English version of this page

Hva lærer du

Du som har tatt ph.d. graden i samfunnsvitenskap ved fakultetet skal ha følgende kvalifikasjoner ved fullført program:

Kunnskap

Kandidaten …

 • er i kunnskapsfronten innen sitt fagområde og behersker fagområdets vitenskapsteori og metoder
 • kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet
 • kan plassere egen forskning innenfor en større faglig og forskningsmessig sammenheng

Ferdigheter

Kandidaten …

 • kan formulere problemstillinger for og planlegge forskning og faglig utviklingsarbeid
 • kan gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet
 • kan gi tilbakemelding på andres arbeider innen eget fagområde

Generell kompetanse

Kandidaten …

 • kan identifisere relevante etiske problemer i egen og andres forskning, og utøve egen forskning med høy faglig integritet
 • kan bidra selvstendig i komplekse, tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler, og delta i debatter innenfor sitt fagområde i internasjonale fora
 • kan bidra med faglig vel funderte innspill i den norske samfunnsdebatten
 • kan vurdere behov for, ta initiativ til og drive faglig basert nyskapende virksomhet
Publisert 17. apr. 2015 10:53 - Sist endret 6. jan. 2016 15:31