English version of this page

Søk på stipendiatstilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det lyses jevnlig ut stipendiatstillinger ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Ved tilsetting i stipendiatstilling ved en av ph.d.-programmets retninger får du automatisk opptak på ph.d.-programmet.

Hva er en stipendiatstilling?

Som stipendiat ansettes du midlertidig i en vitenskapelig stilling ved et av fakultetets institutter eller senter for å gjennomføre doktorgrad. Du tilsettes i enten 3 år uten undervisning eller i 4 år med 25% undervisning. Arbeidsgivers behov avgjør om du tilsettes for 3 eller 4 år.

Er jeg kvalifisert til å søke?

Les utlysningsteksten for presisering av krav.

Du er normalt kvalifisert dersom du har:

 • Minimum femårig grunnutdanning (mastergrad eller tilsvarende). I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master.
 • Snittkarakterer på mastergrad som er A eller B.
 • Kandidater med snittkarakter C på mastergrad kan vurderes individuelt etter søknad
 • For søkere til studieretningene i samfunnsøkonomi og statsvitenskap gjelder spesielle anbefalinger.

Annen relevant utdanning på høyere nivå eller vitenskapelige publikasjoner kan sammen med en ettårig master danne grunnlag for opptak. Dette vurderes individuelt.

Når lyses stipendiatstillinger ut?

 • Institutt for statsvitenskap lyser hovedsakelig ut stillinger i begynnelsen av juni med søknadsfrist 1. september
 • Økonomisk institutt lyser ut stillinger i november/desember med søknadsfrist 15. januar
 • Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi lyser normalt ut stillinger med søknadsfrist på sensommeren. Avvik fra dette forekommer. Det lyses normalt ut en stipendiatstilling i samfunnsgeografi og to stipendiatstillinger i sosiologi per år.
 • Øvrige studieretninger har ikke faste utlysningstidspunkt - følg med på ledige stipendiatstillinger ved fakultetet

Hvordan søker jeg?

UiO benytter seg av en elektronisk rekrutteringsportal. Søknadsbrev, informasjon om deg som søker og relevante vedlegg lastes opp i portalen. Vi anbefaler at du gjør klar alle dokumenter før du begynner søknadsprosessen. Søknader sendes elektronisk. Se lenke til rekrutteringsportalen i den aktuelle stillingsutlysningen.

En søknad består av følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • prosjektbeskrivelse
 • CV og relevante vitnemål/attester
 • ev. liste over vitenskapelige arbeider

Opptak til ph.d.-programmet

Ved tilsetting i stipendiatstilling ved en av ph.d.-programmets retninger får du automatisk opptak på ph.d.-programmet.

ARENA, C-REX, SUM, KHM og CICERO får ikke automatisk opptak, og må søke om opptak som eksternfinansierte kandidater til søknadsfrister satt av fakultetet. 

Studieretningen du tilhører utgjør rammen for din forskerutdanning, som blant annet inkluderer ph.d.-kurs, veiledning, seminaraktivitet og arbeid med avhandlingen din.

Ph.d.-programmet er organisert i 7 studieretninger. Hver studieretning har sin oppbygning og struktur:

Publisert 15. nov. 2016 14:14 - Sist endret 3. jan. 2022 13:42