English version of this page

Kontakt oss

Spørsmål fra alle studenter på Økonomisk institutt og potensielle studenter om

  • booking av lesesalsplasser, kollokvierom m.m.
  • tilgang på studentkort
  • karakterutskrift og vitnemål
  • skoleeksamen
  • utveksling
  • Inspera
  • Canvas

Spørsmål om og studieveiledning for bachelorstudenter

Spørsmål om og studieveiledning for masterstudenter

Spørsmål om faglige opptakskrav til masterprogrammet i Economics

Kontakt Økonomisk institutt
 

E-post
post@econ.uio.no 

Besøksadresse
Sognsveien 77, 0855 Oslo

Åpningstider
Mandager 12.30–14.30 
Ekspedisjonen er stengt for besøk på grunn av oppussing i Eilert Sundts hus

Postadresse
Postboks 1095 Blindern N-0317 Oslo

Telefon     
22 85 51 27

 

 

IT-hjelp

IT/AV-tjenester

Epost: sv-it@sv.uio.no

Hvor: i 3. etg. i Eilert Sundts hus

Generelle henvendelser

E-post
post@econ.uio.no

Besøksadresse
Moltke Moes vei 31 (kart)  
Eilert Sundts hus, 12.etg.
N-0851 Oslo

Åpningstider
Mandager 12.30-14.30
Instituttet er kun tilgjengelig per telefon på grunn av oppussing i Eilert Sundts hus

Postadresse
Postboks 1095 Blindern N-0317 Oslo

Telefon     
22 85 51 27
 

Finn en ansatt ved Økonomisk institutt