English version of this page

Studier

Master (2 år)

Masterprogrammer som ikke lenger har opptak (2 år)

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle emner  ved Økonomisk institutt

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Kontakt oss

Bachelorstudenter: SV-info
Masterstudenter: Ekspedisjonen

Forskerutdanning PhD

Si fra

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.