English version of this page

Om instituttet

Økonomisk institutt er landets fremste lærested for samfunnsøkonomi, og bedriver forskning, undervising og formidling på høyeste nivå innenfor alle områder av faget.

Kontaktinformasjon

SV-info gir informasjon om coronaviruset til alle SV-studenter.

Åpningstid: Ekspedisjonen er stengt frem til 20. april 2020. Det er mulig å nå instituttet per e-post. 

Telefon: 22 85 51 27 - Telefonen er stengt frem til 20. april 2020. Det er mulig å nå instituttet per e-post. 

E-post: post@econ.uio.no

Postadresse: Postboks 1095 Blindern

N-0317 Oslo

 

Besøksadresse

Moltke Moes vei 31

Eilert Sundts hus, 12. etg.

N-0851 Oslo

Se kart

Kontaktpunkt

Strategi

Les mer om instituttets strategi og UiOs strategi frem mot 2020

Organisasjon

Tall og fakta

Nøkkeltall for foregående år

Følg ØI på Facebook