English version of this page

Vi forsker på: Ressurser, energi og miljø

Vår utnyttelse av naturressurser bidrar til vår velstand, men også til miljøproblemer – som kan true vår fremtidige velstand.

Foto: colourbox.com

  • Hva er kostnadene ved å redusere utslippet av klimagasser?
  • Bør forurensende utslipp avgiftsbelegges eller forbys?
  • Hva avgjøre fremveksten av nye, miljøvennlige energiformer?
  • Bør vi produsere oljen nå, eller la den ligge til fremtidige generasjoner?
  • Vil olje- og gassprisene øke, eller falle tilbake til tidligere, lave nivåer?
  • Hvordan få folk til å spare energi?
Publisert 6. okt. 2010 09:31 - Sist endret 21. des. 2015 09:44