English version of this page

Valgfrie kurs og karrierestøtte

Forskerutdanningen i samfunnsvitenskap er en utdanning av høy internasjonal kvalitet, som kvalifiserer kandidatene for en videre akademisk karriere eller for andre yrker med høye krav til kompetanse og ferdigheter.

Å planlegge karrieren din starter når du begynner på ph.d.-utdanningen. Vi tilbyr karrierestøtte gjennom workshop, veiledninger, møteplasser og nettressurser som en valgfri del av ph.d-utdanningen. 

Valgfrie forskerkurs og seminarer

Forskerkurs i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Nasjonale forskerkurs i samfunnsvitenskapelige fag

Oslo Summer School in Social Sciences for Ph.d-kandidater

Karrierestøtte for forskere

Academic writing for PhD

This two-day online workshop will take participants systematically through some of the main challenges of academic writing and publishing: audience, core argument and structure, as well as cultivating good writing habits.

Too many demands at the same time?

This is a 2 hour digital course held by the Occupational Health Service Unit.The aim of the course is to build awareness about stress-related complaints, health implications and how to improve the situation.

Take Charge of Your Career

This 2 half-day online workshop is for you if you want to be proactive about your job prospects and are looking for practical ways to structure your progress and succeed in your preferred career - in academia or beyond.

Individuell karriereveiledning for ph.d-kandidater

En karriereveiledning fra Karrieresenteret ved UiO kan:

  • Gi deg verktøy og kunnskap for å identifisere verdier, ferdigheter og motivasjon

  • Utforske dine karriereveier

  • Starte en individuell karriereutviklingsplan

  • Lære metoder for å gjøre gjennomtenkte og strategiske karrierevalg

Tilbudet gjelder i perioden 30. april - 16. juli 2021. Veiledningen tilbys på norsk eller engelsk.  

Ressurser

Time spent thinking about your values, strengths and areas for development is time well spent. Taking a strategic approach can give you choice and a competitive edge. You can map your professional development using the Vitae Researcher Development Framework (RDF). 

Our aim is to enable beginning researchers to easily access information on searching and reviewing scholarly literature, on academic writing, and on sharing and publishing reports and data. The project is a collaboration between five Norwegian university libraries.

Godkjenning av kurs

Retningslinjer for godkjenning av doktorgradskurs

Har du spørsmål?