English version of this page

Bærekraftige transformasjoner

Hvordan utspiller utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling seg lokalt? Hvordan kan lokale erfaringer påvirke utviklingen i bredere kontekster?

Jente som strekker ut armen mot et insektshotell

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Vi studerer samfunnsmessige utfordringer knyttet til bærekraft, med spesielt fokus på hvordan overgangen til et mer bærekraftig samfunn kan være inkluderende og rettferdig. Dette inkluderer betydningen av klimaendringer, tap av biodiversitet, forurensing, urbanisering og økonomisk utvikling.

Måten vi tenker omkring bærekraft, påvirker spørsmålene vi stiller og løsningene som foreslås for samfunnsutviklingen. Dette gjelder enten initiativene kommer fra politiske og sosiale bevegelser, klima politikk, organisasjoner i arbeids- og næringslivet eller gjennom utviklingstiltak.

Forskning og undervisning ved ISS omfatter:

 

  • Spørsmål omkring hvordan makt, kultur og verdenssyn påvirker kapasitet til endring og innovasjon for en bærekraftig energi- og matforsyning.
  • Kritiske og refleksive tilnærminger for å forstå sosial endring og transformasjon.
  • Studier av hvordan politisk økologi, fremtidstenkning og svarene på klimaendringer, påvirker forhold mellom mennesker og miljø, mellom natur og samfunn og mellom by og land.

ISS har internasjonalt ledende kompetanse på integrerte og kritiske tilnærminger for å studere komplekse problemstillinger knyttet til klimaendringer og bærekraft. Vår forskning bidrar til å etablere koblinger mellom vitenskap, politikk og praksis.

Forskere

Sverre Johan Herstad
Vilde Blix Huseby
Cathrine Holst
Camilla Houeland
David Jordhus-Lier
Maiken Bjerga Kiil
Manjana Milkoreit
Lars Mjøset
Daniel Molin
Andrea Joslyn Nightingale
Per Gunnar Røe
Bjørnar Sæther
Marcin Sliwa
Torstein Storsveen Throndsen

Publisert 20. juli 2022 19:45 - Sist endret 28. nov. 2022 21:19