English version of this page

Vi forsker på: Næring, marked og konkurranse

Næringslivet driver sin virksomhet på mange ulike markeder, under større eller mindre konkurranse. 

Foto:  colourbox.com

  • Hvorfor er noen selskaper store og noen små?
  • Driver priskonkurransen kjedene ubønnhørlig mot billigprodukter, eller er det også plass til butikker som satser på godt kvalitet?
  • Hvor mange selskaper trengs på markedet for å oppnå effektiv konkurranse?
  • Hva kan myndighetene gjøre for å forhindre kartelldannelser?
  • Er reguleringen av nettselskapene tilstrekkelig for å sikre akseptable priser til strømkundene?
  • Spiller det noen rolle om barnehager og sykehjem er offentlig eller privat eid?
Publisert 6. okt. 2010 09:29 - Sist endret 21. des. 2015 09:42