English version of this page

Oppbygging og struktur

Oppbyggingen nedenfor gjelder kun kandidater tatt opp fra og med høsten 2018. Kandidater som er tatt opp før høsten 2018 følger denne oppbyggingen.

Opplæringsdelen i sosialantropologi er på 30 studiepoeng og består av følgende obligatoriske elementer:

Fakultetets fellesdel - oppstartsseminar, vitenskapsteori, forskningsetikk og forskerferdigheter (10 studiepoeng)

 • Alle doktorgradskandidater skal delta på et oppstartsseminar og bestå obligatoriske emner i vitenskapsteori, forskningsetikk og forskerferdigheter, les mer om fakultetets fellesdel her
 • Vi anbefaler på det sterkeste at fakultetets fellesdel er fullført før feltarbeidet påbegynnes.

Regionalt (-tematisk) essay

 • Alle kandidater må levere et regionalt (-tematisk) essay før de reiser på feltarbeid.
 • Essayet gir ikke studiepoeng, men er obligatorisk.
 • Fristen for innlevering er en måned før du reiser på feltarbeid.
 • Du skal levere essayet til din veileder, som sensurerer sammen med PhD-leder, og til administrativt ansvarlig for doktorgradprogrammet. Essayet må være godkjent før avreise.

Mer informasjon og rettingslinjer for essayet finner du her.

Emner i nyere antropologisk teori (10 studiepoeng)

To emner som gir 5 studiepoeng hver:

Delta på instituttseminaret

 • Alle kandidater skal delta på halvparten av instituttseminarene de semestrene de ikke er på feltarbeid.
 • Oversikt over seminar med navn og dato føres i fremdriftsrapporten hvert år.

Skrive- og metodeemner (2 studiepoeng)

Alle kandidater må ta begge emnene:

Delta på Oslo Summer School (8 studiepoeng*)

*Fram til 2017 fikk man 10 studiepoeng for OSS.

Alle ph.d.-kurs innen sosialantropologi

Midtveisevaluering

Obligatorisk aktivitet knyttet til avhandlingen.

Midtveisevalueringen inneholder:

 • en muntlig presentasjon gitt av kandidaten
 • et skriftlig underlag for presentasjonen (levert inn på forhånd)
 • en ”opposisjon” og en faglig vurdering

Alle kandidater skal gjennomgå og få godkjent midtveisevalueringen.

Mer informasjon om SAIs midtveisevaluering

Skolering i faglig formidling

Obligatorisk aktivitet knyttet til avhandlingen.

 • Kandidatene skal gi minst én forelesningsrekke eller et seminar i løpet av studietiden. Dette kan være et foredrag, lunsjseminar, instituttseminar, arbeidsseminar, innlegg på en konferanse eller lignende.
 • Dette skal rapporteres gjennom fremdriftsrapporten.
Publisert 31. mai 2018 15:12 - Sist endret 27. apr. 2021 13:55