English version of this page

Publikasjoner

Bokomslaget til Den nye velferdsstatens historie
Publisert 23. juni 2020 10:14

I denne boka har fire forskere gått sammen om å presentere de mange og sammensatte sidene ved velferdsstatens utvikling etter folketrygdreformen i 1966, og hvordan dette har endret livsvilkårene for familier og individer. Anne Lise Ellingsæter har skrevet kapitlene om familie og barnevern. 

Image may contain: Photograph, White, People, Black-and-white, Monochrome.
Published May 19, 2020 10:05 AM

In this essay Arnd Schneider revisits the "James Bay Project", a collaboration between artist Rainer Wittenborn and writer Claus Biegert with the Cree First Nation of Northern Québec, Canada.

Open access (click on the images and they come up large in a gallery, 39 total)