English version of this page

Emneevalueringer av ph.d.-emner ved SV fakultetet

Emner skal evalueres hver gang de gjennomføres. Formålet med evalueringen er å gi den emneansvarlige og studentene/ph.d.-kandidatene en mulighet for dialog og tilbakemelding underveis, samt sikre løpende videreutvikling av emnet.

Evalueringen skal inkludere en vurdering av sammenhengen mellom emnets læringsutbytte og undervisningsformer og -organisering. Andre sentrale tema er emnets læringsmiljø og studentenes/ph.d.-kandidatenes arbeidsinnsats og aktivisering.

Den emneansvarlige utarbeider en kortfattet oppsummering av studentenes/ph.d.-kandidatenes viktigste tilbakemeldinger, eventuelle justeringer som er gjort og mulighetene for videreutvikling av emnet. Oppsummeringen skal deles med emneeier og studentene/ph.d.-kandidatene som har deltatt. (Kvalitetsystemet ved UiO)

Fakultetets fellesdel

Høst 2021

SV9103 – Introduction to the PhD Programme
SV9104 – Research ethics
SV9106 – Research Communication
SV9107 – International publishing

Vår 2022

SV9103 – Introduction to the PhD Programme
SV9104 – Research ethics
SV 9108 Philosophy of Science

Statsvitenskap

Høst 2021

STV9040 - Designseminar

STV9050 - Midtveisevaluering

Samfunnsøkonomi

Vår 2022

ECON9104 – Topics in Econometrics

ECON9912C- Topics in Environmental and Resource Economics

ECON9310B – Topics in Macroeconomics

 

Sosiologi og samfunnsgeografi

Vår 2022

SOS/SGO9001 - Avhandlingsseminar: Introduksjon

SOS/SGO9008 - Qualitative Research Methods Analysis

SOS9009 - Advanced Statistical Methods

SGO9207 - Rethinking Labour Agency in a Globalized World of Work

Publisert 30. mars 2022 10:52 - Sist endret 17. juni 2022 10:37