English version of this page

Utenlandsopphold - Ph.d.

Alle ph.d.-kandidater oppfordres til utenlandsopphold, som del av datainnsamling eller feltarbeid knyttet til avhandlingen, eller for å få veiledning og annen faglig oppfølging ved et annet universitet.

Fakultetet oppfordrer deg som kandidat til å orientere deg internasjonalt. Internasjonal erfaring vil være avgjørende for senere muligheter for tilsetting i en vitenskapelig stilling og for muligheter for ekstern prosjektfinansiering. Utenlandsopphold gir deg som kandidat verdifull erfaring og anledning til å etablere kontakter og bygge nettverk.

De vanligste typene utenlandsopphold for samfunnsforskere er:

  • gjesteforskeropphold (korte: 2 uker til 3 mnd, eller lengre: 3-12 mnd).
  • konferansedeltakelse
  • kurs- eller seminardeltakelse
  • feltarbeid

Diskuter med din veileder når du bør planlegge for utenlandsopphold.

Økonomisk støtte til forskningsopphold i utlandet

Fakultetet har laget en oversikt over finansieringsordninger for forskermobilitet og har en oversikt over utlysninger for studenter og ph.d.-kandidater. I tillegg bør du gjøre deg kjent med:

Utvekslingsavtaler

Utvekslingsavtaler med andre universiteter er tilrettelagt for lengre opphold. Avtalene kan vanligvis brukes både til forskningsopphold og kurs, og gir ofte praktiske og økonomiske fordeler sammenlignet med ordinære gjesteforskeropphold.

Se generell oversikt over utvekslingsavtaler for ph.d.-kandidater

Reise gjennom Erasmus+

Alle ph.d.-kandidater kan reise på studentutveksling gjennom Erasmus og få stipend på lik linje med studenter. Minimumslengden for slike opphold er 3 måneder, og forutsetter at fakultetet eller instituttet du er tilknyttet har inngått en utvekslingsavtale for ph.d.-kandidater med det utenlandske lærestedet.

Se oversikt over Erasmus-avtaler for ph.d.-kandidater

Hvis du er ansatt som stipendiat ved UiO kan du dessuten søke om Erasmus-støtte til et opphold for å undervise ved et annet universitet eller til opplæring eller kurs.

Søknadsprosedyrene for utveksling kan være annerledes for ph.d.-kandidater enn for studenter på lavere nivå. Ta derfor kontakt med din administrative kontaktperson på ph.d.-programmet i god tid dersom du vurderer å benytte deg av en utvekslingsavtale.

Samveiledningsavtaler

Samveiledningsavtaler, også kjent som cotutelle-avtaler, innebærer vanligvis at du får opptak ved ph.d.-programmet og veiledning ved to institusjoner. Tilknytningen til institusjonene vil som regel fremgå på avhandlingen og vitnemålsvedlegget etter avlagt grad. Fakultetet har i dag ingen pågående samveiledningsavtaler med eksterne institusjoner.

Publisert 17. apr. 2015 10:51 - Sist endret 31. okt. 2019 14:13