Oppbygging og obligatoriske emner

Doktorgraden består av en vitenskapelig avhandling og en opplæringsdel på 30 - 45 studiepoeng.

Som en del av opplæringsdelen har alle ph.d-kandidater ved det samfunnsvitenskapelige fakultet obligatorisk fellesundervisning (10 studiepoeng) i blant annet vitenskapsteori og forskningsetikk.

Resten av opplæringsdelen er knyttet til ph.d-kandidatens studieretning.

Endringer i programmet

Informasjon om endringer av programmet fra og med høsten 2018 og overgangsordninger for fakultetets fellesemner for kandidater tatt opp før høsten 2018.

Spørsmål?