English version of this page

Søk på stipendiatstilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det lyses jevnlig ut stipendiatstillinger ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Ved tilsetting i stipendiatstilling får du automatisk opptak på ph.d.-programmet.

Hva er en stipendiatstilling?

Som stipendiat ansettes du midlertidig i en vitenskapelig stilling ved et av fakultetets institutter eller senter for å gjennomføre doktorgrad. Du tilsettes i enten 3 år uten undervisning eller i 4 år med 25% undervisning. Arbeidsgivers behov avgjør om du tilsettes for 3 eller 4 år.

Er jeg kvalifisert til å søke?

Les utlysningsteksten for presisering av krav.

Du er normalt kvalifisert dersom du har:

Annen relevant utdanning på høyere nivå eller vitenskapelige publikasjoner kan sammen med en ettårig master danne grunnlag for opptak. Dette vurderes individuelt.

Når lyses stipendiatstillinger ut?

  • Institutt for statsvitenskap lyser hovedsakelig ut stillinger i begynnelsen av juni med søknadsfrist 1. september
  • Økonomisk institutt lyser ut stillinger i januar med søknadsfrist 1. februar
  • Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi lyser normalt ut stillinger med søknadsfrist på sensommeren. Avvik fra dette forekommer. Det lyses normalt ut en stipendiatstilling i samfunnsgeografi og to stipendiatstillinger i sosiologi per år.
  • Øvrige studieretninger har ikke faste utlysningstidspunkt - følg med på ledige stipendiatstillinger ved fakultetet

Hvordan søker jeg?

UiO benytter seg av en elektronisk rekrutteringsportal. Søknadsbrev, informasjon om deg som søker og relevante vedlegg lastes opp i portalen. Vi anbefaler at du gjør klar alle dokumenter før du begynner søknadsprosessen. Søknader sendes elektronisk. Se lenke til rekrutteringsportalen i den aktuelle stillingsutlysningen.

En søknad består av følgende dokumenter:

  • søknadsbrev
  • prosjektbeskrivelse
  • CV og relevante vitnemål/attester
  • ev. liste over vitenskapelige arbeider

Opptak til ph.d.-programmet

Ved tilsetting som stipendiat ved fakultetet får du automatisk opptak til fakultetets ph.d.-program. Studieretningen du tilhører utgjør rammen for din forskerutdanning, som blant annet inkluderer ph.d.-kurs, veiledning, seminaraktivitet og arbeid med avhandlingen din.

Ph.d.-programmet er organisert i 7 studieretninger. Hver studieretning har sin oppbygning og struktur:

Publisert 15. nov. 2016 14:14 - Sist endret 11. mai 2020 11:54