English version of this page

Kurs, seminarer og opplæring - Ph.d.

Opplæring

Opplæringsdelen er normert til 30 studiepoeng, 45 studiepoeng i samfunnsøkonomi. Hvilke tema og obligatoriske kurs og seminarer som inngår, finner du i studieplanen for de enkelte fagene.

Obligatoriske kurs

  • SV9105 undervises siste gang høsten 2020 og våren 2021.
  • SV9105 erstattes av SV9108 som vil tilbys hver vår f.o.m. våren 2021. 
  • SV9108 tilbys hver vår f.o.m. våren 2021.
  • SV9108 erstatter SV9105.

Oversikt over fakultetets fellesdel

Kurs sortert etter studieretning