Disputaser ved Økonomisk institutt

Økonomisk institutt har til enhver tid ca. 45 studenter som er tatt opp på doktorgradsprogrammet. Instituttet har i snitt 6-7 doktordisputaser pr. år. Nedenfor følger en oversikt over de siste disputaser ved instituttet.