English version of this page

Opptak til ph.d-programmet

Opptak til fakultetets ph.d.-program kan skje på to måter:

1) du kan tilsettes i en stipendiatstilling. Dette gir automatisk opptak til fakultetets ph.d.-program.

2) du kan søke og få opptak til programmet med ekstern finansiering.

Stipendiatstilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

For å kunne søke en stipendiatstilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet må det være utlyst en ledig stilling. Stipendiatstillinger er knyttet til fag/fagområder, prosjekt eller enheter ved fakultetet og lyses ut av det aktuelle institutt eller senter.

Veileder tildeles etter tilsetting og opptak.

Får du en stipendiatstilling, blir du ansatt på UiO mens du tar ph.d.-graden, og får samme rettigheter og plikter som andre ansatte.

Opptak til ph. d.-programmet med ekstern finansiering

Du kan søke om opptak på programmet dersom ph.d.-utdanningen din finansieres av en annen institusjon. Det kreves at du har tilknytning til et aktivt forskningsmiljø.

Veileder tildeles etter opptak.

Hvem får opptak?

Det stilles høye krav til din kompetanse og til ph.d.-prosjektets kvalitet og relevans. Gjør deg kjent med forskningsaktiviteten ved fakultetet.

Opptak på ph.d.-programmet krever finansiering for hele perioden. Finansieringen kan være stipendiatstilling eller et studiestipend som dekker alle levekostnader.

Har du spørsmål?