English version of this page

Avhandling, bedømmelse og disputas

Her finner du informasjon om formelle krav til avhandlingen, hva du bør tenke på før innlevering, forberedelser til disputas og om bedømmelsen.

Avhandlingen: krav og retningslinjer

 • Forskrift for graden ph.d.
 • Retningslinjer
 • Informasjon om ressurser og bibliotekstjenester
 • Omfang, lengde, språk
 • Artikkelbasert avhandling
 • Medforfatter
 • Tidsbruk
 • Krav og plikter i forhold til veiledningen

Har du spørsmål?

Innlevering

 • Før innlevering
 • Hvor leveres avhandlingen?
 • I hvilket format skjer innleveringen?
 • Mal for innlevering
 • Trykking
 • Underkjent avhandling - ny innlevering
 • Hva skjer etter innlevering?

Prøveforelesning og disputas

 • Forberedelse til prøveforelesning og disputas
 • Prøveforelesning m. info om bedømmelse
 • Disputas m. info om bedømmelse

Bedømmelse av avhandlingen

 • Hvem bedømmer?
 • Hvor lang tid tar det?
 • Når skjer bedømmelsen?
 • Innstillingen
 • Hvordan og i hvilket format får man svar?
 • Hvordan klager man?

Doktormiddag og kreering

 • Doktormiddag
 • Taler
 • Fratrekk på skatten
 • kreering
 • diplomene
 • midlertidig dokumentasjon

Info til disputasleder og bedømmelseskomite

 • Info til disputasleder
 • Info til bedømmelseskomite

Doktoravhandlinger ved fakultet