English version of this page

Vi forsker på: Internasjonal økonomi

Vi lever i en globalisert verden, der varer og tjenester, mennesker og kapital strømmer over grensene.

Foto: Colourbox

  • Hvilke faktorer bestemmer handelen mellom land?
  • Hva er gevinstene ved internasjonal handel, og hvilke forhold avgjør hvor store de er?
  • Hva er sammenhengen mellom handel og velferd?
  • Hvem vinner og taper på friere bevegelse av arbeidskraft og kapital?
  • Hvorfor velger noen selskaper å flytte til utlandet, mens andre forblir hjemme?
  • Er vekst hos en handelspartner et gode eller noe vi skal frykte?
  • Hva tiltrekker utenlandske kapital?
  • Hva er hensikten med WTO, og hvorledes påvirker endrede handelsregimer de enkelte land? 
Publisert 6. okt. 2010 09:25 - Sist endret 21. des. 2015 09:39