Forside

Studier

Bachelor

Master (2 år)

5-årig master

Årsenhet

Forskerutdanning

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen samfunnsøkonomi

Personer

Finn ansatte og studenter

Tjenester og verktøy

Forskning

Vi forsker på

Plan S

Masterstipender

Økonomisk institutt har flere masterstipender det er mulig å søke på.

Ledige stillinger

Følg ØI på Facebook