English version of this page

Forside

Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling (ESOP) er et forskningssenter ledet av Kalle Moene og Halvor Mehlum. Senteret ble opprettet i 2007 som et Senter for Fremragende Forskning (SFF) finansiert av Norges Forskningsråd under deres program for Fremragende forskning.  ESOP mottar midler fra UiO for senterets internasjonalt anerkjente forskningskvalitet.
Senteret er en del av Økonomisk institutt (UiO). 

Forskningsområder

  • Økonomisk politikk

  • Vekst og utvikling

  • Inntekt, arbeid og velferd

  • Ressurser, energi og miljø

Arrangementer

no upcoming events

Prosjekter

Ingen publikasjoner