English version of this page

Vi forsker på: Økonomisk politikk

Det er neppe tvil om at politikk spiller en avgjørende rolle for økonomien, både på godt og vondt.

Foto: Colourbox.com

  • Kan myndighetene styre konjunkturutviklingen?
  • Bør pengepolitikken primært stabilisere prisstigningen?
  • Er det grenser for hvor høyt skattenivå befolkningen kan tåle?
  • Bør myndighetene ha en aktiv næringspolitikk, eller gjør offentlige inngrep i næringslivet mer skade enn gagn?
  • Kan norske myndigheter føre en selvstendig økonomisk politikk i en globalisert verden?
Publisert 6. okt. 2010 09:37 - Sist endret 21. des. 2015 09:41