English version of this page

Kulturell og politisk deltakelse

Studiet av kulturell deltakelse handler om hvordan mennesker konstruerer og fortolker virkeligheten og handler i kontakt med andre mennesker.

Som i andre deler av sosiologien, blir kultur sett i en bred samfunnsmessig sammenheng. Kultur kan legitimere rådende tilstander, den kan splitte og manipulere mennesker, eller den kan forene dem.

For kultursosiologer er kultur – mangfoldet av symboler, ideer og praksiser – et analytisk perspektiv mer enn et bestemt tema. Det innebærer at de som arbeider med kultur ved vårt institutt bindes sammen av forståelsesformer, ikke primært av felles forskningsområder. Likevel kan mening, identitet, makt og endring sies å være overgripende temaer.

Studiet av sosiale bevegelser har alltid vært en viktig del av sosiologien. Miljøbevegelsen er en av vår tids mest sentrale bevegelser. Den omfatter både profesjonelle organisasjoner med nær myndighetskontakt og grasrotbevegelser som arbeider med aksjoner på lokalt nivå. Miljøbevegelsens viktigste tema er i dag global oppvarming. Andre bevegelser kan være fragmentariske og mest ha form av ulike lokale uttrykk for protest, som for eksempel i anti-innvandringsbevegelsen. 

Forskningstema og forskere

Publisert 28. mars 2019 11:32 - Sist endret 29. okt. 2021 20:30