English version of this page

Avhandlingen - krav og retningslinjer

Krav til avhandlingen

En ph.d.-avhandling skal ikke være mer omfattende enn at den kan skrives innenfor doktorgradsprogrammets rammer, normert til 3 års netto tid.

Krav til en avhandling er nedfelt i  § 10.1 i Forskrift for graden ph.d og i fakultetets programbeskrivelse for graden.

  • Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode
  • Avhandlingen skal gjøre rede for forskningsetiske og vitenskapsteoretiske problemstillinger knyttet til arbeidet
  • Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur
  • Avhandlingen kan bestå av ett sammenhengende arbeid (monografi) eller av flere mindre arbeider (artikkelbasert avhandling)

Språk

  • Avhandlingen skal være både teknisk og språklig gjennomarbeidet
  • Sjekk referansene
  • En språklig og teknisk uferdig avhandling kan bidra til at avhandlingen ikke godkjennes for disputas

Dersom du ønsker å skrive avhandlingen på annet språk enn norsk, svensk, dansk eller engelsk, må det søkes om tillatelse til dette ved opptak på ph.d.-programmet. Fakultetet bestemmer hvilke språk som kan benyttes i en avhandling.

Artikkelbaserte avhandlinger

Publisert 4. mai 2015 15:19 - Sist endret 4. des. 2020 09:50