English version of this page

Emneevalueringer av ph.d.-emner ved SV fakultetet

Emner skal evalueres hver gang de gjennomføres. Formålet med evalueringen er å gi den emneansvarlige og studentene/ph.d.-kandidatene en mulighet for dialog og tilbakemelding underveis, samt sikre løpende videreutvikling av emnet.

Evalueringen skal inkludere en vurdering av sammenhengen mellom emnets læringsutbytte og undervisningsformer og -organisering. Andre sentrale tema er emnets læringsmiljø og studentenes/ph.d.-kandidatenes arbeidsinnsats og aktivisering.

Den emneansvarlige utarbeider en kortfattet oppsummering av studentenes/ph.d.-kandidatenes viktigste tilbakemeldinger, eventuelle justeringer som er gjort og mulighetene for videreutvikling av emnet. Oppsummeringen skal deles med emneeier og studentene/ph.d.-kandidatene som har deltatt. (Kvalitetsystemet ved UiO)

Fakultetets fellesdel

SV9103 – Introduction to the PhD Programme (høst 2021)
SV9104 – Research ethics (høst 2021)
SV9106 – Research Communication (høst 2021)
SV9107 – International publishing (høst 2021)
SV9103 – Introduction to the PhD Programme (vår 2022)
SV9104 – Research ethics (vår 2022)
SV 9108 Philosophy of Science (vår 2022)

Statsvitenskap

STV9040 - Designseminar (høst 2021)
STV9050 - Midtveisevaluering (høst 2021)
STV9031 - Studying organizational change (vår 2022)
 

Samfunnsøkonomi

ECON9104 – Topics in Econometrics (vår 2022)
ECON9912C- Topics in Environmental and Resource Economics  (vår 2022)
ECON9310B – Topics in Macroeconomics  (vår 2022)

Sosiologi og samfunnsgeografi

SOS/SGO9001 - Avhandlingsseminar: Introduksjon (vår 2022)
SOS/SGO9008 - Qualitative Research Methods Analysis (vår 2022)
SOS9009 - Advanced Statistical Methods (vår 2022)
SGO9207 - Rethinking Labour Agency in a Globalized World of Work (vår 2022)

 

Publisert 30. mars 2022 10:52 - Sist endret 16. aug. 2022 08:07