English version of this page

Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker ved ØI

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: Ph.d.

Forskningsaktuelt

Publikasjoner

  • The equal-sacrifice social welfare function (2024) Berg, Kristoffer & Piacquadio, Paolo Giovanni
  • Kun etter behov? Tilgangen til pleie- og omsorgstjenester og betydningen av helse, familiesituasjon og sosioøkonomisk status (2022) Øien, Henning
  • A Wealth Tax at Work (2022) Thoresen, Thor Olav; Ring, Marius A. K.; Nygård, Odd Erik & Epland, Jon

Working papers, Doktorgradsavhandlinger og Masteroppgaver