Forside

studenter skriver formler på tavle

Studier

Årsenhet

Bachelor

5-årig master

Master (2 år)

Forskerutdanning

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen samfunnsøkonomi

Logg på Canvas

Finn ansatte og studenter

Tjenester og verktøy

Forskning

 

Masterstipender

Økonomisk institutt har flere masterstipender det er mulig å søke på.

Følg ØI på Facebook