Doktoravhandlinger ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet/ Doctoral theses at the Faculty of Social Sciences

Her finner du en oversikt over samtlige innleverte avhandlinger ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet fra 1998 til i dag.

This page gives you an overview of the doctoral theses at the Faculty of Social Sciences from 1998 to the present.

H.M. Kongens gullmedalje/ H.M. The King's Gold Medal

H.M. Kongens gullmedalje er en pris som tildeles fremragende, yngre forskere for vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet tildeles gullmedaljen et fremragende doktorgradsarbeid.

His Majesty the King's Gold Medal is a prize that is awarded to excellent, young researchers for academic work assessed at the University of Oslo. At the Faculty of Social Sciences the Gold Medal is awarded for excellent work towards a doctoral degree


H.M Kongens Gullmedalje tildelt avhandlinger ved SV-fakultetet/ H.M. The King's Gold Medal for doctoral theses at The Faculty of Social Sciences.

Publisert 30. juli 2015 08:33 - Sist endret 17. jan. 2022 11:43