism bounces across the Atlantic. The introduction of semi-professional basketball in Norway. International Journal of Sport Management and Marketing.  ISSN 1475-8962.  2(1-2), s 2- 15
 • Andersson, Mette (2007). Migrasjon som utfordring. Kritikk av metodologisk nasjonalisme, I: Øivind Fuglerud & Thomas Hylland Eriksen (red.),  Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3055-5.  Kapittel 3.  s 53 - 79
 • Andersson, Mette (2007). The relevance of the Black Atlantic in contemporary sport. Racial imaginaries in Norway. International Review for the Sociology of Sport.  ISSN 1012-6902.  42(1), s 63- 79 . doi: 10.1177/1012690207081829
 • Andersson, Mette (2006). Ethnic Entrepreneurs: Identity Politics among Pakistani Students in Norway, In Hakan G. Sicakkan & Yngve Lithman (ed.),  What happens when a society is diverse? Exploring multidimensional identities.  Edwin Mellen Press.  ISBN 0-7734-5877-8.  3.  s 25 - 51
 • Andersson, Mette (2006). Colonialisation of Norwegian space identity politics in the streets of Oslo in the 1990s. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning.  ISSN 1502-4008.  7(1), s 6- 25
 • Andersson, Mette (2005). Bad guys og good guys. Om rasismebegrepet i den norske innvandringsdebatten, I: P2 NRK (red.),  P2-akademiet. Bind XXXII.  Transit.  ISBN 82-7596-156-4.  kapittel 14.  s 164 - 176
 • Andersson, Mette (2005). Individualized and Collectivized Bases for Migrant Youth Identity Work, In Mette Andersson; Yngve Lithman & Ove Sernhede (ed.),  Youth, Otherness and the Plural City. Modes of Belonging and Social Life.  Daidalos.  ISBN 9171732349.  Del 1.  s 27 - 52
 • Lithman, Yngve & Andersson, Mette (2005). Introduction, In Mette Andersson; Yngve Lithman & Ove Sernhede (ed.),  Youth, Otherness and the Plural City. Modes of Belonging and Social Life.  Daidalos.  ISBN 9171732349.  Introduksjon.  s 9 - 26
 • Andersson, Mette (2004). Multikulturelle representanter mellom nasjonal og global toppidrett. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum.  ISSN 1652-7224.
 • Andersson, Mette (2004). Identitetsarbeid og identitetspolitikk. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  34(3), s 55- 82
 • Andersson, Mette (2003). Immigrant youth and the dynamics of marginalization. Young - Nordic Journal of Youth Research.  ISSN 1103-3088.  11(1), s 74- 89
 • Andersson, Mette (2002). Identity work in sports. Ethnic minority youth, Norwegian macro-debates and the role model aspect. Journal of International Migration and Integration.  ISSN 1488-3473.  3(1), s 83- 106
 • Andersson, Mette (2001). Ethnic Entrepreneurs - Identity work as negotiations of Gender, Ethnicity and Generation, In Line Alice Ågotnes Ytrehus (ed.),  Forestillinger om "den andre!. Images of Otherness.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-342-2.  *.  s 158 - 182
 • Andersson, Mette (1999). "Etniske entreprenører" - utdanning som mål, symbol og motstand, I: Gunn Elisabeth Birkelund; Anne Kathrine Broch-Due & Ann Nilsen (red.),  Ansvar og protest. Kjønn, klasse og utdanning i senmoderniteten.  Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.  ISBN 82-578-0142-9.  s 339 - 354

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersson, Mette (2018). Kampen om vitenskapeligheten. Forskningskommunikasjon i et politisk betent felt.. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03003-6.  152 s.
 • Vestel, Viggo Jan; Andersson, Mette; Jacobsen, Christine M. & Rogstad, Jon Christian (2012). Kritiske hendelser - Nye stemmer. Politisk engasjement og transnasjonal orientering i det nye Norge. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01823-2.  271 s. Vis sammendrag
 • Andersson, Mette (2008). Flerfarget idrett. Nasjonalitet, migrasjon og minoritet. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0271-3.  215 s.
 • Andersson, Mette (2005). Urban Multi-Culture in Norway: Identity Formation Among Immigrant Youth. Edwin Mellen Press.  ISBN 0-7734-5986-3.  508 s.
 • Andersson, Mette; Lithman, Yngve & Sernhede, Ove (ed.) (2005). Youth, Otherness and the Plural City. Modes of Belonging and Social Life. Daidalos.  ISBN 9171732349.  368 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersson, Mette (2020). 90-tallets analyser om rase, etnisitet og nasjon er særlig aktuelle i dag. sosiologen.no. . doi: https://sosiologen.no/omtale/om-rase-etnisitet-og-nasjon-like-relevante-i-dag/
 • Andersson, Mette (2020). Trygve Beyer Broch: A Performative Feel for the Game. How Meaningful Sports Shape Gender, Bodies, and Social Life.. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  4(4), s 253- 255
 • Andersson, Mette & Kjellman, Kjell Erling (2020). Social imaginaries in the Norwegian anti-racist and pro-diversity movement.
 • Andersson, Mette (2019). Sluttreplikk. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  60(1) . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-01-13
 • Andersson, Mette (2018). En samtale med Rogers Brubaker. sosiologen.no. . doi: https://sosiologen.no/intervju/en-samtale-med-rogers-brubaker/
 • Lekve, Isak; Andersson, Mette & Bygnes, Susanne (2018). Fredagssalongen #8: Fornuft og følelser.
 • Andersson, Mette (2015, 26. mars). Morgenbladetsalongen: Rase. [Internett].  Morgenbladet.
 • Andersson, Mette (2012). The debate about multicultural Norway before and after 22 July 2011. Identities: Global Studies in Culture and Power.  ISSN 1070-289X.  19(4), s 418- 427 . doi: 10.1080/1070289X.2012.684442
 • Andersson, Mette (2011). 'Reflexive transnationalization' among politically engaged minority youth.
 • Andersson, Mette (2011). Review Essay. Montserrat Guibernau and John Rex (eds), The Ethnicity Reader, Nationalism, Multiculturalism and Migration. Cambridge: Polity Press, 2010 (2nd edn), 348 pp. Steve Fenton, Ethnicity. Cambrdige: Polity Press (2nd edn), 248 pp. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  54(2), s 195- 198
 • Andersson, Mette (2011). The Ethnicity Reader. Nationalism, Multiculturalism and Migration. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  54(2), s 195- 198 . doi: 10.1177/0001699311403112
 • Berntzen, Lars Erik & Andersson, Mette (2011). Den eksistensielle trusselen En sosiologisk studie av politisk motstand mot islam, muslimsk kultur og innvandring til Norge.
 • Bøyum, Karin Fedje & Andersson, Mette (2011). "Men kva er i grunn definisjonen på rasisme..." Tre fokusgruppeintervju med ungdommar frå ein norsk storby.
 • Olsen, Stine Karoline & Andersson, Mette (2010). Bakkebyråkraters forestillinger omkring integrering - en studie av integreringsarbeid i en norsk kommune.
 • Andersson, Mette (2009). Identity before identity politics. Ethnic and Racial Studies.  ISSN 0141-9870.  32(7), s 1292- 1293
 • Andersson, Mette (2008, 17. desember). Colts-trenar Tony Dugny var viktigare for preseidentvalet enn Jesse Owens.  Bergens Tidende.
 • Andersson, Mette (2008, 16. april). Dagsnytt 18. [Radio].  NRK, Oslo.
 • Andersson, Mette (2008, 18. oktober). Diamanten som aldri strålte.  Vårt Land.
 • Andersson, Mette (2008, 23. februar). -Eg tek ikkje jobben.  Bergens Tidende.
 • Andersson, Mette (2008, 06. juli). Europeisk trend.  Bergends Tidende.
 • Andersson, Mette (2008). Flerfarget idrett. Nasjonalitet, migrasjon og minoritet.
 • Andersson, Mette (2008, 04. april). Idrett fri for politikk.  På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
 • Andersson, Mette (2008). Idrett og Mangfold. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 36- 36
 • Andersson, Mette (2008, 16. april). 'Idretten er brutal og bra'.  Vårt Land.
 • Andersson, Mette (2008, 24. mai). -Latter og tull med refleksjon kan bryte fordommer.  Bergens Tidende.
 • Andersson, Mette (2008). Sosiale "imaginaries" blant unge voksne med minoritetsbakgrunn.
 • Andersson, Mette (2008, 27. mars). Sånn er livet. [Radio].  NRK.
 • Andersson, Mette (2008). The social imaginary of first generation Europeans.
 • Andersson, Mette (2008, 20. februar). Ønsker debatt om innvandring velkommen.  Bergens Tidende.
 • Bolstad, Brita & Andersson, Mette (2008). Å være flerkulturell, utenlandsk, norsk og muslim -alt på en gang Etnisitet, religion og transnasjonal orientering som elementer i konstruksjonen av identitet.
 • Henriksen, Kim- Tonny; Andersson, Mette & Andersson, Mette (2008). Hva er norsk i Spania? En kvalitativ undersøkelse av norsk identitetsforhandling i Alfaz del Pi.
 • Aiwerioba, Nogieru Patrick & Andersson, Mette (2007). Identity development for mixed race persons in western Norway.
 • Andersson, Mette (2007). Med flagget på brystet. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (4), s 42- 55
 • Eimhjellen, Ivar Sognnæs & Andersson, Mette (2007). Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel.
 • Johansen, Nils Berg & Andersson, Mette (2007). Ungdommen i tolkerollen En studie av bosniske ungdommers opplevelse av å være tolk for sine foreldre i interaksjon med sosialkontoret.
 • Andersson, Mette (2006). Global integration in the nation? Ethnic minority sport heroes and the issue og representation.
 • Andersson, Mette (2006). Identitetsarbeid bestemt av tilskrevet annerledeshet. Tre former for sosiale felleskap blant etnisk minoritetsungdom.
 • Andersson, Mette (2006). Minority representation in sport - transnational racial imaginaries.
 • Andersson, Mette (2006). Urban multiculture in Norway. Identity formation among immigrant youth.
 • Enget, Vegar & Andersson, Mette (2006). Vil du hilse på Edwan? En studie av sosial integrasjon av flyktninger i Årstad og sentrum bydel, Bergen. En evaluering av Flyktningeguiden i Røde Kors.
 • Gressgård, Randi; Andersson, Mette; Fuglerud, Øivind; Jacobsen, Christine M. & Rogstad, Jon (2006). Forskning og feighet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Andersson, Mette (2005). Comments to LInda McDowell and Sophie Day.
 • Andersson, Mette (2005). Global integration in the nation? Ethnic minority sports heroes and the issue of representation.
 • Andersson, Mette (2005). Idrett, nasjon og minoriteter.
 • Andersson, Mette (2005). Lønnsom arbeidsinnvandring. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 20- 20
 • Andersson, Mette (2005). Minoritetsmobilisering. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 9- 9
 • Andersson, Mette (2005). "Neger light, neger medium og neger strong" - integrasjon sett fra innsiden.
 • Andersson, Mette (2005). Sport og integrasjon. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 9- 9
 • Andersson, Mette (2005). The relevance of the Black Atlantic in contemporary sport. Racial imaginaries in Norway.
 • Andersson, Mette (2005). Uten tilhørighet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 9- 9
 • Andersson, Mette (2005). Ærlig tenkning?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 9- 9
 • Andersson, Mette & Tomasgård, Jørn-Arne (2005, 28. desember). Idretten som politisk arena.  Bergens Tidende.
 • Berntsen, Trond Nesmann & Andersson, Mette (2005). Basketball - en "sort" idrett i et "hvitt" land.
 • Håland, Monika Kurszus & Andersson, Mette (2005). Fra opplysning til brobygging museets plass i det flerkulturelle Norge.
 • Lithman, Yngve; Sicakkan, Hakan G. & Andersson, Mette (2005, 18. november). Verdensborgere i opprør.  På Høyden.
 • Lithman, Yngve; Sicakkan, Hakan G. & Andersson, Mette (2005, 22. november). Vergensborgere i opprør.  Hubro.
 • Andersson, Mette (2004). Bad guys og good guys. Om rasismebegrepet i den norske innvandringsdebatten.
 • Andersson, Mette (2004). Den totale rasismen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Andersson, Mette (2004). Mangfoldig om identitet. Anmeldelse av Thomas Hylland Eriksen "Røtter og føtter. Identitet i en omskiftelig tid.". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Andersson, Mette (2004). Onkel Tom-komplekset. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Andersson, Mette (2001). Ethnic Entrepreneurs - Identity work as negotiations of Gender, ethnicity and generation.
 • Andersson, Mette (2001). Innvandrerungdom og identitetsarbeid.
 • Andersson, Mette (2001). Macrodebates and microlives. Ethnic minority youth as framed within Norwegian images of self and other.
 • Andersson, Mette (2001). Norske selvforståelser på 1990-tallet.
 • Andersson, Mette (2000). The situated politics of recognition: Ethnic minority youth & identity work.
 • Andersson, Mette (2000). "All five fingers are not the same" : identity work among ethnic minority youth in an urban Norwegian context.
 • Andersson, Mette (1999). Ethnic entrepreneurs. Identity work as negotiations of gender, ethnicity and generation.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. sep. 2014 10:40 - Sist endret 26. feb. 2020 10:59