English version of this page

Tjenester og verktøy

 • Bibliotek
  • Universitetsbiblioteket er Norges største forskningsbibliotek
 • IT-tjenester
  • Passord, hjemmekontor, komme på nett, e-post, chat, videomøte, kalender, programmer, IT-støtte til forskning og utdanning
 • AV-tjenester
  • Bruk av audiovisuelt utstyr i undervisningsrom. Tilgjengelig utstyr og programvare. Utlån og kontaktpunkter.
 • Eiendomstjenester
  • Parkering, byggearbeider, vakthold, renhold, leie av lokaler, hittegods, flytting, bud- og posttjenester, blant annet.
 • Trykk og kopi
  • Print av masteroppgaver, plakater, bannere, foldere og visittkort. Se produkter og priser.