English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i samfunnsvitenskapelige fag

Fakultetet er forskningsintensivt og er høyt rangert internasjonalt. Samfunnet har behov for kandidater med sterke analytiske evner. Dermed skal vårt ph.d.-program gi en forskerutdanning med fokus på akademisk eksellens. Alumni skal bidra til forskningsfronten i sitt felt, skal tilegne seg et sett ferdigheter som også gir fortrinn utenfor akademia, og skal være seg bevisst sitt ansvar som forskere.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerutdanningen ved SV?

Disputaser

08 des.
12:15, Forsamlingssalen på Psykologisk institutt og Zoom
09 des.
13:00, zoom
13 des.
15:15, Aud. 7, Eilert Sundt's building