English version of this page

Vi forsker på: Vekst og utvikling

Norge har de siste 50 år opplevd en økonomisk vekst uten sidestykke, og regnes nå for et av verdens rikeste land. I andre deler av verden har levestandarden stått på stedet hvil i hundrevis av år.

Foto: Colourbox.com

  • Hva er årsakene til økonomisk vekst?
  • Hvorfor vokser noen land raskt, mens andre står nesten stille?
  • Hvilken sammenheng er det mellom politisk styringsform og økonomisk vekst?
  • Bidrar u-hjelp til å redusere fattigdom, eller undergraver den tvertimot økonomisk utvikling?
  • Hvilken rolle spiller de fattige landenes eiendomsfordeling for deres økonomiske utvikling?
Publisert 6. okt. 2010 09:35 - Sist endret 21. des. 2015 09:45